تبیان، دستیار زندگی
اصل علم تعبیر خواب یک علم الهی بوده و از هر کسی ساخته نیست، بلکه اولیای طراز اول می‌توانند خواب‌های ما را دقیق تعبیر کنند البته یک سری قوانین و مقرراتی وجود دارد و علمایی هم که در سطح متوسط هستند، می‌توانند نشانه‌هایی را نیز احتمال بدهند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میزان اعتبار تعبیر خواب !


اصل علم تعبیر خواب یک علم الهی بوده و از هر کسی ساخته نیست، بلکه اولیای طراز اول می‌توانند خواب‌های ما را دقیق تعبیر کنند البته یک سری قوانین و مقرراتی وجود دارد و علمایی هم که در سطح متوسط هستند، می‌توانند نشانه‌هایی را نیز احتمال بدهند.


تعبیر خواب

چه باید کرد تا خوابی را که دوست داریم ببینیم؟

مردم خودشان را اسیر مسئله خواب و رۆیا نکنند، مثلاً امام صادق (علیه السلام) این طور نبودند که صبح‌ها در خانه بنشینند و خواب مردم را تعبیر کنند؛ آنقدر مسئله در بیداری وجود دارد و به آن‌ها توجه نمی‌شود که اصلاً نوبت به مباحث عالم رۆیا نمی‌رسد.

اگر بخواهیم مسلمان خوبی باشیم باید به مسائلی که در بیداری از ما خواسته‌اند توجه کنیم و چندان خودمان را با رۆیاهایی که می‌بینیم مشغول نکنیم.

گاهی اوقات انسان آرزوها یا نگرانی‌هایش را در خواب می‌بیند که این اصلاً تعبیر ندارد؛ گاهی به خاطر یک پرخوری و یا گرسنگی و یا بیماری، یک خواب ویژه‌ای می‌بیند که باز هم تعبیر ندارد.

خواب هم بخشی از وجود ماست اما از نظر شرعی حجیت ندارد و نمی‌توان بر اساس آن احتجاج کرد اما خواب دیدن اولیای خدا با خواب خیلی از انسان‌های عادی فرق می‌کند.

یکی از فوائد رۆیا این است که مثلاً کسی که دوست عزیزش را از دست داده است و رنجور و غمگین است به واسطه دیدن دوستش در خواب، قلبش تسکین پیدا می‌کند؛ بنابراین عالَم رۆیا یکی از نعمت‌های الهی است که خداوند به ما انسان‌ها داده است.

احتمال رویای صادقه در نزدیکی اذان صبح بیشتر است، اما این طور نیست که کسی اول شب بخوابد و رویای صادقانه نبیند

آیا با انجام عملی ناشایست یا ارتکاب گناهی در خواب، باید توبه کرد؟

مرحوم آیت‌الله حائری، مۆسس حوزه علمیه قم گفته بود که اگر من در خواب هم نامحرمی را ببینم، چشمم را می‌بندم! زیرا آنقدر پرهیز از گناه برای ایشان ملکه شده بود که حتی در رۆیا هم چشمانش را می‌بست؛ اما اگر کسی در خواب گناهی را مرتکب شد، بر او حرجی نیست و مرتکب گناهی که عقوبت داشته باشد، نشده است.

خواب در دیدن رویای صادقه مۆثر است

وقت سحر، دیدن رویای صادقانه احتمالش بیشتر است، هر چند که موقعیت سیری، گرسنگی و غیره در نوع خواب‌هایی که انسان می‌بیند، تأثیر دارد.

فرض کنید که انسان سردش است، در خواب؛ زمستان و برف را می‌بیند، تشنه‌اش است، در خواب آب را می‌بیند که این تعبیر ندارد، ولی برخی اوقات خواب تعبیر دارد و خبر از آینده می‌دهد که در واقع یک الهام الهی است، اختصاص به فرد خاصی ندارد و در مورد کفار هم ممکن است که برخی اوقات رویای صادقانه بینند، همان طور که عزیز مصر خواب دید و حضرت یوسف علیه‌السلام برای او جریان هفت سال نعمت فراوان و هفت سال خشکسالی را تعبیر کرد.

اگر بخواهیم مسلمان خوبی باشیم باید به مسائلی که در بیداری از ما خواسته‌اند توجه کنیم و چندان خودمان را با رۆیاهایی که می‌بینیم مشغول نکنیم

تشخیص رویای صادقانه و کاذبه

برخی از خواب‌ها را انسان می‌تواند، تشخیص دهد، آن گونه که شواهد و قرائن آن را نشان می‌دهد. مثلاً فرض کنید، کسی مرده‌ای را در خواب ببینند و مرده خبری را به او دهد و کسی که خواب می‌بیند، خبری از آن نداشته باشد، البته گردش ستاره‌ها یا ماه قمری نیز در خواب دیدن تأثیر دارد.

احتمال رویای صادقه در نزدیکی اذان صبح بیشتر است، اما این طور نیست که کسی اول شب بخوابد و رویای صادقانه نبیند.

                                                                                                                                       

 فرآوری : زهرا اجلال

بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان


منبع :

خبرگزاری فارس

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.