تبیان، دستیار زندگی
جر موضوع جشنواره: فجر تاریخ شروع: 12/11/1361 تاریخ خاتمه: 22/11/1361 کشور: ایران شهر: تهران تعداد کل اجراها: 47 تعداد گروههای شرکت کننده: 42 داوران گرو های شرکت کننده بیانیه ها برندگان جوایز کاندیدای جوایز بخشهای جشنواره : ش...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اولین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

موضوع جشنواره:

فجر
تاریخ شروع:12/11/1361

تاریخ خاتمه:

22/11/1361

کشور:

ایران
شهر:تهران

تعداد کل اجراها:

47
تعداد گروههای شرکت کننده:42

داوران

گرو های شرکت کننده

بیانیه ها

برندگان جوایز

کاندیدای جوایز

بخشهای جشنواره : شهرستانی و خارجی