تبیان، دستیار زندگی
چشم های ما ساختمان مخصوصی دارند.در داخل چشم، سلول های عصبی ویژه ای وجود دارد که در مقابل نور حساس اند . این سلول ها به مخ پیام می فرستند وموجب می شوند که ما رنگ، نور و شکل اشیا را بینیم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اندام بینایی و شنوایی

اندام بینایی و شنوایی

اندام بینایی
اندام بینایی و شنواییچشم های ما :

خداوند مهربان چشم ها را برای دیدن آفریده است. حس بینایی  مر بوط به چشم است.

ساختمان چشم:

چشم های ما ساختمان مخصوصی دارند. در داخل چشم، سلول های عصبی ویژه ای وجود دارد که در مقابل نور حساس اند. این سلول ها به مخ پیام می فرستند و موجب می شوند که ما رنگ، نور و شکل اشیا را بینیم.

اعضای بینایی، چشم ها هستند. شعاع های نوری که به هر چشم وارد می شود، به وسیـله قرنیـه و عدسی متمرکز شده، روی شبکیه می افتند و یک تصویر وارونه بر روی آن تشکیـل می دهنـد.

سلـول های شبکیه این تصویر را به تکان هـای الکتریکی تبدیـل مـی کنند که از طریق عصب بینایی به مغز می روند و در آن جا رمز گشایی شده، باعث بینایی می شوند. عنبیه، اندازه مردمک را تغییر داده، مقدار نوری را که به شبکیه می رسد، کنترل می کند.

رگ های خونی شبکیه و لایه ای به نام مشیمیه، مواد غذایی را به چشم می رسانند.

سلول های شبکیه، رنگ و شدت نور را ثبت می کنند. در پشت شبکیه، دیسک بینایی قرار دارد که در آن جا رشته های عصبی به هم نزدیک شده، عصب بینایی را تشکیل می دهند و رگ های خونی وارد چشم می شوند.

 آیا می دانی چرا اندام بینایی و شنوایی

آیا می دانی چرا بعضی از افراد از عینك استفاده می كنند؟

آزمایش کن:

از کسی کمک بگیر که نوشته ای را کم کم از جلوی چشم تو دور کند آنوقت ببین در چه فاصله ای تشخیص دادن نقطه ها و خواندن کلمه ها برایت مشکل می شود.

نزدیک بینی و دور بینی :

چشم زمانی خوب می بیند که تصویر، روی پرده ی حساس آن تشکیل شود. اما در بعضی از افراد این اتفاق نمی افتد.

اندام بینایی و شنوایی

بعضی از افراد اجسام نزدیک را خوب می بینند به این افراد نزدیک بین می گویند و بعضی دیگر اجسام دور را خوب می بینند به آن ها دوربین گفته می شود.

افراد نزدیك بیناجسام دور را و افراد دور بین اجسام نزدیك را خوب نمی بینند.

 فكر كنید اندام بینایی و شنوایی

1ـ  فكر كنید و بگویید علامت نزدیك بینی و دور بینی چیست ؟

اندام بینایی و شنوایی

2ـ فكر كنید و بگویید برای برطرف كردن نزدیك بینی و دور بینی چه كار هایی می توان انجام داد ؟

راه های بر طرف كردن عیب چشم :

نزدیك بینی و دور بینی بیشتر ارثی و از عیب های چشم هستند . برای رفع آن ها باید :

1ـ به پزشك مرا جعه كرد تا چشم را آزمایش كند.
2- از عینك مخصوصی كه پزشك دستور می دهد استفاده نمود.

آزمایشگاه :

وسایل مورد نیاز:       

1ـ ذره بین (به قطر 2/5 سانت)
اندام بینایی و شنوایی
2ـ یک عدد آیینه صاف و کوچک
اندام بینایی و شنوایی
3ـ چراغ قوه
اندام بینایی و شنوایی

ذره بین را روی سطح آینه قرار بده با یک چشم به مرکز ذره بین نگاه کن( اگر عینک داری آن را بردار) آن گاه با تنظیم ذره بین در روی سطح آینه تصویری بزرگ تر از چشم خودت را خواهی دید.

حال توسط چراغ قوه نور را به یکی از چشم هایت بتابان و سپس به روش بالا به مردمک چشم و تغییرات آن نگاه کن . چه تغییری مشاهده می کنی ؟

آیا اندازه ی مردمک چشمت با لحظه ای که نور به آن نتابانده بودی یکی است ؟

اندام بینایی و شنوایی

چگونه می شنو یماندام بینایی و شنوایی

شنوایی و تعادل

گوش نه تنها وظیفه شنیدن بلکه برقراری تعادل را نیز به عهده دارد. گوش شامل قسمت های خارجی، میانی و داخلی است.

گوش خارجی، امواج صوتی را به پرده صماخ می رساند، باعث لرزش آن می شود. استخوان های گوش میانی، این لرزش ها را به گوش داخلی منتقل می کنند.

این پیام ها در آن جا به پیام های الکتریکی تبدیل می شوند. این پیام ها از طریق سلول های عصبی به مغز رفته، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

گوش داخلی هم چنین ساختارهایی دارد که با تشخیص وضعیت و حرکت سر به تعادل کمک کرده، به ما اجازه می دهند بدون یان که بیافتیم، قائم بایستیم و حرکت کنیم.

صماخ گوش = پرده ی گوش

ساختار گوش

گوش خارجی شامل لاله (قسمت قابل مشاهده) و مجرای گوش است که به پرده صماخ ختم می شود.

گوش میانی حاوی 13 ‌استخوان ظریف است که پرده صماخ را به غشای جدا کننده گوش میانی و داخلی، مرتبط می کنند.

حلزون که حاوی گیرنده های حسی شنوایی است و نیز ساختارهای تنظیم کننده تعادل در گوش داخلی قرار دارند.

اندام بینایی و شنوایی

آیا می دانی چرا اندام بینایی و شنوایی

آیا می دانی چرا گوش بعضی از افراد سنگین است؟

اندام بینایی و شنوایی

عیب های گوش و راه برطرف كردن آن :

1ـ گاهی مواد ترشحی درون سوراخ گوش روی پرده انتهای آن جمع می شود که در گوش ایجاد ناراحتی و سنگینی می کند. در این صورت پزشک می تواند گوش را به آسانی شستشو بدهد و این مواد را بردارد .

اندام بینایی و شنوایی
2-اگر صدای بسیار بلندی مانند انفجار در نزدیکی گوش ایجاد شود ممکن است پرده ی گوش را پاره کند .
3ـ کارگرانی که با ماشین آلات پر سر و صدا کار می کنند گاهی دچارناراحتی شنوایی می شوند
4ـ تشخیص دادن ناراحتی های شنوایی به کمک دستگاه شنوایی سنجی انجام می گیرید.
اندام بینایی و شنوایی

راه های مرا قبت از گوش ها :

برای مراقبت از گوش ها به این نكات توحه كنید :

1ـ گوش ها را تمیز نگه دارید .
اندام بینایی و شنوایی
2ـ هرگز چیزی نوك تیز مانند سوزن و چوب كبریت را وارد گوش نكنید .
3ـ هرگز در گوش كسی داد نزنید ، با این كار ممكن است پرده ی گوش او پاره شود
4ـ هرگز با دست ، كتاب یا چیز دیگری به گوش كسی ضربه نزنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: گودرزی - تنظیم: یگانه داودی