تبیان، دستیار زندگی
معلم: دو تا حیوان دوزیست نام ببر. دانش آموز: قورباغه ی نر و قورباغه ی ماده!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ها ها ها!
ها ها ها!

حدس اشتباه

معلم: باز هم که صورتت رو نشستی؟من از صورتت می تونم بفهم که امروز صبح چی خوردی؟

دانش آموز:چی خوردم آقا؟

معلم:تخم مرغ.

دانش آموز:اشتباه کردید آقا! من دیروز تخم مرغ خوردم!

یک نفر دیگر

ناظم: تو که قدت از بقیه بلندتره، برو ته صف وایسا.

دانش آموز رفت ته صف و برگشت.

ناظم: پس چرا برگشتی؟

دانش آموز: آخه یه نفر دیگه ته صف وایساده بود!

زیست شناسی

معلم: دو تا حیوان دوزیست نام ببر.

دانش آموز: قورباغه ی نر و قورباغه ی ماده!

میل

معلم: وقتی می گویم «دانش آموزان تکالیف خود را با میل انجام می دهند.» کلمه ی میل در این جمله چه نوع کلمه ای است؟

دانش آموز: آقا اجازه؟ حرف اضافه!

خالی بندی

اولی: یه روز توپم رو اون قدر محکم شوت کردم که تمام آسمون رو رد کرد و رفت صاف وسط کره ی ماه!

دومی: نه؟! پس اون توپی که خورد توی سرم، تو شوت کرده بودی؟

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع:دوچره،همشهری

مطالب مرتبط:

با هم بخندیم

لطیفه

نمکدانی پر از خنده

یک نمکدان پر نمک

یک بغل خنده

فقط بخندید!!!

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.