تبیان، دستیار زندگی
رمز حیات ، قبضه شمشیر مرتضاست هفت آسمانیان ، همه تسخیر مرتضاست قرآن ؛ زلال آینه ، تصویر ناب ؛ اوست هر آیه آیه ؛ آینه ،تفسیر مرتضاست
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ابتدای نقطه پایان

امام علی

رمز حیات ، قبضه شمشیر مرتضاست                      هفت آسمانیان ، همه تسخیر مرتضاست

قرآن ؛ زلال آینه ، تصویر ناب ؛ اوست                        هر آیه آیه ؛ آینه ،تفسیر مرتضاست

جنات عدن، روضه رضوان، بهشت قرب                      درسایه سار شاخه انجیر مرتضاست

اینكه خدا به دیده مردم یزرگ شد                            تأثیر جاودانه تكبیر مرتضاست

سلطان عشق! حضرت والا مقام ها!

تسیلم تو ، شكوه تمام سلام ها

ای ابتدات نقطه پایان آسمان                                  وی انتهات مثل خداوند، لامكان

ممسوس ذات حضرت الله اكبری                              با این حساب ، فهم كمالت نمی توان

گفتم : " چگونه مدح تو خوانم " ؟ ندا رسید                           " درسجده آی و سوره توحید را بخوان "

در كعبه پا نهادی و كعبه شكاف خورد                       یعنی كه جای توست دل دلشكستگان

كعبه سپید رو شد و زلفش سیاه شد

هم خود به سجده آمد و هم سجده گاه شد

ای میوه رسیده باغ خدا علی                                 آب و غذای سفره اهل ولا علی

بدر و حنین و خیبر و خندق كه جای خود                   تنزیل آیه های علق در حــرا ... علی

سـّر عظیم لیله الاسراء ؛ عروج بود                           من نفـْس ظاهری محمد الی. . .علی

تفسیر ناب سوره توحید ؛ می شود. . .                    . . . تلخیص در عبارت یك جمله  "یـاعلـی"

تو دركمال مطلق و انسان كاملی

درمشكلات سخت ؛ تو حل المسائلی

«مهرت به كائنات برابر نمی شود»                           حب تو آینه است ـ مكدر نمی شود

مریم، بنفشه ، یاس ، اقاقی ، خود بهشت               بی لطف دستهات ـ معطر نمی شود

گر صد هزار شیر نر بیشه های جنگ                        هرگز یكی شبیه به حیدر نمی شود

حتی محمدی كه خودش فخر عالم                          تا مرتضی نداشت ، پیمبر نمی شود

غیر از علی به عالم امكان مدار نیست

خلقت بدون اسم علی استوار نیست

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


یاسر حوتی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.