تبیان، دستیار زندگی
كه ز دریاى عنایت گهرى پیدا شد شب میلاد جواد است ، ندا زد جبریل كز پى شام مبارك ، سحرى پیدا شد از افق ماه درخشان رجب داد نوید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در صفات ملکوتی ، بشری پیدا شد

امام جواد

از شبستان ولایت ، قمرى پیدا شد

از گلستان هدایت ، ثمرى پیدا شد

بحر موّاج كرم ، آمده در جوش و خروش

كه ز دریاى عنایت گهرى پیدا شد

شب میلاد جواد است ، ندا زد جبریل

كز پى شام مبارك ، سحرى پیدا شد

از افق ماه درخشان رجب داد نوید

كه ز خورشید ولایت قمرى پیدا شد

نام نیكوش محمّد، لقب اوست جواد

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


سروده آقاى دكتر رسا

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.