• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/12/26
  • تاريخ :

شور گل


بهار   آمد   بهار   آمد  سلام  آورد  مستان  را 

از   آن  پیغامبر  خوبان  پیام  آورد  مستان  را

زبان سوسن از ساقى کرامت هاى مستان گفت

شنید  آن  سرو  از سوسن قیام آورد مستان را

ز   اول  باغ  در  مجلس  نثار  آورد  آنگه  نقل 

چو   دید  از  لاله کوهى که جام آورد مستان را

ز     گریه   ابر   نیسانى(1)  دم  سرد زمستانى 

چه   حیلت  کرد  کز پرده به دام آورد مستان را

"سقاهم  ربهم"(2)  خوردند و نام  و ننگ گم کردند 

چو  آمد  نامه  ساقى  چه  نام  آورد  مستان را

درون  مجمر  دل  ها  سپند  و  عود  می سوزد 

که   سرماى  فراق  او  زکام  آورد  مستان  را

درآ   در   گلشن  باقى  برآ  بر  بام  کان  ساقى 

ز   پنهان   خانه   غیبى  پیام  آورد  مستان  را

چو  خوبان حله پوشیدند درآ در باغ و پس بنگر 

که  ساقى  هر  چه  درباید تمام آورد مستان را

که جان ها را بهار آورد و ما را روى یار آورد 

ببین   کز  جمله  دولت  ها کدام آورد مستان را

ز  شمس  الدین  تبریزى  به  ناگه  ساقى دولت 

به   جام  خاص  سلطانى  مدام  آورد مستان را

مولانا جلال الدین محمد بلخی

1- ابرنیسانی : ابر ماه نیسان ( ماه هفتم از تقویم سریانی مطابق با فروردین واردیبهشت )

2- اشاره به آیه "سقهم ربهم شراباً طهورا" (آیه 21 سوره انسان )

UserName