لی   Menus and Effect < Appearance < windows کنترل توابع حرکتی ویندوز هر چند توابع حرکتی می تواند ویندوز را خوشایند کند ، اما ممکن است در صورت ضعیف بودن کارت گرافیک سبب کندی سیستم شود. تنظیمات ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :


صفحه اصلی  Menus and Effect<Appearance<windows

کنترل توابع حرکتی ویندوز


هر چند توابع حرکتی می تواند ویندوز را خوشایند کند ، اما ممکن است در صورت ضعیف بودن کارت گرافیک سبب کندی سیستم شود. تنظیمات فوق فعال شدن و یا غیر فعال شدن آن را کنترل می کند .

رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آنایجاد کنید.
یک مقدارString جدید با نام "" ایجاد کرده و برای غیر فعال کرزدن آن مقدار "0" و برای فعال کردن آن مقدار"1" را وارد نمائید .از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات  ممکن است نیاز بهlog off ویندوز و یا راه اندازی مجدد سیستم داشته باشید.

Registry Settings
User Key: [HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop]
Value Name: MenuDropAlignment
Data Type: REG_SZ (String Value)
Value Data: (0 = left, 1 = right)


توجه: تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیمدر صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.