تبیان، دستیار زندگی
آیا شخص می تواند در نیت اعتکاف برهم زدن آن را شرط نماید؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نیّت مشروط در اعتکاف

رجب

سوال: آیا شخص می تواند در نیت اعتکاف بر هم زدن آن را شرط نماید؟

امام خمینی(ره):

بله معتکف می تواند در نیت شرط کند اگر عذری برایش پیش آید حتی در روز سوم بتواند دست از اعتکاف بردارد. اما شرط کردن رجوع بدون عارض شدن عذری محل اشکال است بلکه ممنوع می باشد.

(تحریر الوسیله، ج1، 1408 ه.ق، ص308، م13)

آیة الله اراکی(ره):

بله معتکف می تواند هنگام نیت، شرط کند هر وقت بخواهد حتی در روز سوم بتواند دست از اعتکاف بردارد حتی اگر بدون عارض شدن عذری باشد. (عروة الوثقی، ج2، ص85، م40)

آیة الله بهجت(ره):

بله معتکف می تواند هنگام نیت، شرط کند هر وقت بخواهد حتی در روز سوم بتواند دست از اعتکاف بردارد حتی اگر بدون عارض شدن عذری باشد. (وسیلةالنجاة، ج1، ص335، م13(1207))

آیة الله تبریزی(ره):

بله معتکف می تواند هنگام نیت شرط کند هر وقت بخواهد حتی در روز سوم بتواند دست از اعتکاف بردارد حتی اگر بدون عارض شدن عذری باشد. (منهاج الصالحین، ج1، ص295، م1074)

آیة الله خامنه ای(دام ظله):

سوال: اگر کسی در نیت خود شرط رجوع کند آیا بدون بروز مانع می تواند اعتکاف را در روز سوم به هم بزند؟

بسمه تعالی، جایز است برای معتکف در هنگام نیت شرط کند که اگر عذری پیش آید از اعتکاف خارج شود حتی در روز سوم اما شرط خارج شدن بدون عذر صحیح نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات)

آیة الله خویی(ره):

بله جایز است اشتراط رجوع هر وقت بخواهد اگر چه عارضی نباشد.

(منهاج الصالحین، ج2، ص291، م1074)

آیة الله سیستانی(دام ظله):

بله معتکف می تواند هنگام نیت شرط کند اگر عذری برایش پیش آید، حتی در روز سوم، دست از اعتکاف بردارد. و دست برداشتن از اعتکاف بدون هیچ عذری محل اشکال است.

(العروة الوثقی، 1425 ه.ق، ج2، ص490، م40 (2599))

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظله):

بله معتکف می تواند هنگام نیت شرط کند هر وقت بخواهد، حتی در روز سوم، دست از اعتکاف بردارد. چه اینکه پدید آمدن (عارض شدن) عذری را شرط کرده باشد یا نکرده باشد.

(هدایة العباد، 1416 ه.ق، ج1، ص240، م1416)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

سوال: اگر کسی در نیت خود شرط رجوع کند آیا بدون بروز مانع می تواند اعتکاف را در روز سوم به هم بزند؟

اگر شرط کرده باشد هر وقت خواست حتی در روز سوم و بدون مانع اعتکاف را به هم بزند می تواند و مانعی ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات)

آیة الله گلپایگانی(ره):

بله معتکف می تواند هنگام نیت شرط کند هر وقت بخواهد، حتی در روز سوم، دست از اعتکاف بردارد. چه اینکه پدید آمدن (عارض شدن) عذری را شرط کرده باشد یا نکرده باشد.

(هدایة العباد، ج1، ص281،م1417)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله):

جایز است در اعتکاف در آغاز نیت، شرط کند هر گاه عذر عرفی یا شرعی برای او پیدا شد، بتواند اعتکاف را بر هم بزند، حتی در روز سوم.

(استفتائات، ج2، ص164، س492)

آیة الله نوری همدانی(دام ظله):

بله معتکف می تواند شرط کند اگر کاری برایش پیش آمد اعتکاف خود را اگر چه در روز سوم باشد به هم زند.

(هزار و یک مسأله فقهی، 1383،ج2، ص85، س293)

آیة الله وحید خراسانی(دام ظله):

بله معتکف می تواند شرط کند هر وقت بخواهد اگر چه در روز سوم باشد از اعتکاف برگردد، اگر چه عارضی ایجاد نشود.

(منهاج الصالحین، ج2، ص324، م1074)

بخش احکام اسلامی تبیان
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.