پیرامون ما، جانداران بسیار گوناگونی زندگی می كنند. به طوری كه در روی زمین میلیون ها نوع جانور و صدها هزار نوع گیاه وجود دارد. هیچ كس نمی تواند در تمام عمر خود، همه جانواران را مورد مطالعه قرار دهد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گوناگونی جانداران

پیرامون ما، جانداران بسیار گوناگونی زندگی می كنند. به طوری كه در روی زمین میلیون ها نوع جانور و صدها هزار نوع گیاه وجود دارد. هیچ كس نمی تواند در تمام عمر خود، همه جانواران را مورد مطالعه قرار دهد. البته نیازی به چنین كاری وجود ندارد زیرا میان گروه های مختلف جانداران شباهت های زیادی وجود دارد. و می توان با طبقه بندی آن ها مطالعه جانداران را آسان تر نمود.

 

گوناگونی جانداران

برای سهولت مطالعه موجودات زنده آن ها را بر اساس خصوصیات مشترك در گروه های مختلف طبقه بندی یا رده بندی می كنند.

و در هر گروه هم به همان روش می توان گروه های كوچك تر به وجود آورد. با توجه به این كه طبقه بندی كار مطالعه را آسان تر می كند می توان نتیجه گرفت كه بهترین طبقه بندی آن است كه كاربرد آن زیادتر باشد.

 

امروزه در طبقه بندی مدرن و پیشرفته جانداران را بر اساس خصوصیات مشترك شان در گروه ها و زیرگروه های مختلف قرار می دهند . بر این اساس اولین سطح طبقه بندی موجودات زنده سلسله نام دارد. هرچه به سطوح پایین تر می رسیم شباهت موجودات گروه ها به یكدیگر بیشتر می شود.

 

در این روش سطوح مختلف طبقه بندی عبارتند از:

سلسله، شاخه، رده، راسته، تیره، جنس ، گونه

شناسایی جانداران 

یكی از راه هایی كه زیست شناسان برای شناسایی جانداران به كار می برند، استفاده از كلیدهای شناسایی است در واقع كلیدهای شناسایی، مجموعه ای از پرسش هاست كه بر اساس ویژگی های جانداران تهیه می شود و به كمك آن می توان نام جاندار را پیدا كرد.

مثلاً برای شناسایی یك جانور مهره دار می توان از كلید شناسایی زیر استفاده كرد.

 

گوناگونی جانداران

 

زندگی جانوران

جانوران موجوداتی پر سلولی هستند یعنی بدن آنان از مقدار زیادی سلول تشكیل شده است كه در كنار هم قرار دارند سلول های بدن جانوران از نظر شكل و اندازه و نوع كاری كه انجام می دهند متفاوت است اما از این نظر كه هیچ كدام توانایی غذاسازی ندارند، مشابه است. مانند انسان

 برای اینكه جانور بتواند كارهای خود را بهتر و سریع تر انجام دهد بین سلولها تقسیم كار صورت گرفته است و هر گروه سلول كه ساختار ویژه خود را دارد كار بخصوصی را انجام می دهد. در این صورت هر چه سلول تخصص یافته تر باشد ساختمان بدن جانور پیچیده تر و پیشرفته تر خواهد بود.

همه جانوران از نظر محل زندگی، شكل بدن، نوع غذای مصرفی، طرز تنفس، و رفتارها با یكدیگر متفاوتند.

 

شكل بدن:

در میان گروه های جانوران ، جاندارانی وجود دارند كه ساختمان بدنی ساده و ابتدایی دارند، این جانوران در سطح یا داخل بدن اسكلت ندارند اما در سایر جانوران اسكلت وجود دارد. اسكلت در جانوران وظایف گوناگونی را بر عهده دارد. بعضی از وظایف اسكلت عبارتنداز: شكل دادن به بدن، تكیه گاه اغلب ماهیچه ها، محافظت از اندام های مهم.

 

اسكلت جانوران به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم بندی می شود.

 

بعضی از جانوران مانند بندپایان اسكلت خارجی دارند. در این جانوران از ترشح مواد سخت، پوششی تشكیل می شود كه بدن جانور در درون آن قرار دارد. جنس پوشش خارجی(اسكلت) در این جانوران متفاوت است در گونه هایی سیلیس و در گونه های دیگر می تواند از سیلیس یا آهك باشد.


پایگاه المپیاد علوم

مرکز یادگیری سایت تبیان