تبیان، دستیار زندگی
تر فجر موضوع جشنواره: فجر تاریخ شروع: 17 /11/137 6 تاریخ خاتمه: 26/11/1376 کشور: ایران شهر: تهران تعداد کل اجراها: 342 تعداد گروههای شرکت کننده: 97 داوران گرو های شرکت کننده بیانیه ها برندگان جوایز کاندیدای جوایز بخشهای جشنوا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

موضوع جشنواره:

فجر
تاریخ شروع: 17/11/1376

تاریخ خاتمه:

26/11/1376
کشور:ایران

شهر:

تهران
تعداد کل اجراها: 342

تعداد گروههای شرکت کننده:

97

داوران

گرو های شرکت کننده

بیانیه ها

برندگان جوایز

کاندیدای جوایز

بخشهای جشنواره : خیابانی ، شهرستانی ، خارجی ، داخلی ، ویژه و مسابقه