تبیان، دستیار زندگی
سری کتابهای بانوی ماه، شماره 5)گفت و گو با صغرا اکبرنژاد، همسر شهید جهان آرا چاپ سوم: تابستان 81 ناشران: انتشارات سوره مهر و نشر کمان قیمت: 200 تومان تعداد صفحات: 35 صفحه خرمشهر: کو جهان آرا یکی از ابعاد شخصیتی شهید جهان آ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خرمشهر؛ کو جهان آرا

(از سری کتابهای بانوی ماه، شماره 5)گفت و گو با صغرا اکبرنژاد، همسر شهید جهان آرا

چاپ سوم:

تابستان 81

ناشران:

انتشارات سوره مهر و نشر کمان

قیمت:

200 تومان

تعداد صفحات:

35 صفحه

خرمشهر: کو جهان آرا


یکی از ابعاد شخصیتی شهید جهان آرا فرماندهی نظامی او در جنگ بود. فرمانده نظامی از خطر به دور نیست.

درست است! ولی مرگ و زندگی برای محمد یکسان بود. یکی از دوستانش تعریف می کرد؛ جلسه ای داشتیم و جهان آرا مشغول صحبت بود. همان موقع تیراندازی شروع شد و گلوله ای از کنار گوش محمد رد شد. او هیچ عکس العملی نشان نداد. فقط کمی خود را جا به جا کرد و صحبتش را ادامه داد.

جهان آرا و همرزمانش با دست خالی جنگیدند. بنی صدر به تماس های آنان توجهی نمی کرد. بنی صدر پیغام داده بود شما بروید جلو؛ ما با یک حرکت گازانبری خرمشهر را آزاد خواهیم کرد! توهماتی بود که در سر داشت. می خواست بچه های خرمشهر را دست به سر کند. وقتی جهان آرا به تهران آمد و به دیدار حضرت امام رفت مسایل را گفت. شهید رجایی که در آن جلسه حضور داشت با خانه ما تماس گرفت و به من گفت که به جهان آرا بگویم بنی صدر تجیهزات نخواهد داد، با این که امام تأکید کرده بود که بفرستید؛ تجهیزات نخواهد آمد و با توکل به خدا بجنگید. بنی صدر در حضور امام قول داده بود تدارک کند. حتی امام بنی صدر را به خاطر این موضوع بازخواست کرده بودند. اعتقاد جهان آرا به عنوان یک فرمانده نظامی و یارانش این بود که باید بایستند و مقاومت کنند هر چند کمکی به آنان نشود.