تبیان، دستیار زندگی
رسید حیدر و این خاك نور باران شد به یمن آمدنش عالمی مسلمان شد همین كه دروسط كعبه اوتولد یافت گلِ خدا شد و كعبه به پاش گلدان شد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گه ولادت او كعبه مدتی خندید

امام علی

رسید حیدر و این خاك نور باران شد                         به یمن آمدنش عالمی مسلمان شد

همین كه دروسط كعبه اوتولد یافت                          گلِ خدا شد و كعبه به پاش گلدان شد

تمام گرمی بازار حسن یوسف بود                           پس ازعلی چقدرنرخ یوسف ارزان شد

علی قدم زد و خورشید زیر پای علی                         ز خاك سر زده و آفتابگردان شد

امام كعبه رسید و به یمن آمدنش                            سرود روی لب مصطفی علی جان شد

برای آمدنش كعبه پیش دستی كرد                          و سینه چاكی او زودتر نمایان شد

اگر چه قنبر او پادشاه قلب من است                        ولی گدای علی هركه گشت سلمان شد

لبش كه وا شد و ‌ذكرخدا به لب آورد                         زمین نه عالم هستی بهشت عرفان شد

علی امام من است و منم غلام علی                       علی برای تمامی خلق سلطان شد

رسید آنكه خدا كعبه را به او بخشید

گه ولادت او كعبه مدتی خندید

علی كسی است كه كوثر از او سبو دارد                   جهان نظام خودش را فقط ازاو دارد

فقط به خاطر حُب و ولایت مولاست                          اگر بهشت خداوند رنگ و بو دارد

علی كسی است كه عالم گدای قنبر اوست           اگرچه گوشه پیراهنش رفو دارد

برای اینكه علی پا به سینه اش بنهد                      خداست شاهد من كعبه هم وضو دارد

علی كسی است كه هرشب كنارسجاده                  بدون واسطه با دوست گفتگو دارد

ولادتش هدف كعبه رامشخص كرد                            ز خاك پای علی كعبه آبرو دارد

علی كه پشت نبردش زره نمی خواهد                     اگر چه لشگری ازسنگ روبرو دارد

بنام شیرخدا لااله الا الله

پس از رسول مكرم علی ولی الله

ولای شیر خدا آخرش ثمر دارد                                چرا كه حب علی روی دل اثر دارد

تمام لشكر دشمن به خاك می ریزند                        اگر اراده كند ذوالفقار بردارد

تمامی غزوات رسول شاهد بود                              میان لشكر اسلام علی جگر دارد

ز ضربه های سرذوالفقار معلوم است                       یدالله است علی واقعا هنر دارد

علی نیاز به خوُد و زره نخواهد داشت                       چرا كه از پر و بال ملك سپر دارد

اگرشكست نخورده ز جنگ برگشته                          دعای فاطمه اش را به پشت سردارد

شجاعتش به كنار؛ او معلم فضل است                     به این دلیل كه مثل حسن پسر دارد

ز چشم او همه عرش نور می گیرند                         چرا كه دامن او حضرت قمر دارد

بگو به مردم عالم بیاورد یك بار                                شبیه زینب او كسی اگر دارد

حسین اوست بهشتم تمام زندگیم

من از گدایی مولا دراوج بندگیم

من ازقدیم به این خانواده عبد درم                           فدای محسن او صدهزار چون پسرم

تمام هستی خود را فروختم دیروز                            كه نذر آمدنش قد كعبه گل بخرم

دوباره زائر میخانه ی نجف شده ام                           فتاد بار دگر سوی صحن او گذرم

بخاطر همه چیز ازخدام ممنونم                               كه یاعلیست نمازم دعای هرسحرم

بدون  راه نجاتی به بركت مولا                                 خدا گواست در آماج كوهی ازخطرم

گه ولادت من با طنین یاحیدر                                  گره زده دل من را به صحن او پدرم

امام حضرت زهرا امیر ملك ولا                                  فدای اینهمه لطف و صفات چشم ترم

شبی كه برلب من ذكر حیدری دادند

همینكه گفتم علی حكم نوكری دادند

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


مهدی نظری

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.