تبیان، دستیار زندگی
آن را در محلی كه لایه آبدار وجود دارد حفر می كنند و سپس با استفاده از تلمبه های مخصوص آب آن را به سطح زمین آورده به مصرف آشامیدن یا كشاورزی و یا مصنعتی می رسانند.....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آب روی خشکی (2)

در گذشته خواندید

استفاده از آب های زیر زمینی:

الف : چاه

آن را در محلی كه لایه آبدار وجود دارد حفر می كنند و سپس با استفاده از تلمبه های مخصوص آب آن را به سطح زمین آورده به مصرف آشامیدن یا كشاورزی و یا مصنعتی می رسانند.

مشكلات مربوط به چاه ها:

استفاده بیش از حد از چاه ها و یا افزایش تعداد آنها موجب كم شدن ذخیره آب زیرزمینی شده كه جبران آن به هزاران سال زمان نیاز است.

آب روی خشكی

سطح ایستابی:

لایه آبدار درون زمین بر روی لایه های نفوذ ناپذیر جمع می شود بالاترین سطح لایه آبدار در زمین را سطح ایستابی گویند.

آب روی خشكی

ب: چشمه:

گاهی آب زیرزمینی خود به خود به سطح زمین را پیدا می كند در این صورت چشمه بوجود می آید چشمه ها بیش تر در دامنه كوه ها و ارتفاعات بوجود می آیند.

ج: قنات:

در قسمت های مركزی و خشك ایران كه بارندگی سالیانه كم بود در گذشته به حفر قنات می پرداختند كه هنز هم در بعضی جاها استفاده می شوند.

قنات در زمین های آبرفتی كه شیب ملایم داشتند حفر می شد.

آیا می دانید كه :

امروزه حفر قنات توسط زمین شناسان ممنوع شده است زیرا هنگامی كه كشاورزان به آن نیاز ندارند جریان آن را قطع كنند و آب آن بیهوده هدر رفته و حچم مخازن آبهای زیر زمینی كاهش پیدا میكند.

دریاها:

دریاها و اقیانوس ها نقش مهمی را بر تحولات آب و هوای زمین دارند. علاوه بر تأثیر آب و هوا – نقش مهمی در تأمین غذای: انسان- غذای جانواران دیگر- تأمین برخی مواد معدنی- انرژی- حمل نقل را دارند.

تأثیر چرخه آب بر دریا:

دریاها در ابتدا تقریباً آب آنها خالص بوده است اما بر اثر چرخه آب و حل بسیاری از مواد در خود باعث شده است كه آب آنها آنقدر شور شود كه غیر قابل آشامیدن هستند بطوریكه یك لیتر آب دریا حدود ٣٥ گرم املاح دارد كه از این مقدار حدود ٢٧ گرم آن نمك خوراكی می باشد.

سؤال : برای تهیه یك كیلوگرم نمك خوراكی از آب دریا چند لیتر آب دریا را باید جوشاند؟

امواج:

همه شما امواج دریا را دیده و گاهی شنیده اید كه امواج دریا باعث غرق شدن افراد می شوند.

امواج چگونه بوجود می آیند:

وقتی باد بر سطح آب بوزد بر اثر اصطكاك آب را هم جهت خود حركت داده و موج ایجاد میشود. هرچه باد شدید تر باشد موج بلندتر خواهد شد.

هنگامی كه موج به سمت ساحل حركت می كند چون انرژی بسیار زیادی دارد بر اثر برخورد به ساحل موج شكسته شده و باعث تخریب ساحل می گردد.

آلودگی محیط دریا:

ورود مواد زیان آور را در یك محیط آلودگی گویند.

بیشترین آلودگی دریاها در سواحل آنها روی می هد،

بیشترین آلودگی توسط فاضلاب ها انجام می گیرد.

آب روی خشكی
آب روی خشكی

فاضلاب های شهری:

شامل آبهای كثیف ناشی از شستن ظروف و لباس و استفاده از پاك كننده های شیمیایی كه تجزیه نمی شوند.

فاضلاب های صنعتی:

شامل تركیبات فلزات سنگین- مواد شیمیایی و غیر قابل تجزیه آب داغی كه در داخل نیروگاهها و كارخانه ها تولید می شود باعث نابودی تولید كننده ها و كم شدن اكسیژن آب می گردد.

فاضلاب های كشاورزی:

استفاده از كود شیمیایی – سموم دفع آفات كه مدت ها آثار آن ها در طبیعت باقی می ماند.


مرکز یادگیری سایت تبیان