آیا می توان به جای نیت روزهء اعتکاف، روزه های دیگری را نیت کرد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نیت روزه های دیگر در روزه ی اعتکاف

روزه

سوال: آیا می توان به جای نیت روزه ی اعتکاف، روزه های دیگری را نیت کرد؟

امام خمینی(ره):

بله معتکف می تواند به جای نیت روزه ی اعتکاف، روزه ی دیگری را چه واجب چه مستحب نیت کند مانند روزه ی قضای رمضان، نذر، استیجاری و ...(فرقی بین اقسام اعتکاف و انواع روزه نیست.)

(تحریرالوسیله، ج1، ص278، الثالث ـ عروة الوثقی، ج2، ص79، با اسبفاده از م4)

 

آیة الله اراکی(ره):

بله معتکف می تواند به جای نیت روزه ی اعتکاف، روزه ی دیگری را چه واجب چه مستحب نیت کند مانند روزه ی قضای رمضان، نذر، استیجاری و ...

(عروة الوثقی، ج2، ص79، با اسبفاده از م4)

 

آیةالله بهجت(ره):

بله معتکف می تواند به جای نیت روزه ی اعتکاف، روزه ی دیگری را چه واجب چه مستحب نیت کند مانند روزه ی قضای رمضان، نذر، استیجاری و فرقی بین اقسام اعتکاف و انواع روزه نیست.

(وسیلة النجاة، ص331، با استفاده از الثالث (1190))

 

آیة الله تبریزی(ره):

لازم نیست روزه به نیت اعتکاف باشد و بلکه با هر روزه ای می توان اعتکاف کرد مانند روزه ی نذر، استیجاری و ...و فرقی بین اقسام اعتکاف و انواع روزه نیست.

(استفتائات جدید، 1383،ج1، ص155، با استفاده از س 750، 751، و 753)

 

آیة الله خامنه ای(دام ظله):

بسمه تعالی. می توان در اعتکاف روزه واجب یا مستحب گرفت و همچنین فرقی نمی کند روزه ها برای خود یا دیگری باشد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 

آیة الله خوئی(ره):

بله معتکف می تواند به جای نیت روزه ی اعتکاف، روزه ی دیگری را چه واجب چه مستحب نیت کند مانند روزه ی قضای رمضان، نذر، استیجاری و ...(فرقی بین اقسام اعتکاف و انواع روزه نیست.)

(عروة الوثقی مع تعلیقه، عروة الوثقی، ج2، ص72، با استفاده از م4 (2563))

 

آیة الله سیستانی(دام ظله):

بله معتکف می تواند به جای نیت روزه ی اعتکاف، روزه ی دیگری را چه واجب چه مستحب نیت کند مانند روزه ی قضای رمضان، نذر، استیجاری و ...(فرقی بین اقسام اعتکاف و انواع روزه نیست.)

(عروة الوثقی مع تعلیقه، 1425ه.ق، ج2، ص483، با استفاده از م 4 (2563))

 

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظله):

باسمه تعالی. بله صحیح است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظله):

بله معتکف می تواند به جای نیت روزه ی اعتکاف، روزهء دیگری را چه واجب چه مستحب نیت کند مانند روزه ی قضای رمضان، نذر، استیجاری و ...(فرقی بین اقسام اعتکاف و انواع روزه نیست.)

(هدایةالعباد، 1416ه.ق،ج1 ، ص237، با استفاده از م1402، الثالث)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

مانعی ندارد. منتها روزه ی اعتکاف باید برای کسی باشد که اعتکاف برای اوست و فرقی نمی کند که روزه ی او مستحب باشد یا واجب. و ادا باشد یا قضا. و نذر باشد یا غیر آن.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 

آیة الله گلپایگانی(ره):

بله معتکف می تواند به جای نیت روزه ی اعتکاف، روزه ی دیگری را چه واجب چه مستحب نیت کند مانند روزه ی قضای رمضان، نذر، استیجاری و ...(فرقی بین اقسام اعتکاف و انواع روزه نیست.)

(هدایةالعباد، ج1، ص278، با استفاده از م1403، الثالث)

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله):

لازم نیست روزه برای اعتکاف باشد، بلکه می تواند روزه ی ماه مبارک رمضان یا روزه ی قضا و مانند آن را به جا آورد، ولی روزه ی استیجاری مشکل است.

(استفتائات جدید، 1386، ج2، ص162، س481)

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظله):

بله معتکف می تواند به جای نیت روزه ی اعتکاف، روزه ی دیگری را چه واجب چه مستحب نیت کند مانند روزه ی قضای رمضان، نذر، استیجاری و ...(فرقی بین اقسام اعتکاف و انواع روزه نیست.)

(تعلیقات علی الکتاب عروة الوثقی، ص198، با استفاده از الرابع)

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظله):

چنانچه معتکف روزه ی قضا دارد نباید نیت روزه ی مستحبی نماید بلکه باید نیت روزه قضا نماید و نیت هر روزه ای فی نفسه در اعتکاف مانعی ندارد ولی باید شرائط آن رعایت شود.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

بخش احکام اسلامی تبیان
مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .