تبیان، دستیار زندگی
سب سال و ردیف آثار ) .لیست آثار بر حسب نام List of mozarts works Jump to.... year Jump to.... Köchel  number 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لیست آثار موزارت

فیلم

( بر حسب سال و ردیف آثار )

.لیست آثار بر حسب نام

List of mozart"s works

Jump to.... year

Jump to.... Köchel  number

1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768

1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776

1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784

1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791

1a

61a

107

123a

196

273

320

369

405

484

520

572

600

626b

Year

Köchel number

Composition

1761

1a

Andante in C for Keyboard

1b

Allegro in C for Keyboard

1c

Allegro in F for Keyboard

1d

Minuet in F for Keyboard

1e

Minuet in G for Keyboard

1f

Minuet in C for Keyboard

1762

2 (2)

Minuet in F for Keyboard

3 (3)

Allegro in B flat for Keyboard

4 (4)

Minuet in F for Keyboard

5 (5)

Minuet in F for Keyboard

1763

5a

Allegro in C for Keyboard

5b

Andante in B flat for Keyboard (fragment)

6 (6)

Sonata in C for Keyboard and Violin

7 (7)

Sonata in D for Keyboard and Violin

8 (8)

Sonata in B flat for Keyboard and Violin

1764

9 (9)

Sonata in G for Keyboard and Violin

10 (10)

Sonata in B flat for Harpsichord, Violin (Flute) and Cello

11 (11)

Sonata in G for Harpsichord, Violin (Flute) and Cello

12 (12)

Sonata in A for Harpsichord, Violin (Flute), and Cello

13 (13)

Sonata in F for Harpsichord, Violin (Flute), and Cello

14 (14)

Sonata in C for Harpsichord, Violin (Flute), and Cello

15 (15)

Sonata in B flat for Harpsichord, Violin (Flute) and Cello

15a-ss

44 Untitled Pieces, "London Sketchbook"

16 (16)

Symphony in E flat

1765

16a (Anh. 220)

Symphony in A minor, "Odense"

19 (19)

Symphony in D

19a (Anh. 223)

Symphony in F

19b (Anh. 222)

Symphony in C (lost)

19c (21)

Aria for Tenor, "Va, dal furor portata"

19d

Sonata in C for Keyboard Four-Hands

20 (20)

Motet in G minor, "God is Our Refuge"

21a (Anh. 206)

Variations in C

22 (22)

Symphony in B flat

23 (23)

Aria for Soprano "Conservati fedele"

1766

24 (24)

8 Variations in G on "Laat ons Juichen"

25 (25)

7 Variations in D on "Willem von Nassau"

26 (26)

Sonata in E flat for Keyboard and Violin

27 (27)

Sonata in G for Keyboard and Violin

28 (28)

Sonata in C for Keyboard and Violin

29 (29)

Sonata in D for Keyboard and Violin

30 (30)

Sonata in F for Keyboard and Violin

31 (31)

Sonata in B flat for Keyboard and Violin

32 (32)

Gallimathias musicum (Quodlibet)

32a

Capricci (lost)

33 (33)

Kyrie in F

33a

Solo for Flute (lost)

33B

Piece in F for Keyboard

33b

Solo for Cello (lost)

33c

Stabat Mater (lost)

33d (Anh. 199)

Sonata in G for Keyboard (lost)

33e (Anh. 200)

Sonata in B flat for Keyboard (lost)

33f (Anh. 201)

Sonata in C for Keyboard (lost)

33g (Anh. 202)

Sonata in F for Keyboard (lost)

33h

Piece for Horn (lost)

33i (36)

Recitative and Aria for Tenor, "Or che il dover"

1767

34 (34)

Offertory, "Scandi coeli limina"

35 (35)

Die Schuldigkeit des ersten Gebots

35a (42)

Grabmusik

37 (37)

Concerto in F for Piano

38 (38)

Apollo et Hyacinthus seu Hyacinthi Metamorphosis

39 (39)

Concerto in B flat for Piano

40 (40)

Concerto in D for Piano

41 (41)

Concerto in G for Piano

41a

6 Divertimenti (lost)

41b

Piece for Winds (lost)

41c

Marches (lost)

41d

Minuets (lost)

41e

Fugue for Keyboard (lost)

41f

Fugues (lost)

41g

Nachtmusik (lost)

41h (67)

Church Sonata in E flat

41i (68)

Church Sonata in B flat

41k (69)

Church Sonata in D

42a (76)

Symphony in F

43 (43)

Symphony in F

43a

Duet for Two Sopranos, "Ach, was mussen wir erfahren?" (fragment)

1768

45 (45)

Symphony in D

45a (Anh. 221)

Symphony in G, "Lambach"

45b (Anh. 214)

Symphony in B flat

46a (51)

La finta semplice

46b (50)

Bastien und Bastienne

46d

Sonata in C for Violin

46e

Sonata in F for Violin

47 (47)

Veni Sancte Spiritus in C

47a (139)

Missa solemnis in C minor, "Waisenhausmesse"

47b

Offertory (lost)

47c

Concerto for Trumpet (lost)

47d (49)

Missa brevis in G

47e (53)

Song, "Freude, Konigin der Weisen"

48 (48)

Symphony in D

1769

61a (65)

Missa brevis in D minor

61b

7 Minuets

61c (70)

Recitative and Aria for Soprano, "A Berenice"

61d (103)

19 Minuets

61e (104)

6 Minuets

61g

2 Minuets

62 (62)

March in D

62a (100)

Cassation in D

63 (63)

Cassation in G

63a (99)

Cassation in B flat

66 (66)

Missa in C, "Dominicus"

66a (117)

Offertory in C, "Benedictus sit Deus"

66b (141)

Te Deum in C

66c (Anh. 215)

Symphony in D

66d (Anh. 217)

Symphony in B flat

66e (Anh. 218)

Symphony in B flat

71 (71)

Aria for Tenor, "Ah, piu tremar" (fragment)

72a

Allegro in G for Keyboard (fragment)

73 (73)

Symphony in C

1770

73A (Anh. 2)

Aria, "Misero tu non sei" (lost)

73a (143)

Motet in G for Soprano,"Ergo interest"

73b (78)

Aria for Soprano, "Per pieta, bell"idol mio"

73c (88)

Aria for Soprano, "Fra cento affanni"

73D

Aria for Soprano, "Per quel paterno amplesso" (fragment)

73d (79)

Recitative and Aria for Soprano, "O temerario Arbace"

73e (77)

Recitative and Aria for Soprano, "Misero me"

73f (80)

Quartet in G for Strings

73g (123)

Contredanse in B flat

73h (94)

Minuet in D

73i

Canon in A for 4 or 5 voices in 1

73k (89)

Kyrie in G for 5 voices in 1

73l (81)

Symphony in D

73m (97)

Symphony in D

73n (95)

Symphony in D

73o (82)

Aria for Soprano, "Se ardire, e speranza"

73p (84)

Aria for Soprano, "Se tutti i mali miei"

73q (84)

Symphony in D

73r

4 Riddle Cannons

73s (85)

Miserere in A minor

73t (122)

Minuet in E flat

73u (44)

Antiphon in A minor, "Cibavit eos"

73v (86)

Antiphon in D minor, "Quaerite primum regnum Dei"

73w

Fugue for Keyboard in D (fragment)

73x

14 Canonic Studies

74 (74)

Symphony in G

74a (87)

Mitridate, re di Ponto

1771

74b

Aria for Soprano, "Non curo l"affetto"

74c (118)

La Betulia liberata

74d (108)

Regina Coeli in C

74e (109)

Litaniae Lauretanae BVM in B flat

74f (72)

Offertory in G, "Inter natos mulierum"

75 (75)

Symphony in F

75b (110)

Symphony in G

107 (107)

3 Concertos for Piano after J.C. Bach

111 (111)

Ascanio in Alba

111a (120)

Finale of a Symphony in D ("Ascanio in Alba")

111b (96)

Symphony in C

112 (112)

Symphony in F

113 (113)

Divertimento in E flat

114 (114)

Symphony in A

1772

123a (381)

Sonata in D for Keyboard Four-Hands

124 (124)

Symphony in G

124A

Church Sonata in D (fragment)

124a (144)

Church Sonata in D

124b (145)

Church Sonata in F

125 (125)

Litaniae de venerabili altaris sacramento in B flat

125a (136)

Divertimento in D

125b (137)

Divertimento in B flat

125c (138)

Divertimento in F

125g (147)

Song, "Wie unglucklich bin ich nit"

125h (148)

Song, "O heiliges Band"

126 (126)

Il sogno di Scipione

127 (127)

Regina coeli in B flat

128 (128)

Symphony in C

129 (129)

Symphony in G

130 (130)

Symphony in F

130a (164)

6 Minuets

131 (131)

Divertimento in D

132 (132)

Symphony in E flat

133 (133)

Symphony in D

134 (134)

Symphony in A

134a (155)

Quartet (Divertimento) in D for Strings

134b (156)

Quartet in G for Strings

135 (135)

Lucio Silla

135a (Anh. 109)

Ballet for Lucio Silla, "Le gelosie del Serraglio"

141a (161/163)

Symphony in D

1773

157 (157)

Quartet in C for Strings

158 (158)

Quartet (Divertimento) in F for Strings

158a (165)

Motet in F for Soprano, "Exsultate, jubilate"

159 (159)

Quartet (Divertimento) in B flat for Strings

159a (160)

Quartet in E flat for Strings

159b (186)

Divertimento in B flat

159d (166)

Divertimento in E flat

161a (184)

Symphony in E flat

161b (199)

Symphony in G

162 (162)

Symphony in C

162b (181)

Symphony in D

166e (223)

Hosanna in C (fragment)

166f (Anh. 18)

Kyrie in C (fragment)

166g (Anh. 19)

Kyrie in D (fragment)

166h (Anh. 23)

Psalm in C, "In te Domine speravi" (fragment)

167 (167)

Missa in C, "Trinitatis"

167A (205)

Divertimento in D

167AB (290)

March in D

167a (185)

Serenade in D, "Andretter"

167b (189)

March in D

168 (168)

Quartet in F for Strings

168a

Quartet in F for Strings (fragment)

169 (169)

Quartet in A for Strings

170 (170)

Quartet in C for Strings

171 (171)

Quartet in E flat for Strings

172 (172)

Quartet in B flat for Strings

173 (173)

Quartet in D minor for Strings

173c (180)

6 Variations in G on "Mio caro Adone"

173d

2 Choruses and 5 Entr"actes for "Thamos, Konig in Agypten"

173dA (182)

Symphony in B flat

173dB (183)

Symphony in G minor

174 (174)

Quintet in B flat for Strings

175 (175)

Concerto in D for Piano

176 (176)

16 Minuets

1774

186a (201)

Symphony in A

186b (202)

Symphony in D

186c (358)

Sonata in B Flat for Keyboard Four-Hands

186d (195)

Litaniae Lauretanae BVM in D

186E (190)

Concertone in C

186e (191)

Concerto in B flat for Bassoon

186f (192)

Missa brevis in F, "Little Credo"

186g (193)

Dixit Dominus, Magnificat in C

186h (194)

Missa brevis in D

186i (91)

Kyrie in D (sketch)

189a (179)

12 Variations on a Minuet by J.C. Fischer, in C

189b (203)

Serenade in D, "Colloredo"

189c (237)

March in D

189d (279)

Sonata in C for Keyboard

189e (280)

Sonata in F for Keyboard

189f (281)

Sonata in B flat for Keyboard

189g (282)

Sonata in E flat for Keyboard

189h (283)

Sonata in G for Keyboard

189k (200)

Symphony in C

1775

196 (196)

La finita giardiniera

196a (Anh. 16)

Kyrie in G (fragment)

196b (220)

Missa brevis in C, "Spatzenmesse"

196c (292)

Sonata in B flat for Bassoon and Cello

205a (222)

Offertory in D minor, "Misericordias Domini"

205b (284)

Sonata in D for Keyboard, "Durnitz"

206a

Concerto in F for Cello (lost)

207 (207)

Concerto in B flat for Violin

207a (121)

Finale of a Symphony or Divertimento

208 (208)

Il rè pastore

209 (209)

Aria for Tenor, "Si mostra la sorte"

209a

Aria for Bass, "Un dente guasto" (fragment)

210 (210)

Aria for Tenor, "Con ossequio, con rispetto"

211 (211)

Concerto in D for Violin

212 (212)

Church Sonata in B flat

213 (213)

Divertimento in F

213a (204)

Serenade in D

213b (215)

March in D

213c (102)

Finale of a Symphony in C

214 (214)

March in C

216 (216)

Concerto in G for Violin, "Strassburg"

217 (217)

Aria for Soprano, "Voi avete un cor fedele"

218 (218)

Concerto for Violin in D

219 (219)

Concerto for Violin in A, "Turkish"

1776

238 (238)

Concerto in B flat for Piano

239 (239)

Serenata notturna in D

240 (240)

Divertimento in B flat

240a (252)

Divertimento in E flat

240b (188)

Divertimento in C

241 (241)

Church Sonata in G

241a (224)

Church Sonata in F

241b (225)

Church Sonata in A

242 (242)

Concerto in F for three pianos, "Lodron"

243 (243)

Litaniae de venerabili altaris sacramento in E flat

244 (244)

Church Sonata in F

245 (245)

Church Sonata in D

246 (246)

Concerto in C for Piano, "Lutzow"

246a (262)

Missa longa in C

246c (288)

Divertimento (fragment) in F

247 (247)

Divertimento in F, "Lodron"

248 (248)

March in F

248a (260)

Offertory in D, "Venite populi"

248b (250)

Serenade in D, "Haffner"

249 (249)

March in D

250a (101)

Contredanse, "Serenade"

251 (251)

Divertimento in D

253 (253)

Divertimento in F

254 (254)

Divertimento in B flat (Trio for Piano, Violin and Cello)

255 (255)

Recitative and Aria for Alto, "Ombra felice"

256 (256)

Aria for Tenor, "Clarice cara mia sposa"

257 (257)

Missa in C, "Credo"

258 (258)

Missa brevis in C, "Spaur"

258a (Anh. 13)

Kyrie in C (fragment)

259 (259)

Missa brevis in C, "Organ Solo"

261 (261)

Adagio in E for Violin

261a (269)

Rondo in B flat for Violin

263 (263)

Church Sonata in C

269a (286)

Notturno in D for Four Orchestras

1777

269b

12 Contredanses

270 (270)

Divertimento in B flat

271 (271)

Concerto in E flat for Piano, "Jeunehomme"

271c (267)

4 Contredanses

271d (274)

Church Sonata in G

271e (278)

Church Sonata in C

271f (266)

Trio in B flat

271g (289)

Divertimento in E flat

271H (287)

Divertimento in B flat, "Lodron"

271k

Concerto for Oboe (lost? 285d?)

272 (272)

Recitative and Aria for Soprano, "Ah, lo previdi"

272a (277)

Offertory in F, "Alma Dei creatoris"

272b (275)

Missa brevis in B flat

273 (273)

Gradual in F, "Sancta Maria, mater Dei"

284a

4 Preludes for Keyboard

284b (309)

Sonata in C for Keyboard

284c (311)

Sonata in D for Keyboard

284d (307)

Arietta in C, "Oiseaux, si tous les ans"

284e

Instrumentation of Flute Concertos by J.B. Wendling (lost)

284f

Rondo for Keyboard (lost)

285 (285)

Quartet in D for Flute, Violin, Viola and Cello

1778

285a

Quartet in G for Flute, Violin, Viola and Cello

285b (Anh. 171)

Quartet in C for Flute, Violin, Viola and Cello (doubtful)

285c (313)

Concerto in G for Flute

285d (314)

Concerto in D for Flute (Oboe?)

285e (315)

Andante in C for Flute

293a (301)

Sonata in G for Keyboard and Violin

293b (302)

Sonata in E flat for Keyboard and Violin

293c (303)

Sonata in C for Keyboard and Violin

293d (305)

Sonata in A for Keyboard and Violin

293e

19 Candenzas for Arias by J.C. Bach

294 (294)

Recitative and Aria for Soprano, "Alcandro lo confesso"

295 (295)

Aria for Tenor, "Se al labbro mio non credi"

295a

Recitative and Aria for Soprano, "Basta, vincesti"

295b (308)

Arietta, "Dans un bois solitaire"

296 (296)

Sonata for Keyboard and Violin in C

296a (322)

Kyrie (fragment) in E flat

296b (Anh. 12)

Kyrie (fragment, lost)

296c

Sanctus / Benedictus in E flat (sketch)

297a (Anh. 1)

8 Numbers to a Miserere by Holzbauer (lost)

297B (Anh. 9)

Sinfonia concertante for Flute, Oboe, Horn and Bassoon (lost)

297c (299)

Concerto for Flute and Harp in C

298 (298)

Quartet for Flute, Violin, Viola and Cello in A

299a (354)

12 Variations for Piano on "Je suis Lindor"

299b (Anh. 10)

Ballet, Les petits riens

299c

Sketches for a Ballet-Intermezzo

299d (Anh. 103)

La Chasse (fragment)

300 (300)

Gavotte

300a (297)

Symphony in D, "Paris"

300b (316)

Recitative and Aria for Soprano, "Popoli de Tessaglia"

300c (304)

Sonata in E minor for Keyboard and Violin

300d (310)

Sonata in A minor for Keyboard

300e (265)

12 Variations on "Ah vous dirai-je" in C

300f (353)

12 Variations on "La belle francoise"

300g (395)

Capriccio in C for Keyboard

300h (330)

Sonata in C for Keyboard

300i (331)

Sonata in A for Keyboard

300k (332)

Sonata in F for Keyboard

300l (306)

Sonata in D for Keyboard and Violin

311A (Anh. 8)

Overture (lost)

315b (Anh. 3)

Scena (lost)

315c (333)

Sonata in B flat for Keyboard, "Linz"

315d (264)

9 Variations in C on "Lison dormait"

315e (Anh. 11)

Semiramis (lost)

315f (Anh. 56)

Concerto in D for Piano and Violin (fragment)

1779

315g

8 Minuets

316a (365)

Concerto in E flat for Two Pianos

317 (317)

Missa in C, "Coronation"

317a (329)

Church Sonata in C

317b (146)

Aria for Soprano in B flat, "Kommet her, ihr frechen Sunder"

317c (328)

Church Sonata in C

317d (378)

Sonata in B flat for Keyboard and Violin

318 (318)

Symphony in G

319 (319)

Symphony in B flat

320 (320)

Serenade in D, "Posthorn"

320a (335)

2 marches in D

320B

Divertimento (fragment)

320b (334)

Divertimento in D

320c (445)

March in D

320d (364)

Sinfonia Concertante in E flat for Violin and Viola

320e (Anh. 104)

Sinfonia Concertante for Violin, Viola and Cello (fragment)

321 (321)

Vesperae de Dominica in C

321a

Magnificat in C (fragment)

321b (276)

Regina Coeli

323 (Anh. 15)

Kyrie in C (fragment)

323a (Anh. 20)

Gloria in C (fragment)

336a (345)

Choruses and Entr"actes for Thamos: Konig in Agypten

336b (344)

Zaide

336c (343)

2 German Hymns

1780

336d (336)

Church Sonata in C

337 (337)

Missa solemnis in C

338 (338)

Symphony in C

339 (339)

Vesperae solennes de confessore in C

340a (392)

Song, "Verdankt sei es dem Glanz"

340b (391)

Song, "Sei du mein Trost"

340c (390)

Song, "Ich wurd" auf meinem Pfad"

363 (363)

3 Minuets

365a (Anh. 11a)

Recitative and Aria, "Warum, o Liebe"

1781

366 (366)

Idomeneo, rè di Creta

367 (367)

Ballet for Idomeneo

367a (349)

Song, "Was frag ich viel"

367b (351)

Song, "Komm, liebe Zither"

368 (368)

Recitative and Aria for Soprano, "Ma che vi fece"

368a (341)

Kyrie in D minor

368b (370)

Quartet in F for Oboe, Violin, Viola and Cello

369 (369)

Recitative and Aria for Soprano, "Misera, dove son!"

370a (361)

Serenade in B flat for Winds, "Gran Partita"

370b

Concerto in E flat for Horn (fragment)

371 (371)

Rondo in E flat for Horn (fragment)

372 (372)

Allegro in B flat for Keyboard and Violin

372a (400)

Allegro in B flat for Keyboard (fragment)

373 (373)

Rondo in C for Violin

373a (379)

Sonata in G for Keyboard and Violin

374 (374)

Recitative and Aria for Soprano, "A questo seno deh vieni"

374a (359)

12 Variations in G on "La Bergere Celimene"

374b (360)

6 Variations in G on "Helas, j"ai perdu"

374c (352)

8 Variations on "Dieu d"amour"

374d (376)

Sonata in F for Keyboard and Violin

374e (377)

Sonata in F for Keyboard and Violin

374f (380)

Sonata in E flat for Keyboard and Violin

374g (Anh. 46)

Andantino in B flat for Piano and Cello (fragment)

375 (375)

Serenade in E flat for Winds

375a (448)

Sonata in D for Two Keyboards

1782

375b (Anh. 42)

Grave-Presto in B flat for Two Pianos (fragment)

375c (Anh. 43)

Movement in B flat for Two Pianos (fragment)

375d (Anh. 45)

Fugue for Two Pianos (fragment)

375e (401)

Fugue for Keyboard in G minor

375f (153)

Fugue for Keyboard (fragment) in E flat

375g (Anh. 41)

Fugue for Keyboard (fragment) in G

375h

Fugue for Keyboard (fragment) in F

382 (382)

Rondo in D for Piano

382a (229)

Canon in C minor for 3 voices in 1

382b (230)

Canon in C minor for 2 voices in 1

382c (231)

Canon in B flat for 6 voices in 1, "Leck mich im Arsch"

382d (233)

Canon in B flat for 3 voices in 1, "Leck mir den Arsch"

382e (234)

Canon in G for 3 voices in 1, "Bei der Hitz" em Sommer ess ich"

382f (347)

Cannon in D for 6 voices in 1

382g (348)

Cannon in G for 12 voices in 3, "V"amo di core teneramente"

382h (119)

Aria for Soprano, "Der Liebe himmlisches Gefuhl"

383 (383)

Aria for Soprano, "Nehmt meinen Dank, ihr holden Gonner!"

383a (394)

Prelude and Fugue in C for Keyboard

383b (Anh. 33 & 40)

Fugue in F for Keyboard (fragment)

383C (Anh. 32)

Fantasie in F flat for Keyboard (fragment)

323c (Anh. 38)

Theme and Variations in C (fragment)

383d (Anh. 39)

Fugue in E flat for Keyboard (fragment)

383e (408/1)

March in C

383F (408/3)

March in C

383f (409)

Symphonic Minuet in C

383g (Anh. 100)

Symphony (lost)

383h (400)

Aria for Soprano, "In te spero, o sposo amato" (fragment)

383i

Sketch for a Symphony or Overture

384 (384)

Die Entführung aus dem Serail

384A (389)

Duet for Two Tenors, "Welch angstliches Beben"

384a (388)

Serenade in C minor for Winds

385B

Andante in E flat (fragment)

384b

March in B flat (fragment)

384c (Anh. 96)

Allegro in B flat (fragment)

385 (385)

Symphony in D, "Haffner"

385a (408/2)

March in D

385b (393)

Solfeggi for Soprano

385c (403)

Sonata in C for Keyboard and Violin (fragment)

385d (404)

Andante and Allegretto in C for Keyboard and Violin (fragment)

385E (Anh. 48)

Sonata in A for Keyboard and Violin (fragment)

385e (402)

Sonata in A for Keyboard and Violin (fragment)

385f (396)

Adagio in C minor for Keyboard and Violin (fragment)

385g (397)

Fantasia in D minor for Keyboard (fragment)

385h (Anh. 34)

Adagio in D minor for Keyboard (fragment)

385i (399)

Suite in C for Keyboard (fragment)

385k (154)

Fugue in G minor for Keyboard (fragment)

385n

Fugue in A (fragment)

385o

Sketch for Concerto in A for Piano, 385p

385p (414)

Concerto for Piano in A

386 (386)

Rondo for Piano in A

386b (412 and 514)

Concerto for Horn in D

386c (407)

Quintet for Horn and Strings in E flat

386d (Anh. 25)

Song, "O Calpe!" (fragment)

387 (387)

Quartet in G for Strings

387a (413)

Concerto in F for Piano

387b (415)

Concerto in C for Piano

404b (443)

Fugue in G (fragment)

405 (405)

Arrangements of 5 Fugues by J.S. Bach

405a (Anh. 77)

Fugue in C (fragment)

1783

416 (416)

Scena and Rondo for Soprano, "Mia speranza adorata"

416b (435)

Aria for Tenor, "Musst"ich auch durch tausend Drachen" (fragment)

416c (433)

Arietta for Bass, "Manner suchen stets zu naschen" (fragment)

416d (446)

Pantomime (fragment)

416e (398)

6 Variations on "Salve tu, Domine"

416f  (293)

Concerto for Oboe (fragment)

417 (417)

Concerto in E flat for Horn

417a (427)

Missa in C minor

417b (421)

Quartet in D minor for Strings

417c (Anh. 76)

Quartet for Strings (fragment)

417d

Quartet for Strings (fragment)

417e (178)

Aria for Soprano, "Ah, spiegarti, oh Dio"

418 (418)

Aria for Soprano, "Vorrei spiegarti, oh Dio"

419 (419)

Aria for Soprano, "No, no, che non sei capace"

420 (420)

Aria for Tenor, "Per pieta non ricercate"

421a (432)

Recitative and Aria for Bass, "Cosi dunque tradisci"

421b (428)

Quartet in E flat for Strings

422 (422)

L"oca del Cairo (fragment)

422a (Anh. 14)

Kyrie (fragment)

423 (423)

Duo in G for Violin and Viola

424 (424)

Duo in B flat for Violin and Viola

424a (430)

Lo sposo deluso (fragment)

425 (425)

Symphony in C, "Linz"

425a (444)

Introduction to Michael Haydn Symphony in G

425b (431)

Recitative and Aria for Tenor, "Misero! O sogno!"

426 (426)

Fugue in C for Two Keyboards

426a (Anh. 44)

Allegro in C minor for Two Keyboards (fragment)

436 (436)

Notturno for two Sopranos and Bass, "Ecco quel fiero"

437 (437)

Notturno for two Sopranos and Bass, "Mi lagnero"

438 (438)

Notturno for two Sopranos and Bass, "Se lontan"

439 (439)

Notturno for two Sopranos and Bass, "Due pupille"

439a (346)

Notturno for two Sopranos and Bass, "Luci care, luci belle"

439b

5 Divertimenti in B flat

441 (441)

Trio for Soprano, Tenor and Bass, "Liebes Mandel, wo is"s Bandel?"

441a

Song, "Ja! gruss dich Gott" (fragment)

442 (442)

Trio in D minor for Piano, Violin and Cello (fragment)

447 (447)

Concerto for Horn in E flat

1784

448a (461)

6 Minuets

448b (462)

6 Contredanses

448c (463)

2 Minuets with Contredanses

449 (449)

Concerto in E flat for Piano, "First Ployer"

450 (450)

Concerto in B flat for Piano

451 (451)

Concerto in D for Piano

452 (452)

Quintet in E flat for Piano and Winds

452a (Anh. 54)

Quintet (fragment)

452b (Anh. 55)

Kammermusiksatz (fragment)

452c (Anh. 56)

Movement for a Concerto for Piano (fragment)

453 (453)

Concerto in G for Piano, "Second Ployer"

453a

Funeral March in C minor for Keyboard

453b

Exercise Book for Barbara Ployer

454 (454)

Sonata in B flat for Keyboard and Violin, "Strinasacchi"

454a (460)

8 Variations on "Come un agnello"

455 (455)

10 Variations in G on "Unser dummer Pobel meint"

456 (456)

Concerto in B flat for Piano, "Paradis"

457 (457)

Sonata in C minor for Keyboard

458 (458)

Quartet in B flat for Strings, "Hunt"

458a (Anh. 75)

Minuet (fragment)

458b (Anh. 71)

Quartet for Strings (fragment)

459 (459)

Concerto in F for Piano, "First Coronation"

459a (Anh. 59)

Concerto for Piano (fragment)

1785

464 (464)

Quartet in A for Strings

464a (Anh. 72)

Quartet for Strings (fragment)

465 (465)

Quartet in C for Strings, "Dissonant"

466 (466)

Concerto in D minor for Piano

467 (467)

Concerto in C for Piano

468 (468)

Song, "Die ihr einem neuen Grade"

468a (429)

Cantata, "Dir, Seele des Weltalls" (fragment)

469 (469)

Davidde penitente

470 (470)

Andante to a Concerto in A for Violin (lost)

470a

Instrumentation for a Concerto for Violin by G.B. Viotti

471 (471)

Cantata, "Die Mauererfreude"

472 (472)

Song, "Ihr Madchen, flieht"

473 (473)

Song, "Wie sanft, wie ruhig"

474 (474)

Song, "Die reiche Tor"

475 (475)

Fantasia for Piano in C minor

475a (Anh. 26)

Song, "Einsam bin ich" (fragment)

476 (476)

Song, "Ein Veilchen"

477a (Anh. 11a)

Cantata (lost)

478 (478)

Quartet in G minor for Piano and Strings

479 (479)

Quartet for Soprano, Tenor and Two Basses, "Dite almeno"

479a (477)

Maurerische Trauermusik

480 (480)

Trio for Soprano, Tenor and Bass, "Mandina amabile"

480b (434)

Trio for Tenor and Two Basses,"Il regno delle Amazoni" (fragment)

481 (481)

Sonata in E flat for Keyboard and Violin

482 (482)

Concerto in E flat for Piano

483 (483)

Song with Chorus, "Zerfliesset heut"

484 (484)

Song with Chorus, "Ihr unsre neuen Leiter"

484a (411)

Adagio in B flat for Two Clarinets and Three Basset Horns

484b (Anh. 95)

Allegro assai in B flat for Two Clarinets and Three Basset Horns (fragment)

484c (Anh. 93)

Adagio in F for Clarinet and Three Basset Horns (fragment)

484d (410)

Adagio in F for Two Basset Horns and Bassoon

484e

Allegro in F for Basset Horn (fragment)

1786

485 (485)

Rondo in D for Keyboard

486 (486)

Der Schauspieldirektor

488 (488)

Concerto in A for Piano

488a (Anh. 58)

Concerto for Piano (fragment)

488b (Anh. 63)

Concerto for Piano (fragment)

488c (Anh. 64)

Concerto for Piano (fragment)

488d

Concerto for Piano (fragment)

489 (489)

Duet for Soprano and Tenor, "Spiegarti no poss"io"

490 (490)

Scena and Rondo for Soprano, "Non piu, tutti ascoltai"

491 (491)

Concerto in C minor for Piano

491a (Anh. 62)

Concerto for Piano (fragment)

492 (492)

Le nozze di Figaro

493 (493)

Quartet for Piano and Strings in E flat

493a (Anh. 53)

Quartet for Piano and Strings (fragment)

494 (494)

Rondo in F for Keyboard

494a

Concerto in E for Horn (fragment)

495 (495)

Concerto in E flat for Horn

495a (Anh. 52)

Trio (fragment)

496 (496)

Trio in G for Piano, Violin and Cello

496a (487)

12 Duos for Basset Horns

497 (497)

Sonata in F for Keyboard Four-Hands

497a (357)

Sonata in G for Keyboard Four-Hands (fragment)

498 (498)

Trio in E flat for Piano, Clarinet and Viola, "Kegelstatt"

499 (499)

Quartet in D for Strings, "Hoffmeister"

500 (500)

12 Variations in B flat

500a (357)

Variations and Coda for Keyboard Four-Hands (fragment)

501 (501)

5 Variations in G

501a (Anh. 51)

Trio (fragment)

502 (502)

Trio in B flat for Piano, Violin and Cello

502a (Anh. 60)

Concerto for Piano (fragment)

503 (503)

Concerto in C for Piano

504 (504)

Symphony in D, "Prague"

504a (Anh. 105)

Symphony (fragment)

505 (505)

Scena and Rondo for Soprano, "Ch"io mi scordi di te?"

506 (506)

Song, "Wer unter eines Madchens Hand"

506a

Studies for Thomas Attwood

507 (507)

Canon in F for 3 voices in 1, "Heiterkeit und leichtes Blut"

508 (508)

Canon in F for 3 voices in 1, "Auf das Wohl"

508A

Canon in C for 3 voices in 1

508a

2 Canons in F for 3 voices in 1, 14 Canons in F for
2 voices in 1

1787

509 (509)

6 German Dances

509a (232)

Canon in G for 4 voices in 1, "Lieber Freistadtler, lieber Gaulimauli"

511 (511)

Rondo for Piano in A minor

512 (512)

Recitative and Aria for Bass, "Alcandro, lo confesso"

513 (513)

Aria for Bass, "Mentre ti lascio"

514a (Anh. 80)

Quintet for Strings (fragment)

515 (515)

Quintet in C for Strings

515a (Anh. 87)

Quintet for Strings (fragment)

515b (228)

Double Canon in F for 4 voices in 2

515c (Anh. 79)

Quintet for Strings (fragment)

516 (516)

Quintet for Strings in G minor

516a (Anh. 86)

Quintet for Strings (fragment)

516b (406)

Quintet for Strings in C minor

516c (Anh. 91)

Quintet in B flat for Clarinet and Strings (fragment)

516d

Rondo in E flat for Clarinet and Strings (fragment)

516e (Anh. 89)

Rondo for Clarinet and Strings (fragment)

516f

Musikalisches Wurfelspiel in C

517 (517)

Song, "Zu meiner Zeit"

518 (518)

Song, "Sobald Damoetas"

519 (519)

Song, "Die Engel Gottes weinen"

520 (520)

Song, "Erzeugt von heisser Phantasie"

521 (521)

Piano Sonata for Four Hands in C

522 (522)

Ein musikalischer Spass

522a (Anh.108)

Rondo for Two Horns and Strings (fragment)

523 (523)

Song, "Abend ist"s"

524 (524)

Song, "Wenn die Lieb"

525 (525)

Eine kleine  Nachtmusik

525a (Anh. 69)

Larghetto (fragment)

526 (526)

Sonata in A for Keyboard and Violin

526a (Anh. 50)

Sonata for Keyboard and Violin (fragment)

527 (527)

Il dissoluto punito, ossia Il Don Giovanni

528 (528)

Scena for Soprano, "Bella mia fiamma"

529 (529)

Song, "Es war einmal"

530 (530)

Song, "Wo bist du, Bild"

531 (531)

Song, "Was spinnst du"

532 (532)

Trio for Soprano, Tenor and Bass, "Grazie agl"inganni tuoi"

1788

533 (533)

Allegro and Andante in F for Keyboard

534 (534)

Contredanse, "Das Donnerwetter"

535 (535)

Contredanse, "La Bataille"

535a

3 Contredanses

535b(Anh.107)

Contredanse (fragment)

536 (536)

6 German Dances

537 (537)

Concerto in D for Piano, "Second Coronation"

537a (Anh. 57)

Concerto for Piano (fragment)

537b (Anh. 61)

Concerto for Piano (fragment)

537d

Arrangemtne for Aria for Tenor by Carl Philipp Emanuel Bach

538 (538)

Aria for Soprano, "Ah se in ciel"

539 (539)

Song, "Ich mochte wohl"

540 (540)

Adagio in B minor for Keyboard

540a

Aria for Tenor, "Dalla sua pace"

540b

Duet for Soprano and Bass, "Per queste tue manine"

540c

Recitative and Aria for Soprano, "In quali eccessi"

541 (541)

Arietta for Bass, "Un bacio di mano"

542 (542)

Trio in E for Piano, Violin and Cello

543 (543)

Symphony in E flat

544 (544)

March in D

545 (545)

Sonata for Keyboard in C, "For Beginners"

546 (546)

Adagio and Fugue for Strings in C minor

546a (Anh. 47)

Sonata in G for Keyboard and Violin (fragment)

547 (547)

Sonata in F for Keyboard and Violin

547a (Anh.135)

Sonata for Keyboard in F

547b

5 (6?) Variations for Piano in F

548 (548)

Trio in C for Piano, Violin and Cello

549 (549)

Canzonetta for two Sopranos and Bass, "Piu non si trovano"

550 (550)

Symphony in G minor

551 (551)

Symphony in C, "Jupiter"

552 (552)

Song, "Dem hohen Kaiser-Worte treu"

553 (553)

Canon in C for 3 voices in 1, "Alleluia"

554 (554)

Canon in F for 4 voices in 1, "Ave Maria"

555 (555)

Canon in A minor for 4 voices in 1, "Lacrimoso"

556 (556)

Canon in G for 4 voices in 1, "Grechtelt"s enk"

557 (557)

Canon in F minor or 4 voices in 1, "Nascoso e il mio sol"

558 (558)

Canon in B flat for 4 voices in 1, "Gehen wir im Prater"

559 (559)

Canon in F for 3 voices in 1, "Difficile lectu mihi mars"

559a

Canon in F for 4 voices in 1, "O du eselhafter Peierl"

560 (560)

Canon in F for 4 voices in 1, "O du eselhafter Martin"

561 (561)

Canon in A for 4 voices in 1, "Bona nox, bist a rechta Ox"

562 (562)

Canon in A for 3 voices in 1, "Caro bell"idol mio"

562a

Canon in B flat for 4 voices in 1

562b

Canon Study in F

562c (Anh.191)

Canon in C for 4 voices in 1

562e (Anh. 66)

String Trio in G (fragment)

563 (563)

Divertimento in E flat

564 (564)

Trio for Piano, Violin and Cello in G

565 (565)

2 Contredanses

565a

Contredanse

566 (566)

Arrangement of Handel"s "Acis und Galathea"

567 (567)

6 German Dances

568 (568)

12 Minuets

1789

569 (569)

Aria for Soprano, "Ohne Zwang, aus eignem Triebe" (lost)

569a (Anh. 31)

Sonata for Keyboard (fragment)

570 (570)

Sonata in B flat for Keyboard

571 (571)

6 German Dances for Orchestra

571a (Anh. 5)

Quartet for Soprano, two Tenors and Bass, "Coro mio Druck und Schluck"

571A(Anh.106)

Minuet (fragment)

572 (572)

Arrangement of Handel"s "Messiah"

572a (Anh. 4)

Double Canons (lost)

573 (573)

9 Variations in D

574 (574)

Kleine Gigue in G for Keyboard

575 (575)

Quartet in D for Strings, "Prussian"

576 (576)

Sonata in D for Keyboard

576a (Anh. 34)

Minuet in D for Keyboard (fragment)

576b (355)

Minuet in D for Keyboard

577 (577)

Rondo for Soprano, "Al desio, di chi ch"adora"

578 (578)

Aria for Soprano, "Alma grande e nobil core"

579 (579)

Aria for Soprano, "Un moto di gioia mi sento"

580 (580)

Aria for Soprano, "Schon lacht der holde Fruhling"

580a (Anh. 94)

Adagio for English Horn, Two Horns and Bassoon (fragment)

580b (Anh. 90)

Quintet in F for Clarinet, Basset Horn, Violin, Viola and Cello (fragment)

581 (581)

Quintet for Clarinet and Strings in A

581a (Anh. 88)

Quintet or Concerto for Clarinet and Strings (fragment)

582 (582)

Aria for Soprano, "Chi sa, chi sa, qual sia"

583 (583)

Aria for Soprano, "Vado, ma dova? -- oh Dei!"

584 (584)

Aria for Bass, "Rivolgete a lui lo sguardo"

585 (585)

12 Minuets

586 (586)

12 German Dances

587 (587)

Contredanse in C, "Der Sieg vom Helden Koburg"

587a (Anh. 74)

Quartet in G minor for Strings (fragment)

1790

588 (588)

Cosi fan tutte, ossia La scuola degli amanti

588a (106)

Overture and 3 Contredanses

588b (236)

Andantino for Keyboard

589 (589)

Quartet in B flat for Strings, "Prussian"

589a (Anh. 68)

Quartet for Strings (fragment)

589b (Anh. 73)

Quartet for Strings (fragment)

590 (590)

Quartet in F for Strings, "Prussian"

590a (Anh. 29)

Sonata in F for Keyboard (fragment)

590b (Anh. 30)

Sonata in F for Keyboard (fragment)

590c (Anh. 37)

Rondo in F for Keyboard (fragment)

590d (312)

Allegro in G minor for Keyboard

591 (591)

Arrangement of Handel"s "Alexander"s Feast"

592 (592)

Arrangement of Handel"s "Ode to Saint Caecelia"

592a (625)

Comical Duet for Soprano and Bass, "Nun, liebes Weibchen"

592b (Anh. 83)

Quartet for Strings (fragment)

593 (593)

Quintet in D for Strings

593a (Anh. 35)

Adagio in D minor for a Mechanical Organ (fragment)

594 (594)

Adagio and Allegro in F minor for a Mechanical Organ

1791

595 (595)

Concerto in B flat for Piano

596 (596)

Song, "Komm, lieber Mai"

597 (597)

Song, "Erwacht zum neuen Leben"

598 (598)

Song, "Wir Kinder"

599 (599)

6 Minuets

600 (600)

6 German Dances

601 (601)

4 Minuets

602 (602)

4 German Dances

603 (603)

2 Contredanses

604 (604)

2 Minuets

605 (605)

3 German Dances

605a (607)

Contredanse, "Il Triofo delle Donne"

606 (606)

6 "Landler"

608 (608)

Fantasia for a Mechanical Organ in F minor

609 (609)

5 Contredanses

610 (610)

Contredanse, "Les filles malicieuses"

611 (611)

German Dance

612 (612)

Aria for Bass, "Per questa bella mano"

613 (613)

8 Variations in F on "Ein Weib ist das herrlichste Ding"

613a (Anh. 81)

Quintet for Strings (fragment)

613b (Anh. 82)

Quintet for Strings (fragment)

614 (614)

Quintet in E flat for Strings

615 (615)

Quartet for Soprano, Alto, Tenor and Bass, "Vivamo felici" (lost)

615a

Andante in F for a Small Mechanical Organ (fragment)

616 (616)

Andante in F for a Small Mechanical Organ

616a (Anh. 92)

Fantasia for Glass-harmonica, Flute, Oboe, Viola and Cello (fragment)

617 (617)

Adagio and Rondo for Glass-harmonica, Flute, Oboe, Viola and Cello

617a (356)

Adagio in C for Glass-harmonica

618 (618)

Motet in D, "Ave verum Corpus"

619 (619)

Cantata, "Die ihr des unermesslichen Weltalls"

620 (620)

Die Zauberflote

620a (Anh.102)

Overture (fragment)

620b  (Anh. 78)

Contrapuntal Study

621 (621)

La clemenza di Tito

621a (Anh.245)

Aria for Bass, "Io ti lascio, o cara, addio"

621b

Concerto in G for Basset Horn (fragment)

622 (622)

Concerto in A for Clarinet

623 (623)

Cantata, "Laut verkunde unsre Freude"

623a

Cantata, "Lasst uns mit geschlungnen Handen" (fragment)

626 (626)

Requiem in D minor  **Notes**

626a (624)

Cadenzas for Piano Concertos

626b

Sketches and Fragments