تبیان، دستیار زندگی
گفته می شود هیات حل اختلاف قوا با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در برهه کنونی مخالفت کرده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چه کسی با فاز دوم هدفمندی مخالفت کرد؟


گفته می شود هیات حل اختلاف قوا با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در برهه کنونی مخالفت کرده است.

یارانه

در پی مباحث مطرح شده در "هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا " که ریاست آن بر عهده آیت الله هاشمی شاهرودی است، مشرق نوشت، این هیات نیز با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در برهه کنونی مخالفت کرده است.

در پی اختلاف مجلس و بخشی از کارشناسان اقتصادی با دولت، رهبر معظم انقلاب نامه رئیس مجلس در مخالفت با اجرای گام دوم هدفمندی یارانه را به هیئت حل اختلاف قوا به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی ارجاع داده بودند.

دولت و رییس‌جمهور در هفته های اخیر بر اجرای مرحله دوم قانون هدفمند كردن یارانه‌ها همزمان با اوضاع نامطلوب تولید، اصرار کرده اند؛ در حالی كه بخشی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند اجرای گام دوم هدفمندی به معنای تحمیل موج جدید تورم و گرانی به توده مردم خواهد بود.

احمدی‌نژاد: هدفمندی به شیوه‌سابق ادامه یابد

گفتنی است، اداره آمار بانک مرکزی بعد از اعتراض رسانه ها به عدم انتشار نرخ تورم سال 90، هفته گذشته نرخ تورم سال 90 را معادل 21.5 درصد اعلام کرد.

بانک مرکزی هم هشدار داد

اما همزمان با اصرار دولت بر اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها و از سوی دیگر هشدار کارشناسان اقتصادی درباره موج جدید گرانی‌ها، بانک مرکزی درباره بی اثر شدن یارانه‌های نقدی هشدار داد.

دولت و رییس‌جمهور در هفته های اخیر بر اجرای مرحله دوم قانون هدفمند كردن یارانه‌ها همزمان با اوضاع نامطلوب تولید، اصرار کرده اند؛ در حالی كه بخشی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند اجرای گام دوم هدفمندی به معنای تحمیل موج جدید تورم و گرانی به توده مردم خواهد بود

بانک مرکزی در گزارش جدید خود هشدار داده است، افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها منجر به کاهش سطح رفاه مردم، افزایش شکاف طبقاتی و در نهایت بی اثر شدن یارانه‌های نقدی خواهد شد.

استدلال اصلی منتقدان اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها هم همان چیزی است که بانک مرکزی از آن با عنوان "بی اثر شدن یارانه های نقدی با افزایش گرانی ها" یاد کرده است. مخالفان معتقدند که اجرای فاز دوم هدفمندی منجر به تشدید تورم و فشار بیشتر بویژه به قشر متوسط و ضعیف جامعه خواهد شد؛ بویژه اینکه هنوز یارانه های بخش تولید پرداخت نشده و این حوزه اوضاع مطلوبی ندارد.

فقط 7 درصد از یارانه تولید پرداخت شده است

بخش سیاست تبیان


منبع: جهان