تبیان، دستیار زندگی
ر فجر موضوع جشنواره: فجر تاریخ شروع: 02 /11/137 9 تاریخ خاتمه: 14/11/1379 کشور: ایران شهر: تهران تعداد کل اجراها: 1134 تعداد گروههای شرکت کننده: 130 داوران گرو های شرکت کننده بیانیه ها برندگان جوایز کاندیدای جوایز بخشهای جشنو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

موضوع جشنواره:

فجر
تاریخ شروع: 02/11/1379

تاریخ خاتمه:

14/11/1379
کشور:ایران

شهر:

تهران
تعداد کل اجراها: 1134

تعداد گروههای شرکت کننده:

130

داوران

گرو های شرکت کننده

بیانیه ها

برندگان جوایز

کاندیدای جوایز

بخشهای جشنواره : خیابانی ، شهرستانی ، خارجی ، داخلی، می ویژه ، مسابقه و جنبی