تر فجر موضوع جشنواره: فجر تاریخ شروع: 12/11/137 2 تاریخ خاتمه: 22/11/1372 کشور: ایران شهر: تهران تعداد کل اجراها: 307 تعداد گروههای شرکت کننده: 51 داوران گرو های شرکت کننده بیانیه ها برندگان جوایز کاندیدای جوایز بخشهای جشنوار...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

موضوع جشنواره:

فجر
تاریخ شروع:12/11/1372

تاریخ خاتمه:

22/11/1372
کشور:ایران

شهر:

تهران
تعداد کل اجراها: 307

تعداد گروههای شرکت کننده:

51

داوران

گرو های شرکت کننده

بیانیه ها

برندگان جوایز

کاندیدای جوایز

بخشهای جشنواره :شهرستانی ، خارجی و داخلی