تبیان، دستیار زندگی
امه های الكترونیكی قوانین و مقررات خاص خود را دارد و حتما" باید به آنها احترام گذاشت و نه تنها باید ازاینوسیله بسیار مفید، به نحو درست و صحیح استفاده نمود بلكه از سوء استفاده دیگران نیز خودداری و جلوگیری نمود. جهت نوشتن&...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اجزای یک آدرس الکترونیکی

به روز رسانی امنیتی یاهو مسنجر

استفاده از نامه های الكترونیكی قوانین و مقررات خاص خود را دارد و حتما" باید به آنها احترام گذاشت و نه تنها باید ازاینوسیله بسیار مفید، به نحو درست و صحیح استفاده نمود بلكه از سوء استفاده دیگران نیز خودداری و جلوگیری نمود.

جهت نوشتن  یا خواندن نامه هر كسی باید یك صندوق پستی ( آدرس پستی ) در اینترنتداشته باشد. جهت دریافت این آدرس كه مطمئنا" منحصرا" به یك نفر متعلق خواهد بود وامكان ندارد یك آدرس متعلق بهچند نفر باشد، شما بایست آنرا با پركردن فرمهای خاصی ( رایگان و یا با كمی هزینه) بدست آورید.

اگردر شركت خاصی حساب اینترنتی دارید مطمئنا" به شما یك آدرس نامه الكترونیكی نیز  داده خواهد شد. در غیر این صورت میتوانید این آدرس را از بعضی از سایتهایمعروف اینترنت طبق روش زیر بطور رایگان دریافت نمایید. از جملهاین سایتها كه شما میتوانید از آنها بطور رایگان آدرس E-mailدریافت نمایید:

http://www.tebyan.net

http://www.hotmail.com

البته یکی از پرطرفدارترین،ساده ترین ، معروفترین و رایج ترین آنها سایتیاهو (Yahoo )میباشد كه ما در اینجا ابتدا نحوه گرفتن آدرس الكترونیكی ( Submit ) از آن و سپس نحوه استفاده از آن را همراه با تصویرهای مربوطه یاد خواهیم داد.

نكته: یك آدرس الكترونیكی E-mailمتشكل از چهار بخش است. مثلا" آدرس

ali@yahoo.com

شامل مشخصات زیر است:

1- نام كاربر (ali )

2-علامت ات ساین ( @ ) كه نشانگر آدرس نامه های الكترونیكی بوده و در هنگاملینك یا پیوند مفهوم آنرا از صفحات وب مجزا میسازد.

3- نام سایت،شركت،سازمان  یا موسسه ای كه در آنجا شما صندوق دارید ( yahoo ) .

4-پسوند آن سازمان ( com )