تبیان، دستیار زندگی
جدول زمان بندی گذر زهره در ایران
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

«جدول زمان بندی گذر زهره در ایران»
نام شهرزمان طلوع آفتابزمان برخورد سومزمان برخورد چهارمنام شهرزمان طلوع آفتابزمان برخورد سومزمان برخورد چهارم
اراک06:0009:07:0409:24:38زنجان05:5809:07:0509:24:39
اردبیل05:5409:07:0309:24:37ساری05:4009:06:5009:24:23
ارومیه06:0909:07:1409:24:49سمنان05:41

09:06:50

09:24:23
اصفهان05:5509:06:5709:24:31سنندج06:0809:07:1109:24:46
اهواز06:1109:07:0909:24:44شهرکرد06:0009:07:0109:24:35
ایلام06:1409:07:1509:24:49شیراز06:0009:06:5609:24:30
بجنورد05:2009:06:3409:24:09قزوین05:5309:07:0009:24:34
بندرعباس05:5009:06:4209:24:19قم05:5409:06:5909:24:33
بوشهر06:0809:07:0309:24:37کرج05:5009:06:5809:24:31
بیرجند05:2509:06:2909:24:02کرمان05:4009:06:3909:24:12
تبریز06:0309:07:1009:24:44کرمانشاه06:1009:07:1209:24:47
تهران05:4909:06:5609:24:30گرگان05:3309:06:4509:24:18
خرم آباد06:0709:07:0909:24:43مشهد05:1409:06:2609:23:58
رشت05:5209:07:0109:24:34همدان06:0309:07:0709:24:41
زاهدان05:2609:06:2309:23:55یاسوج06:0109:07:0009:24:33

بخش دانش و زندگی تبیان


منبع : مجمع جهانی زمان سنجی اختفاهای نجومی