است که در خلق عالم است باز این چه شورش است که در خلق عالم است  باز   این  چه  نوحه و چه عزا و چه ماتم است باز  این  چه  رستخیز  عظیم  است  کز زمین  بى   ن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

باز این چه شورش است که در خلق عالم است


باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

بازاین چه رستخیزعظیم است کز زمین

بى نفخ صورخاسته تاعرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجاکزو

کار جهان وخلق جهان جمله در هم است

گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب

کاشوب در تمامى ذرات عالم است

گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست

این رستخیز عام که نامشمحرماست

در بارگاه قدس که جاى ملال نیست

سرهاى قدسیان همهبرزانوىغماست

جن و ملک بر آدمیان نوحهمیکنند

گویا عزاى اشرف اولاد آدم است

خورشید آسمان و زمین نور مشرقین

پرورده ى کنار رسول خدا حسین

...کشتى شکست خورده ى طوفان کربلا

در خاک و خون طپیده میدان کربلا

...از آب هم مضایقه کردند کوفیان

خوش داشتند حرمت مهمان کربلا

کاش آن زمان سرادق گردون نگونشدى

وین خرگه بلند ستون بی ستونشدى

کاش آن زمان زآه جهان سوزاهل بیت

یک شعله ىبرقخرمن گردون دون شدى

کاش آنزمانکهاینحرکتکردآسمان

سیماب وار گوىزمین بی سکون شدى

کاش آنزمان که پیکر او شد درون خاک

جان جهانیان همه از تن برون شدى

کاش آنزمان که کشتىآل نبى شکست

تمام غرقه دریاى خون شدى...

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .