تبیان، دستیار زندگی
برای نیل به کمال و سعادت راهی جز تمسک به آیات الهی و سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام نداریم. بنا بر آیه قرآن باید به ریسمان الهی چنگ زده و مطیع او باشیم، وقتی در این راه قدم نهادیم؛ آنگاه است که رو به سوی خلیفة اللهی نهاده و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صد دانه مروارید از اقیانوس کلام نبیبرای نیل به کمال و سعادت راهی جز تمسک به آیات الهی و سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام نداریم. بنا بر آیه قرآن باید به ریسمان الهی چنگ زده و مطیع او باشیم، وقتی در این راه قدم نهادیم؛ آنگاه است که رو به سوی خلیفة اللهی نهاده و شایستگی جانشینی خدا بر روی زمین را کسب خواهیم کرد. امید که خدای مهربان به ما  توفیق بندگی کردن را اعطا نماید. حال گوش جان می سپاریم به اندرزهای رسول گرامی اسلام، همو که نجاتبخش انسانها می باشد.

1- هر چه فرزند آدم پیرتر مى‏شود، دو صفت در او جوانتر مى‏گردد:حرص  و آرزو.

2- دو گروه از امت من هستند كه اگر صلاح یابند، امت من صلاح مى‏یابد و اگر فاسد شوند، امت من فاسد مى‏شود:علما  وحكام.

3- شما همه شبان و مسؤول نگاهبانى یكدیگرید.

4- نمى‏توان همه را با مال راضى كرد اما به حسن خُلق، مى‏توان.

5- فقر بلاست. از آن بدتر، بیمارى تن، و از بیمارى تن دشوارتر، بیمارى دل است.

6- مؤمن همواره در جستجوى حكمت است.

7- از نشر دانش نمى‏توان جلو گیری کرد.

8- دل انسانى همچو پرى است كه در بیابان به شاخه درختى آویزان باشد، از وزش بادها دائم در انقلاب است و زیر و رو مى‏شود.

9- مسلمان آن است كه مسلمانان از دست و زبان او در آسایش باشند.

10- راه رهنماى به كار نیك، آن است که خود عامل آن كار باشیم.

11- هر دل سوخته‏اى را عاقبت پاداشى است.

12- بهشت زیر قدمهاى مادران است.

13- در رفتار با زنان، از خدا بترسید و درباره آنان، از نیكى دریغ ننمایید.

14- پروردگار همه یكى است و پدر همه یكى. همه فرزند آدمید و آدم از خاك است. گرامى‏ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست.

15- از لجاجت بپرهیزید كه انگیزه آن، نادانى و حاصل آن، پشیمانى است.

16- بدترین مردم كسى است كه گناه را نبخشد و از لغزش چشم نپوشد، و باز از او بدتر كسى است كه مردم از گزند او در امان و به نیكى او امیدوار نباشند.

17- خشم مگیر و اگر گرفتى، لختى در قدرت كردگار بیندیش.

18- چون تو را ستایش كنند، بگو اى خدا مرا بهتر از آنچه گمان دارند بساز و آنچه را از من نمى‏دانند بر من ببخش و مرا مسؤول آنچه مى‏گویند قرار مده.

19- به صورت متملقین خاك بپاشید.

20- اگر خدا خیر بنده‏اى را اراده كند، نفس او را واعظ و رهبر او قرار مى‏دهد.

21- صبح و شامى بر مؤمن نمى‏گذرد مگر آن كه بر خود گمان خطا ببرد.

22- سخت ‏ترین دشمن تو همانا نفس اماره است كه در میان دو پهلوى تو جا دارد.

23- دلاورترین مردم آن است كه بر هواى نفس غالب آید.

24- با هواى نفس خود نبرد كنید تا مالك وجود خود گردید.

25- خوشا به حال كسى كه توجه به عیوب خود، او را از توجه به عیوب دیگران باز دارد.

26- راستى به دل آرامش مى‏بخشد و از دروغ شك و پریشانى مى‏زاید.

27- مؤمن آسان انس مى‏گیرد و مأنوس دیگران مى‏شود.

28- مؤمنین همچو اجزاى یك بنا همدیگر را نگاه مى‏دارند.

29- مثل مؤمنین در دوستى و علقه به یكدیگر مثل پیكرى است كه چون عضوى از آن به درد بیاید، باقى اعضا به تب و بى خوابى دچار مى‏شوند.

30- مردم مانند دندانه‏هاى شانه با هم برابرند.

31- دانش جویى بر هر مسلمانى واجب است.

32- فقرى سخت‏تر از نادانى و ثروتى بالاتر از خردمندى و عبادتى والاتر از تفكر نیست.

33- از گهواره تا گور دانشجو باشید.

34- دانش بجویید گرچه در چین باشد.

35- شرافت مؤمن در شب زنده‏ دارى و عزت او در بى‏نیازى از دیگران است.

36- دانشمندان تشنه آموختن‏اند.

38- دست خدا با جماعت است.

39- پرهیزگارى جان و تن را آسایش مى‏بخشد.

40-هر كس چهل روز به خاطر خدا زندگى كند، چشمه حكمت از دلش به زبان جارى خواهد شد.

41- با خانواده خود بسر بردن، از گوشه مسجد گرفتن، نزد خداوند پسندیده‏تر است.

42- بهترین دوست شما آن است كه معایب شما را به شما بنماید.

43-دانش را به بند نوشتن در آورید.

44- تا دل درست نشود، ایمان درست نخواهد شد و تا زبان درست نشود، دل درست نخواهد بود.

45- تا عقل كسى را نیازموده‏اید، به اسلام آوردن او وقعى نگذارید.

46-تنها با عقل مى‏توان به نیكی ها رسید. آن كه عقل ندارد از دین تهى است.

47- زیان نادانان بیش از ضررى است كه تبهكاران به دین مى‏رسانند.

48-هر صاحب خردى از امت مرا چهار چیز ضرورى است: گوش دادن به علم، به خاطر سپردن و منتشر ساختن دانش و بدان عمل كردن.

49- مؤمن از یك سوراخ دوبار گزیده نمى‏شود.

50-من براى امت خود،از بى‏تدبیرى بیم دارم نه از فقر.

51- خداوند زیباست و زیبایى را دوست مى‏دارد.

52- خداوند مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد.

53- تملق، خوى مؤمن نیست.

54- نیرومندى به زور بازو نیست، نیرومند كسى است كه بر خشم خود غالب آید.

55- بهترین مردم، سودمندترین آنان به حال دیگران‏اند.

56- بهترین خانه شما آن است كه یتیمى در آن به عزت زندگى كند.

57- چه خوب است ثروت حلال در دست مرد نیك.

58- رشته عمل، از مرگ بریده مى‏شود مگر به سه وسیله: خیراتى كه مستمر باشد، علمى كه همواره منفعت برساند، فرزند صالحى كه براى والدین دعاى خیر كند.

59- پرستش كنندگان خدا سه گروهند: یكى آنان كه از ترس عبادت مى‏كنند و این عبادت بردگان است، دیگر آنان كه به طمع پاداش عبادت مى‏كنند و این عبادت مزدوران است، گروه سوم آنان كه به خاطر عشق و محبت عبادت مى‏كنند و این عبادت آزادگان است.

60- سه چیز نشانه ایمان است: دستگیرى با وجود تنگدستى، از حق خود به نفع دیگرى گذشتن، به دانشجو علم آموختن.

61- دوستى خود را به دوست ظاهر كن تا رشته محبت محكم تر شود.

62- آفت دین سه چیز است: فقیه بدكار، پیشواى ظالم، مقدس نادان.

63- مردم را از دوستانشان بشناسید، چه، انسان هم خوى خود را به دوستى مى‏گیرد.

64- گناه پنهان به صاحب گناه زیان مى‏رساند، گناه آشكار به جامعه.

65- در بهبودى كار دنیا بكوشید اما در كار آخرت چنان كنید كه گویى فردا رفتنى باشید.

66- روزى را در قعر زمین بجویید.

67- چه بسا كه از خود ستایى،از قدر خود مى‏كاهند و از فروتنى، بر مقام خود مى‏افزایند.

68- خدایا! فراخ ترین روزى مرا در پیرى و پایان زندگى كرامت فرما.

69- از جمله حقوق فرزند بر پدر این است كه نام نیكو بر او بگذارد و نوشتن به او بیاموزد و چون بالغ شد، برای او همسر انتخاب كند.

70- صاحب قدرت، آن را به نفع خود به كار مى‏برد.

71- سنگین‏ ترین چیزى كه در ترازوى اعمال گذارده مى‏شود، خوشخویى است.

72- سه امر، شایسته توجه خردمند است: بهبودى زندگانى، توشه آخرت، عیش حلال.

73- خوشا كسى كه زیادى مال را به دیگران ببخشد و زیادى سخن را براى خود نگاه دارد.

74- مرگ، ما را از هر ناصحى بى‏نیاز مى‏كند.

75- این همه حرص حكومت و ریاست و این همه رنج و پشیمانى در عاقبت!

76- عالم فاسد، بدترین مردم است.

77-هر جا كه بدكاران حكمروا باشند و نابخردان را گرامى بدارند، باید منتظر بلایى بود.

78- نفرین باد بر كسى كه بار خود را به دوش دیگران بگذارد.

79-زیبایى شخص در گفتار اوست.

80- عبادت هفت گونه است كه از همه والاتر طلب روزى حلال است. نیز نشانه خشنودى خدا از مردمى، ارزانى قیمتها و عدالت حكومت آنهاست.

82- هر قومى شایسته حكومتى است كه دارد.

83-از ناسزا گفتن، به جز كینه مردم سودى نمى‏برى.

84-پس از بت پرستیدن، آنچه به من نهى كرده‏اند در افتادن با مردم است.

85- كارى كه نسنجیده انجام شود، بسا كه احتمال زیان دارد.

86- آن كه از نعمت سازش با مردم محروم است، از نیكیها یكسره محروم خواهد بود.

87- از دیگران چیزى نخواهید گرچه یك چوب مسواك باشد.

88- خداوند دوست ندارد كه بنده‏اى را بین یارانش با امتیاز مخصوص ببیند.

89-مؤمن خنده‏ رو و شوخ است، و منافق عبوس و خشمناك.

90- اگر فال بد زدى، به كار خود ادامه بده و اگر گمان بد بردى، فراموش كن و اگر حسود شدى، خود دار باش.

91-دست یكدیگر را به دوستى بفشارید كه كینه را از دل مى‏برد.

92- هر كه صبح كند و به فكر اصلاح كار مسلمانان نباشد، مسلمان نیست.

93- خوشرویى كینه را از دل مى‏برد.

94- مبادا كه ترس از مردم، شما را از گفتن حقیقت باز دارد!

95- خردمندترین مردم كسى است كه با دیگران بهتر بسازد.

96- در یك سطح زندگى كنید تا دلهاى شما در یك سطح قرار بگیرد. با یكدیگر در تماس باشید تا به هم مهربان شوید.

97- هنگام مرگ، مردمان مى‏پرسند: از ثروت چه باقى گذاشته؟ فرشتگان مى‏پرسند: از عمل نیك چه پیش فرستاده؟

98- منفورترین حلالها نزد خداوند طلاق است.

99- بهترین كار خیر، اصلاح بین مردم است.

100- خدایا مرا به دانش توانگر ساز و به بردبارى زینت بخش و به پرهیزگارى گرامى بدار و به تندرستى زیبایى ده .

بارالها ما را به اخلاق پسندیده زینت بفرما.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.