تبیان، دستیار زندگی

کتاب برنامه ریزی مدیریت کمپین های روابط عمومی منتشر شد

کتاب برنامه‏ ریزی و مدیریت کمپین‎ های روابط عمومی تالیف آن گرگوری را انتشارات کارگزار روابط عمومی به بازار کتاب عرضه کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
کتاب برنامه ‎ریزی و مدیریت کمپین‎ های روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی، کتاب یاد شده در نه فصل تدوین شده و خطوط کلی برنامه‏ ریزی و مدیریت کمپین‎ های روابط عمومی را بررسی کرده است.

کتاب برنامه‏ ریزی و مدیریت کمپین‎ های روابط عمومی بر اساس نیاز به یک منبع جامع در حوزه‌ صنعت روابط عمومی ترجمه شده و این کتاب عاملی خواهد بود تا روابط عمومی به عنوان یک موضوع مهم و اصلی در برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت راهبردی مورد توجه قرار گیرد.

کتاب یاد شده در قطع وزیری و در 210 صفحه با قیمت نه هزار و 500 تومان به بازار کتاب عرضه شده است.

فهرست مطالب

فصل اول: برنامه‌ریزی و مدیریت: بافت

فصل دوم: روابط‌عمومی در بافت

فصل سوم: آغاز فرآیند برنامه‌ریزی

فصل چهارم: تحقیق و تحلیل

فصل پنجم: نظریه ارتباطات و تعیین اهداف

فصل ششم: شناخت مخاطبان و پیام‌ها

فصل هفتم: استراتژی و تاکتیک

فصل هشتم: زمان و منابع

فصل نهم: آگاهی از آنچه به دست آمده است: ارزیابی و بازبینی

سطوح ارزیابی 

تنظیم: هومن بهلولی