تبیان، دستیار زندگی
گاه رهبرى ص 69 نویسنده: مركز تحقیقات اسلامى سپاه امریكاییهایى كه ادعاى طرفدارى از حقوق بشر مى‏كنند و با رژیمهایى كه اولین پایه‏هاى دمكراسى و آزادى و حقوق انسان در كشورشان وجود ندارد، صمیمیترین دوستیها را دارند و به آنها انتقا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آمریكا و حقوق بشر


كتاب: آمریكا از دیدگاه رهبرى ص 69

نویسنده: مركز تحقیقات اسلامى سپاه

امریكاییهایى كه ادعاى طرفدارى از حقوق بشر مى‏كنند و با رژیمهایى كه اولین پایه‏هاى دمكراسى و آزادى و حقوق انسان در كشورشان وجود ندارد، صمیمیترین دوستیها را دارند و به آنها انتقاد نمى‏كنند، كشورهایى كه حتى پارلمان ندارند و در كشورشان از حضور سیاسى مردم خبرى نیست و چنین پدیده‏یى از نظر سردمداران امریكا عیب محسوب نمى‏شود، با اسلام مخالف هستند و در حقیقت، آنچه كه آنها با او روبه‏رو مى‏باشند، اسلام است. (1)

دفاع امثال امریكا از حقوق بشر، براى ملتها و مظلومان دنیا، هم خنده‏آور و هم گریه‏آور است.از طرفى، خنده‏آور و مضحكه است، چون خود نقض كنندگان درجه‏ى اول حقوق بشر، سنگ حقوق بشر را به سینه مى‏زنند! چه كسانى داعیه‏ى حقوق بشر دارند؟ كسانى كه همین امروز از پنجه‏هایشان، خون مردم فلسطین مى‏چكد.حالا هر چه در سالهاى‏گذشته، در شرق و غرب عالم ـ در آفریقا و آسیا و در جاهاى گوناگون ـ ملتها را نابود كردند و كشتند و بشر و حقوق بشر را به مسخره گرفتند، به جاى خود محفوظ.همین امروز رژیم صهیونیستى، به پشتیبانى امریكا و همپیمانانش، ملت فلسطین را با بدترین و فجیعترین وضعى، زیر فشار و شكنجه قرار داده و خون مردم و شهداى فلسطین، به گردن اوست.چنین انسانهایى، دم از حقوق بشر مى‏زنند! این، مضحكه و تمسخر نیست؟ !

از طرف دیگر، گریه‏آور هم است.براى بشریت، مصیبتى از این بالاتر نیست كه مفاهیم و ارزشهاى انسانى، این طور در دست و پاى این سیاستبازان خبیث بیفتد. (2)

2 ـ ابزار زورگویى

عنوان حقوق بشر، حربه‏اى است كه امریكا با آن به جنگ هر دولتى كه مخالف او باشد، مى‏رود و آن را تحت فشار قرار مى‏دهد.امروز در كشورهاى تحت سلطه‏ى رژیم امریكا چیزى به نام حقوق بشر وجود ندارد. (3)

امریكا سالهاست كه وقتى بخواهد علیه هر دولتى خصومتى بكند، یكى از خصومتهایش همین است، یعنى علیه او شعار مى‏دهد كه این ضد حقوق بشر و ضد دمكراسى است. (4)

3 ـ بازیچه سیاسى

جهان اسلام در همین هفته‏هاى اخیر شاهد آن بود كه دولت ایالات متحده دو بار پیاپى رأى شوراى امنیت سازمان ملل را بر محكومیت رژیم صهیونیستى، براى ویران سازى خانه‏هاى مسلمانان بخش شرقى بیت المقدس، وتو كرد، و این همان امریكاست كه بخش عظیمى از ثروت و قدرت خود را از موجودى كشورهاى عربى مسلمان كسب مى‏كند و دولتهاى بسیارى از این كشورها صریحا دوستى و احترام و ثروت خود را، بلكه بخشهایى از خاك خود را تقدیم آن كرده‏اند.چرا امریكا در مقابل این دوستیهاى قولى و عملى ـ حتى یك بار هم ـ حاضر نیست در مسأله‏ى فلسطین میل و خواست آنان را رعایت كند؟(5)

حكومت صهیونیستى، با بولدوزر خانه‏هاى مردم را در بیت المقدس ویران مى‏كند و زن و مرد و بچه‏ى كوچك و نوعروس و خانواده‏ى تازه ازدواج كرده و خانواده‏هایى را كه چند قرن در این سرزمین زندگى كرده‏اند، آواره مى‏كند تا شهرك یهودى‏نشین بسازد.دنیا در مقابل این فاجعه ـ به هر حال ـ فریادى بلند مى‏كند، اعتراضهایى مى‏كند، اما تا مى‏خواهند در شوراى امنیت علیه این حادثه‏ى ظالمانه‏ى واضح ـ كه هیچ انسان با انصافى نمى‏تواند بگوید چقدر این ظلم بزرگ است ـ قطعنامه‏اى بگذرانند، رژیم ایالات متحده‏ى امریكا این قطعنامه را وتو مى‏كند.قطعنامه‏اى كه یقینا یكى از معدود قطعنامه‏هاى عادلانه‏ى شوراى امنیت‏است، به وسیله‏ى امریكاى ظالم زورگوى هیچ چیز نفهم قلدر، وتو مى‏شود و رد مى‏گردد! وضعیت سیاست بین المللى این است. (6)

آیا سرنگون كردن هواپیماى مسافرى ایران به وسیله‏ى امریكا بر فراز خلیج فارس یا بى عدالتى نسبت به سیاهان در امریكا یا حمایت از كودتاگران در الجزایر یا حمایت از رژیم فاسد مصر یا زنده سوزانیدن دسته جمعى عده‏اى در امریكا و امثال آن، شكستن حریم انسانیت و نقض حقوق آن نیست؟ ...تهمت زنندگان و از جمله سردمداران كنونى امریكا كه اخیرا بر سر این حربه‏ى تبلیغاتى زنگ زده و قدیمى (حقوق بشر) جنجال تازه‏اى به راه انداخته‏اند، بخوبى مى‏دانند كه سخن به گزاف مى‏رانند.آنچه آنان از جمهورى اسلامى نمى‏پسندند، اینها نیست، چیزهاى دیگرى است كه مصلحت سیاسى به آنان اجازه نمى‏دهد آن را صریحا اعلام كنند. (7)

4 ـ خدمت به ابر قدرتها

سازمان ملل و كمیته‏ى حقوق بشر و سازمانهاى مختلف گوشه و كنار عالم منتظرند ببینند امریكا با چه كسى بد است، تا به بهانه‏ى حقوق بشر، روى او فشار بیاورند!(8)

سازمانهاى حقوق بشر، سازمان ملل و سازمانهاى كوچك و بزرگى كه‏به اسم گوناگون در دنیا هستند و كمین گرفته‏اند تا یك دولتى كه با آمریكا میانه‏اى ندارد، یك گوشه دنیا اندك چیزى در او پیدا شود، فورا بوقهایشان را بلند كنند كه آقا نقض حقوق بشر شده است. (9)

دیده‏اید سازمان ایكائو در قضیه‏ى هواپیماى مسافرى ما كه امریكا آن را ساقط كرد، چه كرد؟ خود امریكاییها اخیرا گفتند كه گزارش ایكائو در مورد سقوط هواپیماى مسافرى ما را ارتش امریكا تهیه كرد.ایكائو ظاهرا یك سازمان بى طرف بین المللى است.اگر آن روز ما مى‏گفتیم این گزارش ایكائو مغرضانه تنظیم شده، عده‏اى مى‏گفتند خیلى بدبین هستید و شورش را در آورده‏اید، ایكائو یك سازمان بى طرف است و كارى به امریكا و شما ندارد.حالا مى‏بینید كه سه ـ چهار سال از آن حادثه گذشته است و خود امریكاییها اعتراف كردند كه گزارش سازمان ایكائو را ارتشیهاى امریكا تنظیم كرده‏اند.گزارش ایكائو این بود كه امریكا در انداختن هواپیماى ایرباس ایرانى مقصر نیست. (10)

سازمان ملل محلى است كه در آن باید از حقوق ملتها دفاع شود، اما رئیس جمهور امریكا همانند یك جبار و زورگو از تریبونهاى سازمان ملل علیه ملت مظلوم فلسطین و در دفاع از رژیم دژخیم و نژاد پرست صهیونیستى سخنرانى كرده است.امروز حیله‏گرى آنها همین ایجاد كنفرانس است براى شناسایى اسرائیل، همین كنفرانس ژنو و مجامع جهانى كه امریكا كارگردانى مى‏كند. (11) شوراى امنیت به وظیفه‏ى خود در این قضیه (فاجعه‏ى الخلیل) به هیچ وجه عمل نكرده است.علت را در چه مى‏بینیم؟ در نفوذ قدرتهاى بزرگ ـ و در رأس آنها امریكا ـ بر شوراى امنیت و بر شخص دبیر كل. (12)

حادثه‏ى دیگرى كه اوج رذالت و دنائت دشمن را نشان داد، سرنگون شدن هواپیماى ایرانى به وسیله‏ى مزدوران امریكایى بود.با آن كه امریكاییها مى‏دانستند هواپیماى ما مسافربرى و بى دفاع و غیر نظامى است، ولى با كمال وقاحت آن را سرنگون كردند و قعر آبهاى دریا فرستادند.دنیا با این جنایت چگونه برخورد كرد؟ وسعت دامنه‏ى دشمنى با اسلام را، این جا مى‏شود فهمید.عظمت دشمنى آنها، نشان دهنده‏ى عظمت پیام ماست. (13)

پى‏نوشت‏ها:

1 ـ حدیث ولایت، ج 3، ص 181 و 182، 4/11/1368، سخنرانى در دیدار با علما، مسؤولان ستادهاى دهه‏ى فجر.

2 ـ حدیث ولایت، ج 6، ص 28، 7/9/1369، سخنرانى در دیدار با نیروهاى مقاومت بسیج و.. .

3 ـ جمهورى اسلامى، 21/10/1370، سخنرانى در دیدار مردم قم.

4 ـ همان، 15/8/1376، سخنرانى در دیدار با دانشجویان و دانش آموزان.

5 ـ جمهورى اسلامى، 26/1/1376، پیام به حجاج بیت الله الحرام.

6 ـ جمهورى اسلامى، 20/11/1375، سخنرانى در اجتماع عظیم مردم آبادان.

7 ـ همان، 8/3/1372، پیام به حجاج بیت الله الحرام.

8 ـ حدیث ولایت، ج 4، ص 202، 2/3/1369، سخنرانى در دیدار با خانواده‏هاى معظم شهداى شهرهاى مختلف.

9 ـ جمهورى اسلامى، 13/12/1372، خطبه‏هاى نماز جمعه تهران.

10 ـ همان، 22/5/1371، سخنرانى در دیدار با كاركنان و مسؤولان مطبوعات و رسانه‏هاى جمعى .

11 ـ همان، 8/1/1371، خطبه‏هاى نماز جمعه‏ى تهران.

12 ـ جمهورى اسلامى، 23/12/1372، خطبه‏هاى نماز عید سعید فطر.

13 ـ حدیث ولایت، ج 1، ص 173، 11/4/1368، سخنرانى در مراسم بیعت ائمه‏ى جمعه، روحانیون و...

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.