تبیان، دستیار زندگی
فعالیت فیزیكى و ورزش براى كودكان و نوجوانان یك ضرورت بوده .........
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معرفی کتب ورزشی (3)

معرفی کتب ورزشی

پزشكى ورزشى براى كودكان و نوجوانان

فعالیت فیزیكى و ورزش براى كودكان و نوجوانان یك ضرورت بوده و جزو برنامه ملى سلامت محسوب مى شود زیرا ورزش تاثیر مثبتى جهت كنترل چاقى، دیابت، فشار خون و سطح چربى هاى خون دارد. پزشكان به ویژه متخصصان بیمارى هاى كودكان نقش مهمى در تشویق و ترغیب كودكان و خانواده هاى آنها داشته و برحسب توانایى هاى كودك مى توانند برنامه ورزشى تنظیم كنند. برنامه ورزشى باید به صورتى طراحى شود كه به كودكان مهارت هایى براى زندگى نیز آموزش داده شود.

به عنوان مثال فعالیت ورزشى باید بتواند علاوه بر بهبود وضعیت فیزیكى و رشد كودك، اعتماد به نفس، نظم و رفتار كودك را تحت تاثیر قرار دهد. آثار مطلوب ورزش در زمینه یادگیرى، افزایش ضریب هوشى، كنترل هیجانات و فاكتورهاى روانى نیز روشن است. البته پزشكان، والدین و به ویژه مربیان باتجربه باید برنامه تمرینى كودك ورزشكار را بازبینى نموده و در صورت بروز افت عملكرد ورزشى و تمرین بیش از حد توجه و دقت لازم داشته باشند.

كتاب «پزشكى ورزشى براى كودكان و نوجوانان» توسط دكتر بهنام ثبوتى گردآورى شده است. این كتاب در راستاى توسعه و گسترش علوم ورزشى به ویژه پزشكى ورزشى براى كودكان و نوجوانان نوشته شده است.

قیمت این كتاب دو هزار تومان و در ۳ هزار نسخه به چاپ رسیده است.

این كتاب شامل ۶ فصل از جمله معاینات پزشكى، آسیب هاى ورزشى، تغذیه ورزشى، دوپینگ، گرمازدگى و سرمازدگى و در نهایت ورزش و بیمارى ها است.