تبیان، دستیار زندگی
از دریافت نامه ای كه فایلی را به صورت الحاقی دارد شما به همراه اندازه فایل در قسمت Check mail یك علامت سنجاق یا كلیپس مانندی را مشاهده خواهید نمود و همچنیین عبارتDownload the attachment را در درون نامه خواهید دید. و یا اگر ش...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نحوه باز کردن متعلقات (Attachments)

بعد از دریافت نامه ای كه فایلی را به صورت الحاقی دارد شما به همراه اندازه فایل در قسمت Check mail یك علامت سنجاق یا كلیپس مانندی را مشاهده خواهید نمود و همچنیین عبارتDownload the attachment را در درون نامه خواهید دید.


و یا


اگر شما روی علامت سنجاق و یا عبارتDownloadthe attachmentكلیك نمایید احتمالا" با پنچره ای مانند پنجره زیر روبرو خواهید بود.  كه در این قسمت گزینه های خاصی را در اختیار شما قرار میدهد از جمله این كه اكثر ویروسهای خطرناك در كامپیوتر از طریق اینترنت و به واسطه نامه های الكترونیكی به كامپیوتر ها انتقال مییابد بهتر است قبل از باز كردن الحاقات نامه آنرا حتما"Scan  ویا ویروسیابی نمایید ( بخصوص پیامهای مشكوك و ناشناس را)، لذا شما با انتخاب گزینه scanWith Norton Antivirus میتوانید به سالم بودن بسته پی ببرید و اگر فایل مشكوك باشد در آخر اسكن پیامی مبنی بر احتمال ویروسی بودن بسته خواهید دید. مانند این ویروس خطرناك كه بصورت هدیه رایگان!!! برای من فرستاده شده بود:

لذا در صورت مشاهد اینگونه پیامی بهتر است ازDownload  نمودن بسته خودداری نمایید و آن نامه را كاملا" حذف نمایید ولی اگر مشكلی نبود دكمهDownloadthe attachment  را فشار دهید كه در این صورت پنجره ای باز خواهد شد و از شما خواهد پرسید كه آیا تمایل دارید بسته را مستقیما" باز نمایید(Run or opentheprogram) یا آنرا در كامپیوتر شما ذخیره نمایید و شما در سر فرصت اقدام به باز كردن آن نمایید و در صورت نیاز همیشه در دسترس شما باشد با توجه به نیازتان یكی از گزینه ها را انتخاب نموده و اقدام به كار نمایید.