• تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/12/02
  • تاريخ :

عترت 5 - امام حسين (ع)


فرهنگ عاشورا، تحريفات عاشورا، كتابشناسي، پيامهاي عاشورا، سخنان امام حسين، زندگينامه، مداحي، زيارت، ادعيه، داستانها و فيلم.

اين مجموعه در دوCD  براي آشنايي با زندگي امام حسين (ع) و واقعه كربلا طراحي گرديده، اين مجموعه شامل بخشهاي مدايح، مراثي، زيارت و ادعيه آن حضرت مي باشد.

فرهنگ عاشورا : در اين قسمت وقايع مربوط به عاشورا از جمله بستن آب، آتش زدن خيمه ها، درسهايي از عاشورا، الوداع، آداب زيارت، تحريفهاي عاشورا، اهل بيت، فساد بني اميه و … به طور كامل تشريح شده است. در اين قسمت امكان جستجوي موضوعي و امكان چاپ نيز وجود دارد.

تحريفات عاشورا: در اين بخش تحريف هاي وارد شده به مسأله عاشورا بيان و نقد مي گردد و به چهار قسمت: معناي تحريف و انواع آن، عوامل تحريف، تحريفات معنوي حادثه كربلا، وظيفه ما در برابر تحريفها تقسيم شده است.

كتابشناسي : در اين قسمت كتابهايي كه درباره امام حسين (ع) تأليف شده اند، همراه با نام مؤلف، مترجم و مشخصات نشر با امكان جستجوي موضوعي، معرفي شده اند.

پيامهاي عاشورا : در اين بخش پيامهاي عاشورا به صورت موضوعي معرفي شده و هر قسمت به طور كامل و جداگانه تشريح   مي گردد. (اين قسمت داراي قابليت چاپ مي باشد.)

سخنان امام حسين (ع) : در اين بخش به سه قسمت : فهرست موضوعي، فهرست لفظي و متن روايات تقسيم شده است. در اين بخش امكان جستجو و چاپ نيز وجود دارد و مي توان متن روايات را نيز به سه زبان عربي، انگليسي و فارسي مشاهده نمود.

زندگينامه : در اين قسمت زندگاني امام حسين (ع)، حسين(ع) و پيامبر (ص)، امام حسين(ع) با پدر، امام حسين(ع) با برادر، امام حسين(ع) در زمان معاويه، قيام حسيني و اخلاق و رفتار امام حسين به سه زبان فارسي، عربي و انگليسي بيان شده است همچنين امكان شنيدن و چاپ آنها نيز وجود دارد.در اين قسمت بخشي به نام سئوال و جواب وجود دارد كه سئوالاتي همراه با پاسخ آنها درباره امام حسين (ع) مطرح گرديده است .

مداحي : اين قسمت مربوط به مداحي با موضوعات عاشورا، امام حسين (ع) و اهل بيت ايشان به همراه تصوير مي باشد.

زيارات و ادعيه : در اين قسمت امكان شنيدن زيارت عاشورا، دعاي توسل، زيارت وارث و دعاي عرفه به سه زبان فارسي، عربي و انگليسي فراهم مي باشد.

فيلم : در اين بخش تعدادي فيلم در رابطه با عزاداري موضوعات كربلا و امام حسين (ع) وجود دارد.

داستان : در اين قسمت حدود 40 داستان درباره امام حسين با صدا و تصوير به سه زبان فارسي، عربي و انگليسي عرضه شده است.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName