تبیان، دستیار زندگی
یدگاه رهبرى ص 125 نویسنده: مركز تحقیقات اسلامى سپاه 1 ـ تحریك عراق یكى از توطئه‏هاى امریكا كمك به عراق در اغلب قضایاى جنگ بود كه حتى با حضور افسران امریكایى در مرحله‏یى از مسایل در كشور عراق انجام مى‏شد.اینها به تدریج دارد آش...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آمریكا و جنگ تحمیلى


كتاب: آمریكا از دیدگاه رهبرى ص 125

نویسنده: مركز تحقیقات اسلامى سپاه

1 ـ تحریك عراق

یكى از توطئه‏هاى امریكا كمك به عراق در اغلب قضایاى جنگ بود كه حتى با حضور افسران امریكایى در مرحله‏یى از مسایل در كشور عراق انجام مى‏شد.اینها به تدریج دارد آشكار مى‏شود، در اسنادى كه منتشر مى‏شود، در خاطراتى كه مى‏نویسند.اینها یواش یواش رو مى‏شود . (1)

این جنگ تحمیلى را كه هشت سال رژیم عراق و صدام حسین خبیث با ملت ما جنگید در حقیقت انگشت دشمنان به راه انداخت براى اینكه همه را مشغول خودشان بكنند. (2)

2 ـ حمایت نظامى و اطلاعاتى

قضیه‏ى ضربات امریكایى و خنجر زدنها و خیانتها و كودتا درست كردنها و قضیه‏ى كودتاى پایگاه نوژه و قضایاى دیگر، پشت سر هم علیه جمهورى اسلامى انجام گرفت و ادامه یافت، تا جنگ تحمیلى شروع شد.در جنگ، به دشمن ملت ایران سلاح دادند.یكى از چیزهایى كه در عرف همه‏ى ملتها و دولتهاى دنیا ورود در جنگ محسوب مى‏شود، همین است‏كه دو كشور كه در حال جنگند، یكى بیاید به آن طرفى كه با این كشور دارد مى‏جنگد، سلاح بدهد، یا امكانات نظامى بدهد، یا مشورت نظامى بدهد، این ورود در جنگ است.اینها را نباید بكلى ندیده گرفت.ملت ایران در مقابل این حركتها و این ظلمهاست كه این طور در مقابل امریكا ایستاده است. (3)

یكى از مسؤولان بلند پایه‏ى امنیتى امریكا اعتراف كرده است كه این كشور، در دوران جنگ تحمیلى، با دستگاههاى جاسوسى و استراق سمع خود، اطلاعات مربوط به تحركات نیروهاى ایران را به دست آورده و آنها را در اختیار عراق قرار مى‏داد، ولى در مسأله‏ى فاو، دستگاههاى امریكا دچار اشتباه شدند و نتوانستند عراقیها را از قصد ایران آگاه كنند، و براى جبران اشتباه خود به عراق كمك كردند كه هر چه بخواهد، بر روى نیروهاى ایرانى سلاح شیمیایى بریزد. (4)

از صدور قطعنامه تا قبول رسمى آن از سوى جمهورى اسلامى، دنیا شاهد سنگینترین ضربات نیروهاى اسلام بر دشمن و فتوحات بزرگ رزمندگان ما بر دشمن در جبهه‏هاى جنگ از سویى و فشارهاى همه جانبه از سوى حامیان رژیم عراق علیه ایران اسلامى از سوى دیگر بود.حصر اقتصادى، حمله به تأسیسات ما در خلیج فارس و تمركز بى سابقه‏ى نیروهاى نظامى امریكا و ناتو در اطراف مرزهاى آبى و هوایى و حتى تجاوز به آنها، بخشى از این فشارها بود، به طورى كه تقریبا هیچ فشار ممكن باقى نماند، مگر آن كه بر ملت ایران وارد شد و رژیم امریكا تقریبا به طور مستقیم وارد صحنه شد.تهدیدها، بمبارانهاى وسیع شیمیایى وجنایت حمله به شهرها و هواپیماى مسافربرى و كشتى غیر نظامى و اثبات این كه استكبار در حمایت از عراق آمادگى براى دست یازیدن به هر جنایتى دارد، بخشى از حوادث این دوران است و جا دارد در موقع مقتضى، این حقایق هشدار دهنده براى ملت ایران شكافته و بر ملا گردد. (5)

3 ـ اهداف آمریكا از تحمیل جنگ

1/3 ـ شكست نظام اسلامى

امریكا و صهیونیستها و عوامل و هم‏پیمانها و تجار وابسته و پشتیبانان مالى آنها هر چه توانستند، به كار بردند.براى این كه شاید بتوانند جمهورى اسلامى را در این نبرد هشت ساله شكست بدهند، ضربه‏اى وارد كنند یا به نظام لطمه بزنند یا نظام را سرافكنده كنند یا قطعه‏اى از كشور را ببرند.ملت ایران محكم ایستاد و بسیج نیروها، جوهر و حقیقت خود را در آن ماجراى عظیم نشان داد. (6)

2/3 ـ پیشگیرى از توسعه سیاسى اقتصادى

..امریكا و غرب خواستند بگویند ایران نمى‏تواند خودش را اداره كند.این جنگ را هم كه بر ما تحمیل كردند، یكى از هدفهاى عمده‏اش همین بود كه نگذارند كشور ما ساخته بشود، نگذارند این نیروهاى كار، مانند چشمه‏یى بجوشند، نگذارند پول بیت المال كه در اختیار دولت‏است، خرج رفع محرومیت بشود، خواستند ما را دایم به جنگ و به حمله‏ى خارجى سرگرم نگهدارند. (7)

اگر این جنگ نبود پول ملت و دولت كجا خرج مى‏شد؟ مسلم خرج آبادانى مى‏شد هر چه كه در این ده سال خرج آبادانى نشده است گناهش به گردن امریكا و استكبار و قدرتهاى شرق و غرب و صدام و امثال آنهاست آنها نگذاشتند جمهورى اسلامى آن كارى را كه آرزو دارد و مى‏خواهد انجام بدهد. (8)

3/3 ـ تحمیل رابطه و مذاكره

اگر ایران در مقابل امریكا تسلیم مى‏شد، جنگ زود تمام مى‏شد، البته مصیبت سلطه‏ى امریكا صد برابر از مصیبت جنگ سخت‏تر است. (9)

4 ـ بى اعتنایى به اجراى مفاد قطعنامه 598

دنیاى استكبار و همین امریكا ـ دولتهایى كه دم از صلح مى‏زنند ـ این جاست كه دشمنى و خباثت خود را نسبت به انقلاب و اسلام و ملت ایران نشان مى‏دهند.همه‏ى ملت ایران یادشان است كه همان كسانى كه داد قطعنامه‏ى 598 را داشتند و در هر مذاكره و نشست و برخاستى، از قطعنامه دم مى‏زدند ـ مثل رؤساى جمهور و سلاطین و بعضى از مرتجعان منطقه ـ فریادشان دیگر تمام شد! گویى كه همه‏ى مشكل این بود كه رژیم‏عراق به وسیله‏ى رزمندگان اسلام تهدید نشود.حالا كه آتش بس شد و آن تهدید تمام گردید، دیگر هیچ چیز برایشان مطرح نیست! در همه‏ى قضایا، امریكا همین طور است. (10)

پى‏نوشت‏ها:

1 ـ جمهورى اسلامى، 15/8/1376، سخنرانى در دیدار با دانشجویان و دانش آموزان.

2 ـ حدیث ولایت، ج 7، ص 298، 31/5/1370، سخنرانى در جمع مردم روستاى پاپى استان لرستان .

3 ـ جمهورى اسلامى، 27/10/1376، خطبه‏هاى نماز جمعه‏ى تهران.

4 ـ همان، 29/11/1376، سخنرانى در دیدار با خانواده‏هاى معظم شهداى هرمزگان.

5 ـ حدیث ولایت، ج 2، ص 151، 30/6/1368، پیام به مناسبت نهمین سالگرد جنگ تحمیلى.

6 ـ جمهورى اسلامى، 1/9/1375، سخنرانى در دیدار با بسیجیان.

7 ـ حدیث ولایت، ج 7، ص 280، 30/5/1370، سخنرانى در اجتماع بزرگ مردم خرم آباد.

8 ـ همان، ص 299، 31/5/1370، سخنرانى در جمع مردم روستاى پاپى استان لرستان.

9 ـ جمهورى اسلامى، 6/7/1370، خطبه‏هاى نماز جمعه‏ى تهران.

10 ـ حدیث ولایت، ج 2، ص 57 و 58، 23/5/1368، سخنرانى در دیدار با خانواده‏هاى معظم اسرا و مفقودین.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.