تبیان، دستیار زندگی
انتخابات از دیدگاه امام 1 . انتخابات از دیدگاه امام 2 . انتخابات از دیدگاه امام 3 . انتخابات از دیدگاه امام 4 . انتخابات از دیدگاه امام 5 . بیانات امام خمینی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی . بیانا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره)

. انتخابات از دیدگاه امام 1

. انتخابات از دیدگاه امام 2

. انتخابات از دیدگاه امام 3

. انتخابات از دیدگاه امام 4

. انتخابات از دیدگاه امام 5

. بیانات امام خمینی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی

. بیانات امام خمینی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی

. پیام امام خمینی به مناسبت افتتاح انتخابات مجلس شورای اسلامی

. پیام امام خیمنی به مناسبت افتتاح مجلس شورای اسلامی

. دانشگاهیان و انتخاب از دیدگاه امام خمینی

. دانشگاهیان و تبلیغات سوء دشمنان در انتخابات