تبیان، دستیار زندگی
جر موضوع جشنواره: فجر تاریخ شروع: 23 /11/1370 تاریخ خاتمه: 29/11/1370 کشور: ایران شهر: تهران تعداد کل اجراها: 53 تعداد گروههای شرکت کننده: 16 داوران گرو های شرکت کننده بیانیه ها برندگان جوایز کاندیدای جوایز بخشهای جشنواره : ش...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

موضوع جشنواره:

فجر
تاریخ شروع:23/11/1370

تاریخ خاتمه:

29/11/1370
کشور:ایران

شهر:

تهران
تعداد کل اجراها: 53

تعداد گروههای شرکت کننده:

16

داوران

گرو های شرکت کننده

بیانیه ها

برندگان جوایز

کاندیدای جوایز

بخشهای جشنواره :شهرستانی ، خارجی داخلی و میهمان