تبیان، دستیار زندگی
در خازنهای الکترولیت قطب مثبت و منفی بر روی بدنه آنها مشخص شده و بر اساس قطب ها در مدارات مورد استفاده قرار می گیرند . دو نوع طراحی برای شکل این خازن ها وجود دارد . یکی شکل اَکسیل که در این نوع پایه های یکی در طرف راست ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همه چیز در مورد خازن ها

همه چیز در مورد خازن ها

خازن ها انرژی الکتریکی را نگ هداری می کنند و به همراه مقاومت ها ، در مدارات تایمینگ استفاده می شوند . هم چنین از خازن ها برای صاف کردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم استفاده می شود . از خازن ها در مدارات به عنوان فیلتر هم استفاده می شود . زیرا خازن ها به راحتی، سیگنال های غیر مستقیم AC را عبور می دهند ولی مانع عبور سیگنال های مستقیم DC  می شوند.

ظرفیت:

ظرفیت، معیاری برای اندازه گیری توانائی نگه داری انرژی الکتریکی است. ظرفیت زیاد به این معنی است که خازن، قادر به نگهداری انرژی الکتریکی بیش تری است. واحد اندازه گیری ظرفیت، فاراد است .

١ فاراد، واحد بزرگی است و مشخص کننده ظرفیت بالا است . بنابراین استفاده از واحدهای کوچک تر نیز در خازن ها مرسوم است . میکروفاراد µF  ، نانوفاراد nF  و پیکوفاراد pF،  واحدهای کوچک تر فاراد هستند.

همه چیز در مورد خازن ها

انواع مختلفی از خازن ها وجود دارند که می توان از دو نوع اصلی آن ها ، با پلاریته ( قطب دار ) و بدون پلاریته ( بدون قطب ) نام برد .

خازن های قطب دار :

الف - خازن های الکترولیت

در خازن های الکترولیت، قطب مثبت و منفی بر روی بدنه آن ها مشخص شده و بر اساس قطب ها در مدارها مورد استفاده قرار می گیرند .

دو نوع طراحی برای شکل این خازن ها وجود دارد . یکی شکل اَکسیل که در این نوع، پایه های یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ قرار دارد و دیگری رادیال که در این نوع، هر دو پایه خازن در یک طرف آن قرار دارد .

در شکل نمونه ای از خازن اکسیل و رادیال نشان داده شده است.

همه چیز در مورد خازن ها
همه چیز در مورد خازن ها

در خازن های الکترولیت، ظرفیت به صورت یک عدد بر روی بدنه  نوشته شده است . هم چنین ولتاژ تحمل خازن ها نیز بر روی بدنه آن ها نوشته شده و هنگام انتخاب یک خازن باید این ولتاژ مد نظر قرار گیرد . این خازن ها آسیبی نمی بینند؛ مگر این که با هویه داغ شوند.

ب - خازن های تانتالیوم

خازن های تانتالیوم هم از نوع قطب دار هستند و مانند خازن های الکترولیت معمولاً ولتاژ کمی دارند . این خازن ها  در سایز های کوچک و البته گران تهیه می شوند و بنابراین یک ظرفیت بالا را  در اندازه ای کوچک ارائه می دهند.

در خازن های تانتالیوم جدید، ولتاژ و ظرفیت بر روی بدنه آن ها نوشته شده ولی در انواع قدیمی از یک نوار رنگی استفاده می شود که مثلا دو خط دارد ( برای دو رقم ) و یک نقطه رنگی برای تعداد صفرها وجود دارد که ظرفیت بر حست میکروفاراد را مشخص می کنند.

برای دو رقم اول، کدهای استاندارد رنگی استفاده می شود؛  ولی برای تعداد صفرها و محل رنگی، رنگ خاکستری به معنی × 0/01   و رنگ سفید به معنی × 0/1   است.

نوار رنگی سوم نزدیک به انتها، ولتاژ را مشخص می کند به طوری که  اگر این خط، زرد باشد،  ٣/٦ ولت ، مشکی ١٠ ولت ، سبز ١٦ ولت ، آبی ٢٠ ولت ، خاکستری ٢٥ ولت و سفید ٣٠ ولت را نشان می دهد.

همه چیز در مورد خازن ها
همه چیز در مورد خازن ها

انواعی از خازن های تانتالیوم

خازن های بدون قطب:

خازن های بدون قطب، معمولا خازن هایی با ظرفیت کم هستند و می توان آن ها را از هر طرف در مدارات مورد استفاده قرار داد . این خازن ها در برابر گرما تحمل بیش تری دارند و در ولتاژهای بالاتر مثلا ٥٠ ولت ، ٢٥٠ ولت و ... عرضه می شوند .

پیدا کردن ظرفیت این خازن ها کمی مشکل است؛ چون انواع زیادی از این نوع خازن ها وسیستم های کد گذاری مختلفی برای آن ها وجود دارد.

در بسیاری از خازن ها با ظرفیت کم ، ظرفیت بر روی خازن نوشته شده است ولی هیچ واحد یا مضربی برای آن چاپ نشده و برای دانستن واحد، باید به دانش خودتان رجوع کنید . برای مثال 0/1 به معنی ٠.١µF یا ١٠٠ نانوفاراد است .

گاهی اوقات بر روی این خازن ها چنین نوشته می شود:  ( ٤n٧  ) به معنی 4/7 نانوفاراد . در خازن های کوچک، چنانچه نوشتن بر روی آن ها مشکل باشد، از شماره های کد دار بر روی خازن ها استفاده می شود.

در این موارد، عدد اول و دوم را نوشته و سپس به تعداد عدد سوم، در مقابل آن صفر قرار دهید تا ظرفیت بر حسب پیکوفاراد به دست آید.

به طور مثال، اگر بر روی خازنی عدد  ١٠٢ چاپ شده باشد ، ظرفیت برابر خواهد بود با ١٠٠٠ پیکوفاراد یا ١ نانوفاراد.

همه چیز در مورد خازن ها

علامت خازن بدون قطب

همه چیز در مورد خازن ها

انواع خازن بدون قطب

این مطلب ادامه دارد...

برگفته از سایت http://sabainfo.ir/ و  marvac.com

همه چیز در مورد خازن ها

مرکز یادگیری سایت تبیان - گردآوری و تنظیم و ویرایش: آلچالانلو