تبیان، دستیار زندگی
یكاه از دیدگاه رهبرى ص 40 نویسنده: مركز تحقیقات اسلامى سپاه رژیم امریكا از اولین سالهایى كه در نیم قرن پیش در صحنه‏ى سیاسى ایران قدم نهاد، به ایران و ایرانى جفا و خیانت كرد، از رژیم فاسد و ضد مردمى پهلوى حمایت كرد، دولتهاى وا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ابعاد دخالت آمریكا در ایران


كتاب: آمریكاه از دیدگاه رهبرى ص 40

نویسنده: مركز تحقیقات اسلامى سپاه

رژیم امریكا از اولین سالهایى كه در نیم قرن پیش در صحنه‏ى سیاسى ایران قدم نهاد، به ایران و ایرانى جفا و خیانت كرد، از رژیم فاسد و ضد مردمى پهلوى حمایت كرد، دولتهاى وابسته و ضعیف و نوكر مآب را بر سر كار آورد، اراده‏ى خود را بر ملت ما تحمیل و منافع ملى را غارت كرد، ثروت عظیمى از این ملت را از طریق معاملات خسارت‏بار نفت و سلاح، ربود .نیروهاى مسلح ایران را در قبضه‏ى خود گرفت، دستگاه ضد امنیتى شاه و شكنجه‏گران آن را آموزش داد، موجب اختلاف میان ملت ایران و بسیارى از ملتهاى مسلمان، از جمله اعراب شد .فساد و فحشا را در ایران ترویج كرد، با رژیم شاه در سركوب نهضت اسلامى در مقاطع گوناگون، همكارى و آن را راهنمایى كرد! و پس از آن كه علیرغم مجموعه‏ى آن جبهه‏ى ظلمت و كفر و طغیان، انقلاب اسلامى به پیروزى رسید، از نخستین روزهاى تشكیل جمهورى اسلامى، انواع دشمنیها و كار شكنیها و تهاجمها و توطئه‏ها را بر ضد ایران و ملت انقلابى آن، به كار بست! از كمك فعال به رژیم عراق در جنگ هشت ساله، تا فعالیت براى محاصره‏ى اقتصادى كامل ایران، تا كمك به عناصر خائن و فرارى، تاتبلیغات دائمى در همه‏ى دستگاههاى تبلیغى مربوط به خود، تا آتش‏بیارى در اختلافات منطقه‏یى، و سعى وافر براى ایجاد اختلاف میان ایران و همسایگانش تا تلاشهاى براندازى و تروریستى بوسیله‏ى مزد بگیران سازمان سیا، تا فعالیت شدید براى جلوگیرى از انعقاد قراردادهاى اقتصادى میان ایران و كشورهاى گوناگون جهان، تا دهها حركت موذیانه و تهدید آمیز دیگر در همه‏ى جبهه‏ها و همه‏ى زمینه‏هاى ممكن! این فهرست كوتاهى از طومار بلند خصومتهاى رژیم امریكا با ایران و ایرانى است.و البته همه مى‏دانند و خود سردمداران رژیم امریكا بیش از همه به تلخى مى‏دانند كه رژیم امریكا در اغلب این زمینه‏ها شكست خورده و ناكام مانده و در انزوا قرار گرفته است!(1)

پى‏نوشت:

1 ـ جمهورى اسلامى، 16/1/1377، پیام به حجاج بیت الله الحرام.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.