تبیان، دستیار زندگی
در ساعتی شگفت، مکعّب شکست و بعد مردی به جای قبله ی مردم نشست و بعد رکعـت شـدو نمـاز شدو حمـد و سوره شد آمـد طلسم مسجـدیـان را شکــست و بعد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حرف محال

امام علی

شعر در وصف تو لالی بیش نیست                                    گفتنت ، حرف محالی بیش نیست

پیش ِ اشکت آبِ اقیانوس هم                                             قطره ی آب زلالی بیش نیست

  جلوه های تو که باشد ، آفتاب                                          قطعه ی سرخ زغالی بیش نیست

 هر کجایش ردِّ پای دست توست                                         ذات این عالم سفالی بیش نیست

 حرف ما از تو نماد جهل ماست                                           پاسخ ما هم سئوالی بیش نیست

قبله ی مردم

 در ساعتی شگفت، مکعّب شکست و بعد                            مردی به جای قبله ی مردم نشست و بعد

رکعـت شـدو نمـاز شدو حمـد و سوره شد                             آمـد طلسم مسجـدیـان را شکــست و بعد

با یک نــفر شبیه خـودش گشـت روبرو                                  خود را گرفت ثانیه ای روی دست و بعد

آیات نوبری ز درخت انار چیـد                                                و خواند از تشهّدش:از بودو هست و بعد

مِثلِ مَثل شد و به زبان همه شکفت                                     از راه حلق در ته دل ریشه بست و بعد

چون روح در نسوج گیاهان حلول کرد                                     یک خوشه خورد از خودش و کرد مست و بعد

مقداری از ترشّح او را زمین چشید                                       قیمت گرفت خاک اراضی پست و بعد

ما را ببخش ما که گناهی نداشتیم                                       او خواست اهل بادیه را بت پرست و بعد

هر سال گفت تا که بگویند شاعران:                                      در ساعتی شگفت مکعب شکست وبعد...

بخش تاریخ وسیره معصومین تبیان


رضا جعفری

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.