تبیان، دستیار زندگی
ندیده چشم فلك، رهبرى مدبر و لایق ز بعد باقر علم نبى، چو جعفر صادق طلوع كرد ز طرف افق، چو مهر درخشان براى دامن مادر، ولى حضرت خالق بداد، پیك سعادت نوید عالمیان را كه باب رحمت‏ حق باز شد به روى خلایق گشود دیده به دنیا فروغ دی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میلاد صادق آل محمد(ص)

ندیده چشم فلك، رهبرى مدبر و لایق

ز بعد باقر علم نبى، چو جعفر صادق

طلوع كرد ز طرف افق، چو مهر درخشان

براى دامن مادر، ولى حضرت خالق

بداد، پیك سعادت نوید عالمیان را

كه باب رحمت‏ حق باز شد به روى خلایق

گشود دیده به دنیا فروغ دیده زهرا

رئیس مذهب و هادى دین، چراغ سرادق

گشود عقده هر مشكلى ز امت احمد

ببست راه به اعداء دین ز سابق و لاحق

ششم وصى رسول خدا محمد محمود

چراغ راه هدى، ماه آسمان حقایق

یگانه منجى قرآن و دین، امام معظم

كه فضل و دانش او هست فوق كل خوارق

گشود و بست ره عدل و داد و جور و ستم را

به دوستان موافق، به دشمنان منافق

مغیث‏ شیعه بحر سخا و منبع احسان

وصى دین پیمبر، امام لاحق و سابق

چو دید روز جهان تیره گشت،  چون شب

مظلم جدا نمود ره دین حق، ز جمله طوارق

ز فر و دولت آن آفتاب شرع،  فرو ریخت

بناى كینه و جور ستمگران منافق

نهال قامت دین راست ‏شد ز یمن وجودش

به طرف گلشن قرآن دمید، یاس و شقایق

هزار شكر، كه از سعى آن موید آیین

شده است دین نبى تا ابد چو اختر بارق

بود امید كه «مردانى‏» از مدیحت صادق

شود به لطف عمیمش هماره و اصل و واثق

محمدعلى مردانى

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.