تبیان، دستیار زندگی
برى ص 51 نویسنده: مركز تحقیقات اسلامى سپاه امریكاییها كه مى‏گوییم، مرادمان ملت امریكا نیست، مراد همان رژیم امریكا و گردانندگان سیاستهاى امریكا است. (1) ما با رژیم امریكا مواجهیم، نه ملت امریكا.رژیم امریكا با ملت ایران مواجه ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ملت آمریكا


كتاب: آمریكاه از دیدگاه رهبرى ص 51

نویسنده: مركز تحقیقات اسلامى سپاه

امریكاییها كه مى‏گوییم، مرادمان ملت امریكا نیست، مراد همان رژیم امریكا و گردانندگان سیاستهاى امریكا است. (1)

ما با رژیم امریكا مواجهیم، نه ملت امریكا.رژیم امریكا با ملت ایران مواجه است، نه فقط دولت ایران. (2)

بارها گفته‏ایم كه ما با ملت امریكا دشمنى نداریم، با اشخاص كارى نداریم، ما با مقاصد و اغراض طرفیم.این مقاصد و اغراض هر جایى كه باشد و متعلق به هر كس كه باشد، براى ما اهمیت دارد. (3)

در همین جا من بگویم كه قضیه ما، قضیه رژیم امریكاست، نه قضیه ملت امریكا.ما با ملت امریكا كارى نداریم، دشمنى هم نداریم.مثل بقیه ملتهایند، البته در این سالهاى طولانى، رژیم امریكا با تبلیغات پیگیر، آن ملت را شستشوى مغزى زیادى داده است.خیلى از افراد ملت امریكا نمى‏دانند كه در ایران چه خبر است و اصلا قضیه ایران چیست.یك‏چیزهایى شنیده‏اند : ارتجاع و اصولگرایى و ضد حقوق بشر! اینها را دولتها و تبلیغاتچى‏هایشان به آنان گفته‏اند، مردم هم باور كرده‏اند، و الا مردم امریكا به خودى خود ـ ملتى مثل بقیه‏ى ملتها هستند و ما هم هیچ دشمنى با آنها نداریم.ما با هیچ ملتى دشمنى نداریم، ما با مردم چه كار داریم؟ قضیه‏ى ما قضیه‏ى رژیم امریكاست. (4)

پى‏نوشت‏ها:

1 ـ جمهورى اسلامى، 11/8/1373، سخنرانى در دیدار با دانشجویان و دانش آموزان.

2 ـ همان، 15/8/1376، سخنرانى در دیدار با دانشجویان و دانش آموزان.

3 ـ همان، 5/10/1377، خطبه‏هاى نماز جمعه‏ى تهران.

4 ـ جمهورى اسلامى، 15/8/1376، سخنرانى در دیدار با دانشجویان و دانش آموزان.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.