تبیان، دستیار زندگی
تیم برنرز لی مخترع وب از دولت های غربی خواست تا برنامه ها و طرح هایی را اجرا نکنند که منجر به تسهیل جاسوسی از کاربران اینترنت شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نگرانی مخترع وب از قوانین تازه دولت‌های غربی برای آینده اینترنت


تیم برنرز لی مخترع وب از دولت های غربی خواست تا برنامه ها و طرح هایی را اجرا نکنند که منجر به تسهیل جاسوسی از کاربران اینترنت شود.

اینترنت-ایمیل

وی افزود: تصویب قوانینی که که جاسوسی از ایمیل، نحوه استفاده کاربران از وب و تلفن همراه را قانونی می کنند، آینده دنیای سایبر را با خطر مواجه کرده است.

برنرز لی در مصاحبه با این روزنامه به برنامه های وزارت کشور انگلستان برای نظارت بر اینترنت و تاریخچه استفاده کاربران از وب اشاره و تصریح کرد اینکه عملکرد تک تک کاربران اینترنت از سوی مقامات دولتی بررسی شود قابل قبول نیست.

به گفته وی، اینکه به طور مرتب اطلاعات مردم ثبت و ضبط و نگهداری شود، بسیار خطرناک است. این بدان معناست که اطلاعات شهروندان در سراسر جهان را می توان دزدید و مقامات فاسد دولتی به راحتی می توانند از این داده ها سوءاستفاده کنند. با این حساب باید منتظر باشیم تا افرادی در نهادهای مختلف دولتی یا نظامی با دریافت رشوه اطلاعات خصوصی مردم را در اختیار سایرین قرار دهند.

اینکه عملکرد تک تک کاربران اینترنت از سوی مقامات دولتی بررسی شود قابل قبول نیست

با نگهداری اطلاعات کاربران اینترنت ، تحت کنترل نگهداشتن مردم و سوءاستفاده از این اطلاعات برای باج‌گیری از آنها هم ساده تر می شود.

بخش ارتباطات تبیان


منبع: فارس