تبیان، دستیار زندگی
ام معظم رهبرى در جمع مردم استان اردبیل 3/5/79 این دیدار صمیمى و پرشور را مغتنم مى شمارم و عرایضى را در دو، سه بخش به شما برادران و خواهران ع اگر مسؤ ولان كشور به پشتیبانى این مردم و به كمك این افكار عمومى بسیار مستعد و علاقه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محورهاىاساسى اصلاحاتمنبع:

بیانات مقام معظم رهبرى در جمع مردم استان اردبیل 3/5/79این دیدار صمیمى و پرشور را مغتنم مى شمارم و عرایضى را در دو، سه بخش به شما برادران و خواهران ع اگر مسؤ ولان كشور به پشتیبانى این مردم و به كمك این افكار عمومى بسیار مستعد و علاقه مند، یك مبارزه ى خستگى ناپذیر را با عوامل انحطاط و عقب ماندگى شروع كنند، هم موفق خواهند شد، هم مردم را به هدفهاى خودشان خواهند رساند، هم خدا را از خود راضى خواهند كرد و اصلاحات به معناى واقعى - به همان معنایى كه دشمنان ، آن را دوست ندارند؛ به آن معنایى كه رسانه هاى بیگانه ، از آن متنفر و بیزارند، اما دلهاى مؤ من و مسؤ ول به آن علاقه مند است - اتفاق خواهد افتاد. مسؤ ولان هم دلشان براى این مبارزه مى تپد؛ كسى گمان نكند كه مسؤ ولان بالاى كشور نمى خواهند این مبارزه ى طولانى و دشوار را یا شروع كنند، یا ادامه بدهند؛ نه ، همه مى خواهند.
آماج این مبارزه ، سه چیز است : یكى فقر است ، یكى فساد است و یكى تبعیض ! اگر با فقر و فساد و تبعیض در كشور، مبارزه شود، اصلاحات به معناى حقیقى ، اصلاحات انقلابى و اسلامى ، تحقق پیدا خواهد كرد. مشكلات ما از این سه پایه ى شوم و از این سه عنصر مخرب است . ناامنى هم كه داریم ، به خاطر همین است . بسیارى از ناامنى ، به خاطر فقر است و بسیارى به خاطر فساد است .
با فقر، باید مبارزه شود؛ هم با فقر شخصى افراد و با كمبود مناشى درآمد، انسانى كه امكان زندگى در حد نیاز و ضرورى را ندارد، همان چیزى است كه از قول پیامبر نقل شده است كه((كاد الفقر ان یكون كفرا))! فقر، انسان را به فساد، به خیانت و به بسیارى از راهها مى كشاند. البته انسانهاى مؤ من ، همیشه مقاومت مى كنند؛ این مجوزى نیست براى این كه افرادى بخواهند به این بهانه از مسیر صحیح ، منحرف بشوند، اما فقر، این خطر را دارد.
فقر عمومى هم موجب مى شود كه شهرى مثل اردبیل ، دچار كمبود فرهنگستان ، كمبود كتابخانه ، كمبود ورزشگاه ، كمبود سالنهاى فرهنگى باشد و جوانها از این جهت دچار فقر عمومى باشند.
اینها همه ، ناشى از فقر است . مبارزه با فقر، یعنى تلاش براى این كه ثروت ممكنى كه مى شود از منابع ملى استخراج گردد و به دست آید، اولا به شكل بهینه استخراج شود، و بعد به شكل بهینه مصرف بشود و اسراف نگردد. فساد، یعنى فساد اخلاقى ، فساد كارى ، عدم احساس وجدان در تقدیم خدمات عمومى ، عدم احساس مسؤ ولیت در مواجهه با افكار عمومى و با ذهنهاى مردم ؛ اینها شاخه ها و شعبه هاى فساد است . مسؤ ولان ، فرزانگان ، دلسوزان و كسانى كه با افكار عمومى ، مواجه هستند، نباید بگذارند كه دستهاى بدخواه بیاید و میكربهاى اختلاف را در فضاى ذهنى تزریق كند؛ چه فایده یى براى مردم دارد؟! چه كمكى به مردم است كه شعارهاى اختلاف آمیز و شعارهاى تفرقه انگیز در میان مردم رواج پیدا كند؟! نیاز واقعى مردم ، اینها نیست ؛ نیاز واقعى مردم چیز دیگرى است .
و مبارزه با تبعیض ؛ این عامل سوم است و پایه ى شوم بدبختى . یكى هم تبعیض است . تبعیض ، یعنى به جاى ملاحظه ى قابلیتها، به جاى ملاحظه ى استحقاق ، به جاى ملاحظه ى خدا و قانون ، ملاحظه ى رابطه ها بشود! نتیجه ، این بشود كه اگر به اهل یك روستا چند میلیون داده شود، زندگى یك روستا متحول مى گردد و آن روستا محروم نمى ماند؛ اما اشخاصى هم پیدا مى شوند كه میلیونها را صرف خواسته هاى حقیر و كوچك ، صرف یك میهمانى ، صرف یك كار تجملى ، صرف یك كار غیرضرورى - و احیانا مضر - بكنند!
باید هدف مبارزه ، اینها باشد؛ اصلاحات حقیقى در كشور، اینهاست . آن اصلاحاتى كه هر كسى در كشور - بخصوص در كشورى مثل كشور ما كه مردم مؤ منند و پایبند به اصول و مبانى اعتقادى و اخلاقى هستند - دنبال آن است ، هر كسى جلو بیفتد و خود را آماده ى تحمل مشكلات آن بكند، مردم دنبال او خواهند بود و به او كمك خواهند كرد؛ هر دولتى ، هر مسؤ ول دولتى ، هر انسان روشن بینى ، هر عالم دینى و هر فرزانه یى ، اگر این جور اصلاحات را، مبارزه با فقر و فساد را دنبال كند، مردم یارى خواهند كرد.
اینها كارهاى پیچیده یى است ؛ كارهاى ساده یى نیست ؛ اما كارهایى است كه دستگاههاى بزرگ كشورى مى توانند دنبال آن بروند و هدف خودشان قرار بدهند. باید مطالبات انسانهاى دلسوز و مسؤ ول ، اینها باشد. اگر اینها شد، آن وقت بسیارى از مشكلات ، حل خواهد شد و بسیارى از گرفتاریها و گرهها باز خواهد شد.
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.