تبیان، دستیار زندگی
حس لامسه شامل حواسی چون درد، فشار، ارتعاش و دماست...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حس لامسه

حس لامسه

حس لامسه شامل حواسی چون درد، فشار، ارتعاش و دماست.

این حواس به وسیله دو نوع گیرنده واقع در زیر سطح پوست، تشخیص داده می شوند:

انتهاهای عصبی آزاد (بدون پوشش) و
انتهاهای عصبی پوشیده به صورت اجسام حسی
انواع مختلف انتهاهای عصبی یا اجسام حسی، حواس ویژه را می گیرند.

تعداد گیرنده ها در بدن فرق می کند: برای مثال، نوک انگشتان دست به شدت حساس هستند و گیرنده های زیادی دارند در حالی که ناحیه میانی پشت گیرنده های کمتری دارد.

حس لامسه

گیرنده های لامسه

لمس به وسیله گیرنده های مختلفی در سطوح مختلف پوست انجـام مـی شـود.

گیرنده های عصبی آزاد در نزدیک سطح پوست، به لمس، درد، فشــار و دمــا پـاسـخ مــی دهند. که اجسام مرکل و مایسنر، لمس ظریف و اجسام پاچینی، فشار عمقی و ارتعاش را تشخیص می دهند.

پوست مطابق شكل های بالا از دو بخش تشكیل شده است :

الف- بخش بیرونی كه سلول های مرده  تشكیل می شود كه مرتبا از پوست جدا می شوند. هر 30 روز یك بار پوست، كاملأ عوض می شود.
ب- در بخش درونی یا لایه اصلی پوست  رگ ها، اعصاب و غده های تولید كننده عرق و چربی قرار دارند.
حس لامسه
این چربی از طریق مجاری به سمت بالا می آید. پوست را نرم می كند و رشد میكروب های روی پوست  را كُند می سازد.

پوست شما چه رنگی است؟

چرا پوست بدن همه ما یك رنگ نیست؟

در پوست بدن ما یك ماده رنگی وجود دارد . یعنی پوست رنگدانه ای تولید می كند و رنگ دانه ای تولید می کند که به آن رنگ می دهد .


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: فاطمه گودرزی