تبیان، دستیار زندگی
؟ خانم اعظم کهال آقای حسن منتظری خانم اعظم پورباقری آقای محمد جواد مهاجری آقایمهدی میر سهیلی آقای عبدلعلی احسان خانم فاطمه ابو حیدری آقای بهروز احمد زاده چقوش خانم اعظم کهال انی سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم و ولی لمن والا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیام عاشورا در کدامیک از عبارات زیارت عاشورا متبلور است ؟

خانم اعظم کهال

انی سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم و ولی لمن والاكم و عدولمن عاداكم فاسئل الله الذی اكرمنی بمعرفتكم و معرفه اولیائكم. اظهار پیوستگیهمیشگی با حسین علیه السلام و صلح و سازش و همراهی با حسین علیه السلام و با هر كسیكه با حسین همراه است و اظهار گسستگی با یزید و با هر كسی كه با حسین علیه السلامسر مخالفت و دشمنی دارد تا روز قیامت. در واقع درگیری دائمی پیروان حق و سر سپردگانباطل برای كسانی كه دوستدار حسین علیه السلام و موحد می باشند. كربلا و عاشورا وحسین علیه السلام از حدود زمان و مكان خاص در می گذرد و به صورت مسئله ای مطرح وجاودانه رخ می نمایاند و در واقع اظهار موافقت و هم جهتی و همكاری با حسین وحسینیها تا روز قیامت و مخالفت و بیگانگی و ضدیت با یزید و یزیدیان تا روز قیامتادامه دارد كه هدف این مبارزه سرنگونی طاغوت و استقرار نظام توحید می باشد.

آقای حسن منتظری

پیام عاشورا در زیارت عاشورا به صورت كلی بیان شده است.درفرازی از زیارت عاشورا داریم:"انی سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم و ولی لمنوالاكم و عرو لمن عاداكم" حال این كه چگونه می توان دشمن بود با دشمنان حسین و دوستبود با دوستان حسین در فرازی دیگر داریم:"یا اباعبدالله انی اتقرب الی الله و الیرسوله والی امیرالمؤمنین و الی فاطمه والی الحسن والیك به موالاتك و با لبرائته ممناسس اساس ذالك و بنی علیه بنیانه و جری فی ظلمه وجوره علیكم وعلی اشیاعكم"یعنیدوستی با اهل بیت انسان را در راه حسین قرار می دهد.در سجده آخر دعا هم داریم :"الهم ارزقنی شفاعه الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندك مع الحسین واصحابالحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام". كه این میسر نمی شود جز در گامبرداشتن در راه این پیام اصلی عاشورا"""تا آخرین قطره خون باید حامی حق بود و باباطل و كفر مبارزه كرد ودر این راه از خود سستی نشان نداد."""

خانم اعظم پورباقری

بنام خدا فرازهایی در این زیارت وجود دارد که پیام عاشورا دراین عبارات بیشتر متبلور است . یکی از بارزترین آنها این است که میشود بیان کرد کهبر گرفته از فرهنگ و روح قرآن است.... برئت الی الله و الیکم منهم و اتقرب الی اللهثم الیکم بموالاتکمو موالاه و لیکم وبالبرائه من اعدائکم و الناصبین لکم الحرب و بالبرائه من اشیاعهم و اتباعهم انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم عد و لمن عاداکم فاسئل الله الذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفه اولیائکم و رزقنیالبرائه من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره و ان یثبت لی عندکم قدم صدقفی الدنیا و الاخره....... یعنی: بیزاری می جویم از آنها(جنگ افروزان)و از خداوندتقرب می جویم و سپس دوستی با شما و دوستی دوست شما و بیزاری از دشمنان شما و جنگافروزان و برپاکنندگان نبرد با شما و بیزاری از همراهانشان ؛ من صلح هستم با هر کهمسالمت دارد با شما و دشمنم با آنکه با شما در نبرد است پس درخواست میکنم از خداییکه گرامی داشت مرا به معرفت و دوستان شما و به من روزی بیزاری از دشمنانشان را واینکه قرار دهد مرا با شما در دنیا و آخرت و ثابت و پابرجا بدارد نزد شما قدم راستیمرا در دنیا و آخرت. یكى از اصولى كه قرآن بر آن اصرار دارد، عشق به خوبان و خوبىها و تنفر از بدان و بدى ها است . قرآن مى فرماید: فلمّا تبیّن له انّه عدوّ للّهتبرّء منه انّ ابراهیم لاوّاه حلیم آن گاه كه براى ابراهیم آشكار شد كه او دشمنخداست از او بیزارى جست ، با آنكه ابراهیم بسیار دلسوز و بردبار است پیامبر صلّىاللّه علیه و آله ماءمور است كه به مشركان بگوید: انّنى برىٌ ممّا تشركون من ازآنچه شما شریك خدا قرار مى دهید بیزارم. البته نكته دیگری كه می توان به آن توجهداشت كه در زیارت عاشورا اشاره شده است و به نوعی با فلسفه عاشورا و قیام امام حسیندر ارتباط است قیام در مقابل ستم با پیروی از امام و راهبر ظاهر كه در زمان غیبتحضرت مهدی(عج) جانشین آن یعنی ولی ولی فقیه برحق میتواند این مسیر را رهبری كند دراین فراز اشاره شده است ...طلب ثاری كم مع امام هدی ظاهر ناطق بالحق منكم .... درزیارت عاشورا به امام حسین علیه السلام و یارانش صد مرتبه سلام مى دهیم و در مقابلبه دشمنان او كه دشمنان دین و خدایند، صد بار لعنت مى كنیم . تكرار پرتاب سنگ درسرزمین منى به شیطان و تكرار لعنت در زیارت عاشورا، نشان دهنده ى آن است كه باید بامحبّت خوبان و بغض دشمنان خو بگیریم و خو گرفتن در اثر تكرار است . حضرت على علیهالسلام متولّد كعبه و خانه زاد خداست ، خداوند مى فرماید: به دور كعبه بچرخید تا درطواف خانه خدا عشق على و فكر و راه او در جان شما جاى گیرد. انسان بى عشق و تنفّر،همانند حیوانى است كه فقط نفس مى كشد. در هر شبانه روز ده مرتبه از خداوند مىخواهیم كه ما را در راه اولیاى خود ثابت قدم بدارد؛ اهدنا الصراط المستقیم صراطالّذین انعمت علیهم و از راه منحرفان و غضب شدگان بیزارى مى جوییم غیر المغضوبعلیهم و لا الضّالّین سنگ كعبه را مى بوسیم ، ولى از سنگ جمرات با پرتاب سنگریزه هابه آن ، ابراز نفرت مى كنیم . روز عرفه به عشق حسین علیه السلام و دعاى او اشك مىریزیم ، ولى فرداى آن در عید قربان ، كارد بدست خون مى ریزیم و قربانى مى كنیم . بایك دست دعا و با دست دیگر سلاح . ما نفرین و لعن به دشمنان خدا را از انبیا یادگرفته ایم ؛ لعن الّذین كفروا من بنى اسرائیل على لسان داود و عیسى بن مریم كافرانبر زبان داوود و عیسى بن مریم لعن شده اند.

آقای محمد جواد مهاجری

در گوشه گوشه زیارت عاشورا می توان اثری از پیام عاشورا رامشاهد نمود اما به نظر می رسد ندای برائت از ظلم و كفری كه امام حسین در روز عاشوراسر داده بودند در این زیارت از همه پیام ها بیشتر به چشم بیاید و حتی عباراتی نظیرانی سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم نیز به همین مطلب اشاره دارد پس در این زیارتمواردی وجود دارد كه به صراحت مساله برائت از كفر را بیان می كند و مواردی نیز میتوان از مضامین عبارت این مساله را دریافت

آقای مهدی میر سهیلی

انی سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم یا به رای شعر مرا عهدی است با جانان كه تا جان در بدن دارم * هواداران كویش را چو جان خویشتن دارم

آقای عبدلعلی احسان

بنام خدا بنطر می آید درعبارت انی سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم وولی لمن والاكم (كه مساله ولایت وتولی ودر مقابل آن تبری وبیزاری ازدشمنان و طاغوتیان می باشد) ونیز در فرازی دیگر بیعت مكرر باامام حسین(ع و نیز از خدا خواستن كه شیوه زندگی ومرگ ما مانند شیوه زندگی و مرگ محمد(ص)  و آلش قرار دهد و ما را بهخاطر امام حسین(ع) در دنیا  . آخرت آبرو مند گرداند.

خانم فاطمه ابو حیدری

یا أبا عَبدِ الله إنِّی سِلْمٌ لِمَنْ

سالَمَكُمْ ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُمْ ، وَوَلِیٌّ لِمَنْ والاكُمْ ، وَعَدُوٌّ

لِمَنْ عاداكُمْ به نظر بنده مهمترین پیام عاشورا بیزاری جستن و برائت از دشمنان

امام و دوستی با دوستان امام است

آقای بهروز احمد زاده چقوش

عبارتی كه بیش از هر عبارت دیگر دوستی و دشمنی امام حسین را تا روز قیامت نشان میدهد

عبارت است از: إنِّی سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُمْ وَولیٌ لِمَنْ والاكُم وعدوٌّ لِمَنْ

عَاداكُمْ (إلى یَوْمِ القِیامَةِ) من صلح هستم با هر کس که  مسالمت دارد با شما و در نبردم با هر که با شما جنگ کند و دوستم با هر که دوستدار شماست و دشمنم با هر که دشمن شماست تا روز قیامت