تبیان، دستیار زندگی
سرگئی بابکو 53 ساله هنرمندی است که روشی را اختراع کرده که بر پایه ی تراشه های چیپسی مانند از چوب است. آثاری که مشاهده می کنید. او توانسته است بافتی نزدیک به پر یا موی حیوانات درست کند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هنرنمایی با چوب

سرگئی بابکو  53 ساله هنرمندی است که روشی را اختراع کرده که بر پایه ی تراشه های چیپسی مانند از چوب است. آثاری که مشاهده می کنید. او توانسته است بافتی نزدیک به پر یا موی حیوانات درست کند.

او از چوب سدر، تراشه هایی به ضخامت 4 تا 5 سانتیمتر به وجود آورده است. آنها را درون آب قرار داده تا قابلیت انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند سپس با استفاده از مهارت و دقتی همچون جراحی طوری آنها را روی هم سوار کرده تا حیواناتی از این قبیل را به وجود بیاورد.

تا به حال او تنها 11 مجسمه به وسیله ی این تراشه ها به وجود آورده است. زیرا درست کردن هرکدام از آنها نیاز به دقت و زمان زیادی داشته است. برای مثال یکی از اثرهایش را به مدت شش ماه وقت نیاز داشت تا کامل شود.

 • هنرنمایی با چوب
  هنرنمایی با چوب
 • هنرنمایی با چوب
  هنرنمایی با چوب
 • هنرنمایی با چوب
  هنرنمایی با چوب
 • هنرنمایی با چوب
  هنرنمایی با چوب
 • هنرنمایی با چوب
  هنرنمایی با چوب
 • هنرنمایی با چوب
  هنرنمایی با چوب
 • هنرنمایی با چوب
  هنرنمایی با چوب
 • هنرنمایی با چوب
  هنرنمایی با چوب
 • هنرنمایی با چوب
  هنرنمایی با چوب
 • هنرنمایی با چوب
  هنرنمایی با چوب
 • هنرنمایی با چوب
  هنرنمایی با چوب
 • هنرنمایی با چوب
  هنرنمایی با چوب
 • هنرنمایی با چوب
  هنرنمایی با چوب
 • هنرنمایی با چوب
  هنرنمایی با چوب
 • هنرنمایی با چوب
  هنرنمایی با چوب
 • هنرنمایی با چوب
  هنرنمایی با چوب
 • هنرنمایی با چوب
  هنرنمایی با چوب
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.