تبیان، دستیار زندگی
متخصص های آموزش و روانشناسی در دنیا به این نتیجه رسیده اند که بهترین راه یادگیری برای تمام گروه های سنی ، یادگیری از راه بازی و سرگرمی است . یادگیری که با بازی و هیجان باشد ماندگاری پایدارتری خواهد داشت چون با لذت بازی همراه می شود. از طرف دیگر ارتباط ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هیجان ،بازی ، یادگیری

هیجان ،بازی ، یادگیری

متخصص های آموزش و روانشناسی در دنیا به این نتیجه رسیده اند که بهترین راه یادگیری برای تمام گروه های سنی ، یادگیری از راه بازی و سرگرمی است . یادگیری که با بازی و هیجان باشد ماندگاری پایدارتری خواهد داشت چون با لذت بازی همراه می شود.

هیجان ،بازی ، یادگیری

از طرف دیگر ارتباط یاددهنده و یادگیرنده را صمیمانه تر خواهد کرد.نکته ای که کمتر به آن توجه می شود . یادآوری خاطر های کودکی ،یادگیری و ماندگاری چیزهایی که هنوز و همیشه یادمان است این نظریه را ثابت می کند.

هیجان ،بازی ، یادگیری

برهمین اساس بخش پروژه های دانش آموزی تبیان تصمیم به ایجاد بخش جدیدی در جشنواره کرده است . این بخش در جشنواره هفتم برای اولین بار اجرا خواهد شد.

هیجان ،بازی ، یادگیری

با فراخوانی از تمام مدرسه های شرکت کننده در جشنواره هفتم خواسته شد در صورت تمایل در این بخش شرکت کنند .بازی هایی که  پذیرفته شده اند ویژه گی های قابل فهم بودن،کوتاه مدت بودن ، تجربه یکی از قانون های علمی و هیجان انگیز بودن را دارند .

هیجان ،بازی ، یادگیری

جدول زمان بندی زیر برنامه این غرفه را نشان می دهد.همین جا از تمام شرکت کنندها و باز دید کنندگان دعوت می شود بازدید و شرکت در این بازی ها را از دست ندهند.

هیجان ،بازی ، یادگیری

هفتمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

برنامه غرفه هیجان ، بازی ،یادگیری

روز

ساعت

پروژه

برگزار کننده

5شنبه

9 __10

دومینو

دبیرستان شاهدمعلم

5شنبه

10 __11

عبور از موانع ریاضی

راهنمایی یکتا / رشت

5شنبه

10 __11

بازی های فیزیک

راهنمایی فرزانگان

5شنبه

11 __12

مکعب روبیک، بازی سرباز میهن

دبیرستان شریف

5شنبه

2 __4

بازی های علمی دبستان

دبستان آل طه

جمعه

9 __12

جذابیت های شیمی

آقای هاشم زاده (دانشگاه شریف)

مطالب مرتبط:

تصاویری از هفتمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

غرفه هیجان بازی یادگیری در جشنواره هفتم

برترین های غرفه های دانش آموزی

برترین گروه های بخش مسابقات

برترین گروه های بخش سمینار

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه: زهرا انصاری، تنظیم: نسرین صادقی