تبیان، دستیار زندگی
جر موضوع جشنواره: فجر تاریخ شروع: 12/11/1363 تاریخ خاتمه: 22/11/1363 کشور: ایران شهر: تهران تعداد کل اجراها: 29 تعداد گروههای شرکت کننده: 15 داوران گرو های شرکت کننده بیانیه ها برندگان جوایز کاندیدای جوایز بخشهای جشنواره : ش...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

موضوع جشنواره:

فجر
تاریخ شروع:12/11/1363

تاریخ خاتمه:

22/11/1363
کشور:ایران

شهر:

تهران
تعداد کل اجراها:29

تعداد گروههای شرکت کننده:

15

داوران

گرو های شرکت کننده

بیانیه ها

برندگان جوایز

کاندیدای جوایز

بخشهای جشنواره : شهرستانی و خارجی و داخلی