تبیان، دستیار زندگی
در چه مکان هایی اعتکاف صحیح است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در چه اماکنی اعتکاف صحیح است؟

اعتكاف

سوال: در چه مکان هایی اعتکاف صحیح است؟

امام خمینی(ره):

باید در مسجدالنبی، مسجدالحرام، مسجد کوفه و مسجد بصره باشد، و  در غیر این مساجد محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب در مساجد جامع به قصد رجاء مطلوبیت (به امید این که مطلوب خداوند واقع شود) بیاورد و در غیر مساجد جامع جایز نیست. (تحریرالوسیله، ج1، ص 305، الخامس)

آیة الله اراکی(ره):

باید در مسجد جامع باشد و در غیر مسجد جامع صحیح نیست، بلکه احتیاط مستحب در صورت امکان این است که در مسجدالنبی، مسجدالحرام، مسجد کوفه و مسجد بصره باشد.

(عروة الوثقی، ج2، ص 77، السادس)

آیة الله بهجت(ره):

باید در مسجد جامع باشد و در غیر مسجد جامع صحیح نیست، بلکه احتیاط مستحب در صورت امکان این است که در مسجدالنبی، مسجدالحرام، مسجد کوفه و مسجده بصره باشد.

(وسیلة النجاه، ج1، ص 331، الخامس)

آیة الله تبریزی(ره):

باید در مسجدالحرام، مسجد مدینه، مسجد کوفه، مسجد بصره و مسجد جامع شهر باشد، البته احتیاط مستحب است در صورت امکان در یکی از مساجد اربعه باشد.

(منهاج الصالحین، 1426 ه. ق، ج1، ص 294؛ الرابع)

آیة الله خامنه ای(دام ظله):

سوال: آیا اعتکاف در غیر از مساجد چهارگانه جایز است؟ و نیت آن چگونه می باشد؟

بسم الله تعالی. اعتکاف در غیر از مساجد چهارگانه به قصد رجای مطلوبیت (به امید این که مطلوب خداوند واقع شود) مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیة الله خویی(ره):

باید در مسجدالحرام، مسجد مدینه، مسجد کوفه، مسجد بصره و مسجد جامع شهر باشد، بلکه احتیاط مستحب است در صورت امکان در یکی از مساجد اربعه باشد.

(منهاج الصالحین، ج1، ص 289، الرابع)

آیة الله سیستانی(دام ظله):

بنابر احتیاط واجب و در صورت امکان در یکی از مساجد اربعه؛ در مسجدالحرام، مسجد مدینه، مسجد کوفه و مسجد بصره باشد و اعتکاف در مسجد جامع شهر در صورتی که امام جماعت آن عادل باشد جایز است و اگر امام جماعت مسجد جامع عادل نباشد بنابر احتیاط  واجب در آن مسجد جامع اعتکاف نکند و در صورتی که مساجد جامع متعدد بود مخیر است در یکی از مساجد اعتکاف نماید.

(لعروه الوثقی مع تعلیقه، 1425 ه ق. ج2، ص 481، السادس)

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظله):

باید در مسجد جامع باشد و در غیر مسجد جامع صحیح نیست، بلکه احتیاط مستحب در صورت امکان این است که در مسجدالنبی، مسجدالحرام، مسجد کوفه و مسجد بصره باشد.

مسجد جمکران در حال حاضر از مساجد جامع محسوب می شود و اعتکاف در آن صحیح است.

(هدایة العباد، 1416 ه، ج1، ص 237، الخامس جامع الاحکام، 1382، ج1، ص 144، ص 514)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

در مرحله ی اول باید در مسجد جامع هر شهر اعتکاف انجام شود. ولی اگر در مسجد جامع جا نباشد اعتکاف در سایر مساجد بشرط اینکه در آن سه وعده نماز با جمعیتی معتنابه (قابل اعتنا) خوانده شود مانعی ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیة الله گلپایگانی(ره):

باید در مسجد جامع باشد و در غیر مسجد جامع صحیح نیست، بلکه احتیاط مستحب در صورت امکان این است که در مسجدالنبی، مسجدالحرام، مسجد کوفه و مسجد بصره باشد. اعتکاف در مسجد اعظم (در قم) مانعی ندارد زیرا عنوان مسجد جامع بر آن صادق است.

(عروة الوثقی، ج2، ص 77، السادس مجمع المسائل، ج4، ص 175، ص 501)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله):

در مسجد جامع، بلکه احتیاط مستحب در صورت امکان این است که در مسجدالنبی، مسجد الحرام، مسجد کوفه و مسجد بصره باشد.

(تعلیقات علی العروه الوثقی، ص 317، استفتائات، ج2، ص 158، ص 456)

آیة الله نوری همدانی(دام ظله):

باید در مسجد جامع باشد و در غیر مسجد جامع صحیح نیست، بلکه احتیاط مستحب در صورت امکان این است که در مسجدالنبی، مسجدالحرام، مسجد کوفه، و مسجد بصره باشد.

(التعلیقات علی کتاب العروة الوثقی، ص 198، السادس هزار و یک مسأله فقهی، 1383، ج2، ص 81، س 270)

آیة الله وحید خراسانی(دام ظله):

باید در مسجد جامع باشد و در غیر مسجد جامع صحیح نیست، بلکه احتیاط مستحب در صورت امکان این است که در مسجدالنبی، مسجدالحرام، مسجد کوفه و مسجد بصره باشد.

(منهاج الصالحین، ج2، ص 322، الرابع )

بخش احکام اسلامی تبیان
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.