تبیان، دستیار زندگی
چاله از بیکاری و تنهایی حوصله اش سر رفته بود. رفت توی یک کوچه ایستاد. بچه ها توی کوچه، توپ بازی می کردند. تا توپ را شوت کردند، چاله پرید جلو. توپ را قاپید و پا گذاشت به فرار. بچه ها داد زدند: بگیریدش! بگیریدش! نگذارید فرار کند!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چاله‌ی بیکار
چاله‌ی بیکار

چاله از بیکاری و تنهایی حوصله اش سر رفته بود. رفت توی یک کوچه ایستاد. بچه ها توی کوچه، توپ بازی می کردند. تا توپ را شوت کردند، چاله پرید جلو. توپ را قاپید و پا گذاشت به فرار. بچه ها داد زدند: بگیریدش! بگیریدش! نگذارید فرار کند!

چاله رفت دم یک دکه ی روزنامه فروشی. روزنامه فروش خواست روزنامه هایش را بچیند دم دکه. چاله پرید جلو، روزنامه ها چپه شدند. چاله آن ها را برداشت و پاگذاشت به فرار. روزنامه فروش داد زد: بگیریدش! بگیریدش! نگذارید فرار کند!چاله رفت وسط خیابان. یک ماشین با سرعت می آمد. چاله پرید جلو. قالپاق ماشین در رف. چاله قالپاق را برداشت و پا گذاشت به فرار. راننده داد زد: بگیریدش! بگیریدش! نگذارید فرار کند!همه دربه در دنبال چاله بودند. چاله را گرفتند و انداختند توی زندان.

چاله را مدتی توی زندان نگه داشتند. از رندان که بیرون آمد، رفت توپ را بدهد به بچه ها. بچه ها داشتند با یک توپ دیگر بازی می کردند.

رفت روزنامه ها را بدهد به روزنامه فروش. روزنامه فروش، روزنامه ی جدید آورده بود.

رفت قالپاق ماشین را بدهد به راننده. راننده یک قالپاق دیگر انداخته بود.

چاله، بی حوصله توی کوچه و خیابان راه افتاد. یک دفعه چشمش افتاد به چند تا چاله که توی صف ایستاده بودند. رفت جلو تا ببیند چه خبر است. یک وانت ایستاده بود. تویش پر از درخت بود. باغبان یک درخت از توی وانت برداشت. چاله توپ و روزنامه و قالپاق را ول کرد. پرید جلو. درخت از دست باغبان افتاد توی چاله. چاله آن را برداشت. خواست پا بگذارد به فرار، نتوانست. درخت خیلی سنگین بود. خواست آن را بیندازد زمین و در برود، باز هم نتوانست. خیلی ترسید. فکر کرد الان او را می گیرند و می برند زندان. اما هیچ کس دنبالش نیامده بود و هیچ کس هم داد نزده بود: بگیریدش! نگذارید فرار کند!

چاله تعجب کرد. خواست درخت را ول کند و برود؛ اما درخت او را ول نکرد. درخت داشت توی چاله ریشه می دواند. چاله نگاهش کرد. از تنه ی لاغر و شاخه های سبزش خوشش آمد. ریشه های او را توی بغل گرفت و برای همیشه کنار خیابان ماند.

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع: رشد نوآموز

مطالب مرتبط:

سیاره‌ی سرد

 عروسک بهانه‌گیر

قار قاری

عکس یادگاری خانم مارمولک

آقا خرسه عیدت مبارک

مزرعه‌ی گندم

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.