تبیان، دستیار زندگی
آزمون پیشرفت تحصیلی درمدارس ناحیه 5 اصفهاندر مقطع دبیرستان برگزار می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آزمون پیشرفت تحصیلی درمدارس ناحیه 5 اصفهان برگزارمی شود

آزمون پیشرفت تحصیلی درمدارس ناحیه 5 اصفهان برگزارمی شود


آزمون پیشرفت تحصیلی درمدارس ناحیه 5 اصفهان در مقطع دبیرستان برگزار می شود.


مهدی رشیدزاده  در مورد آزمون پیشرفت تحصیلی گفت : دانش آموزان در طول سال تحصیلی درپایه های مختلف بر اساس چند درس مشخص شده درآزمون های که از طرف اداره آموزش و پرورش نواحی درمدارس برگزارمی گرددشرکت می نمایند .

وی در ادامه افزود :نتایج  این آزمون براساس نرم افزار های تعریف شده به دانش آموزان ارائه می شود.

رشید زاده در ادامه تسریح کرد : هردانش آموز درنهایت می تواندجایگاه و رتبه درسی خود رادر بین دانش آموزان کلاس- مدرسه – منطقه – ناحیه استان و کشوربا این آزمون بررسی کند.

هردانش آموز در نهایت می تواند جایگاه و رتبه درسی خود رادر بین دانش آموزان کلاس- مدرسه – منطقه – ناحیه -استان و کشور با این آزمون بررسی کند.

وی افزود : اگردانش آموزان ازقبل مطالعه داشته باشند چه در حد کتاب و چه بسا بیشتر ازحد کتاب می توانند رتبه های بالاتری کسب نمایند.

مدیر مدرسه جمال در ادامه گفت: دانش آموزان با شرکت دراین آزمون ودیگرآزمون ها نیزمی توانند خود را برای کنکورسراسری های آینده آماده کنند.

وی در ادامه گفت :دانش آموزان در این آزمونها با نحوه  تست زنی آشنا و همچنین جایگاه خود را می شناسند .


برگرفته از خبرگزاری پاما

بخش سفیران تبیان