تبیان، دستیار زندگی
ت مقام معظم رهبرى  در جمع هزاران تن از زنان و دختران مسلمان كشور  مورخه 30/6/79 اسلام در مقابل جاهلیتى كه به زن ظلم مى‏كرد، ایستادگى كرد; هم در میدان‏معنویت و فكر و ارزشهاى انسانى، هم در میدان حضور سیاسى، هم از همه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زن در فرهنگ اسلامیمنبع:  بیانات مقام معظم رهبرى  در جمع هزاران تن از زنان و دختران مسلمان كشور  مورخه 30/6/79

اسلام در مقابل جاهلیتى كه به زن ظلم مى‏كرد، ایستادگى كرد; هم در میدان‏معنویت و فكر و ارزشهاى انسانى، هم در میدان حضور سیاسى، هم از همه بالاتردر عرصه خانواده زن و مرد ناگزیر اجتماع كوچكى به نام خانواده دارند، كه‏اگر در جامعه‏اى ارزشگذارى درست صورت نگیرد، اولین نقطه‏اى كه به زن ستم‏مى‏شود، داخل خانواده است.در هر سه عرصه، اسلام ارزشگذارى كرده است.

در زمینه مسائل معنوى، زنان جزو پیشگامان حركت معنوى انسان به سوى‏پیشرفتها هستند.در قرآن وقتى مى‏خواهد براى انسانهاى مومن مثال بزند،مى‏فرماید:«و ضرب‏الله مثلا للذین امنوا امراة فرعون‏» از یك زن مثال‏مى‏زند.آن جایى كه بحث ایمان و اسلام و صبر و صدق و مجاهدت در راه به دست‏آوردن ارزشهاى انسانى و اسلامى و معنوى است، مى‏فرماید «ان‏المسلمین‏والمسلمات و المومنین و المومنات و القانتین و القانتات و الصادقین والصادقات و الصابرین و الصابرات‏».در این آیه ده عنوان براى ارزشهاى‏معنوى ذكر مى‏شود، اسلام، ایمان ، قنوت، صدق، صبر، خشوع و دیگر چیزها.زن ومرد در این میدان دوش به دوش حركت مى‏كنند و پیش مى‏روند، هر دو را ذكرمى‏كند.این بت مردگرایى كه در جاهلیتها همیشه به وسیله مردان و حتى به‏وسیله زنان پرستیده مى شد، اسلام در این آیات این بت را مى‏شكند.در میدان‏مسائل سیاسى و اجتماعى، بیعت زن را یك امر لازم و یك‏مساله زنده معرفى‏مى‏كند.

شما ملاحظه كنید كه در دنیاى غرب و همین كشورهاى اروپایى كه این همه مدعى‏دفاع از حقوق زنان هستند كه تقریبا همه‏اش هم دروغ است تا دهه‏هاى اول این‏قرنى كه تمام شد، زنان نه فقط حق راى نداشتند، نه فقط حق گفتن و انتخاب‏كردن نداشتند، حق مالكیت هم نداشتند، یعنى زن مالك اموال موروثى خودش هم‏نبود، اموال او در اختیار شوهر بود! در اسلام بیعت زن ، مالكیت زن ، حضورزن در این عرصه‏هاى اساسى سیاسى و اجتماعى تثبیت‏شده است:«اذا جائك‏المومنات یبایعنك على ان لا یشركن بالله‏» زنها مى‏آمدند با پیغمبر بیعت‏مى‏كردند پیغمبر اسلام نفرمود كه مردها بیایند بیعت كنند، به تبع آنها، هرچه كه آنها راى دادند، هر چه كه آنها پذیرفتند، زنها هم مجبور باشند قبول‏كنند، نه، گفتند زنها هم بیعت مى‏كنند، آنها هم در قبول این حكومت، درقبول این نظم اجتماعى و سیاسى شركت مى‏كنند. غربیها هزار و سیصد سال در این‏زمینه از اسلام عقب هستند و این ادعاها را مى‏كنند! در زمینه مالكیت هم‏همین جور، و زمینه‏هاى دیگرى كه مربوط به مسائل اجتماعى و سیاسى است.

خود الگوى فاطمه زهرا(سلام‏الله علیها) كه چه در دوران كودكى، چه بعد ازهجرت پیغمبر به مدینه در داخل مدینه، در همه قضایاى عمومى آن روز پدرش‏كه مركز همه حوادث سیاسى اجتماعى بود، حضور داشت، نشاندهنده نقش زن درنظام اسلامى است.البته فاطمه زهرا(سلام‏الله علیها) قله این مسائل است‏زنان برجسته دیگرى هم در صدر اسلام بودند، با معرفت، با خرد، با علم،حاضر در میدانها حتى حاضر در میدانهاى جنگ، حتى تعدادى كه نیروى بدنى‏داشتند، حاضر در میدان دلاورى در جنگ، شمشیرزنى و سربازى البته این رااسلام براى بانوان واجب نكرده و از دوش آنها برداشته است، چون با طبیعت‏جسمى و نیز با عواطف آنها سازگار نیست.

در داخل خانواده هم، از نظر اسلام مرد موظف است كه زن را مانند گلى مراقبت‏كند، مى‏فرماید:«المراة ریحانة‏»; زن گل است.این مربوط به میدانهاى سیاسى‏و اجتماعى و تحصیل علم و مبارزات گوناگون اجتماعى و سیاسى نیست:این مربوطبه داخل خانواده است.«المراة ریحانه ولیست‏بقهرمانة‏» این چشم خطابینى‏كه گمان مى‏كرد زن در داخل خانه موظف به انجام خدمات است، این دید راپیغمبر با این بیان تخطئه كرده است زن مانند گلى است كه باید او رامراقبت كرد.با این چشم باید به این موجود داراى لطافتهاى روحى و جسمى‏نگاه كرد; این نظر اسلام است.هم خصوصیت زنانگى زن كه همه احساسات وخواستهاى او بر اساس این خصوصیت زنانگى است، حفظ شده است، بر او تحمیل‏نشده است، از او خواسته نشده است، كه در حالى كه زن است مثل مرد فكر كند،مثل مرد كار كند، مثل مرد بخواهد یعنى خصوصیت زن بودن كه یك خصوصیت طبیعى‏و فطرى و محور همه احساسات و تلاشهاى زنانه است در دید اسلامى حفظ شده هم‏در عین حال، میدان علم، میدان معنویت، میدان تقوا، میدان سیاسى، بر روى‏او باز شده است و او، هم به كسب علم تشویق شده است، هم به حضور درمیدانهاى گوناگون اجتماعى و سیاسى.آن وقت در داخل خانواده هم به مردگفته‏اند كه حق تكلیف، تحمیل، زیاده‏روى، اعمال قدرتهاى جاهلانه و غیرقانونى‏ندارد.این، آن نگاه اسلامى است.

با همین نگاه بود كه وقتى نهضت اسلامى به مرحله انقلاب اسلامى رسید، زنان‏با همان برداشت طبیعى كه از اسلام در جامعه زنانه بود، جلو افتادند; كه‏امام فرمودند، درست هم فرمودند:اگر زنان در این نهضت همكارى نمى‏كردند،انقلاب هم پیروز نمى‏شد.یقینا اگر زنها در داخل خیابانها و راهپیمایهاى‏عظیم حضور پیدا نمى‏كردند آن حضور عظیم و باشكوه زنان در دوران انقلاب‏انقلاب پیروز نمى‏شد.در جنگ تحمیلى اگر امثال همین مادر گرامى سه شهید ومادران شهید و همسران شهیدان كه من افتخار داشته‏ام با هزارها نفر اینهااز نزدیك نشست و برخاست و گفتگو كنم و خصوصیات آنها را مشاهده كنم.ایمان‏خود، صبر خود، ایستادگى خود، معرفت‏خود، روشن‏بینى خود در قبال ضایعات جنگ‏و فداكاریهاى جوانان و مردان را نشان نمى‏دادند.جنگ‏پیروز نمى‏شد، اگرمادران شهدا و همسران شهدا بى‏صبرى نشان مى‏دادند، شوق جهاد در راه خدا وشهادت در دل‏مردها مى‏خشكید; این جور نمى‏جوشید; این جور به جامعه طراوت‏نمى‏داد.در میدان جنگ هم زنان نقشهاى درجه اول را ایفا كردند.اگر در طول‏انقلاب وفادارى زنان، عواطف زنان، حضور زنان در میدانهاى مختلف، درراهپیمائیها، در انتخاباتها نمى‏بود، یقینا این حركت عظیم مردمى نمى‏توانست‏این جور شكل پیدا كند و ادامه یابد.این نظر اسلام است، این نظر نظام اسلامى‏است.

غربیها درباره جنس زن باید پاسخگو باشند; آنها به زن خیانت كردند.تمدن‏غربى به زن هیچ نداده است.اگر پیشرفت علمى و سیاسى و فكرى دیده مى‏شود،مال خود زنهاست.هر جا این جور چیزها پیش مى‏آید.در ایران اسلامى و دركشورهاى دیگر هم پیش آمده است.

مال خود زنهاست.آنچه كه غربیها به آن‏دامن زدند وتمدن غربى پایه‏گذار این‏خشت كج و بناى كج‏بود، بى‏بند و بارى و ابتذال زنانه است.زن را به ابتذال‏كشانده‏اند، داخل خانواده او را هم اصلاح نكرده‏اند.مكرر در مطبوعات‏آمریكایى و اروپایى، میزان بالاى زن آزاریها و شكنجه‏ها و بى‏مهریها منتشرشده است.

فرهنگ غربى در مورد زن و بى‏بندوبارى و به ابتذال كشاندن زنان آن مناطق‏موجب شده است كه خانواده سست‏بشود; بنیان خانواده متزلزل بشود، زن و مرددر داخل خانواده خیانت‏به یكدیگر برایشان خیلى مهم شمرده نشود این‏گناه‏نیست؟ این خیانت‏به جنس زن نیست؟ با این فرهنگ، از همه دنیا هم‏طلبكارند; در حالى كه باید بدهكار باشند!

فرهنگ غربى در مورد زنان باید در موضع مدافع قرار بگیرد; باید از خودش‏دفاع كند; باید توضیح بدهد; اما غلبه و سلطه سرمایه‏دارى و رسانه‏هاى‏مستكبر جبار غربى قضیه را بعكس مى‏كنند; آنها مى‏شوند طلبكار، آنها مى‏شوندمدافع حقوق زن به قول خودشان و به اصطلاح خودشان! در حالى كه چنین چیزى‏نیست.البته در بین غربیها هم مسلما متفكرانى، فلاسفه‏اى، انسانهاى صادق وصالحى هستند كه صادقانه فكر مى‏كنند و حرف مى‏زنند.آنچه كه من مى‏گویم، گرایش عمومى فرهنگ و تمدن غربى به زیان زن و بر علیه زن است.

زن مسلمان ایرانى در ایران اسلامى، باید كوششش این باشد كه هویت والاى زن‏اسلامى را آن چنان زنده كند كه‏چشم دنیا را به خود جلب كند; این امروزوظیفه‏اى است‏بر دوش زنان مسلمان، بخصوص زنان جوان و دختران دانش‏آموزودانشجو.

هویت اسلامى این است كه زن در عین این كه هویت و خصوصیت زنانه خود را حفظمى‏كند كه طبیعت و فطرت است و براى هر جنسى خصوصیات آن جنس ارزش است‏یعنى‏آن احساسات رقیق را، عواطف جوشان را، آن مهر ومحبت را، آن رقت را، آن صفاو درخشندگى زنانه را براى خود حفظ مى‏كند، در عین حال، هم باید در میدان‏ارزشهاى معنوى مثل علم، مثل عبادت، مثل تقرب به خدا، مثل معرفت الهى وسیر وادیهاى عرفان پیشروى كند، هم در عرصه مسائل اجتماعى و سیاسى وایستادگى و صبر و مقاومت و حضور سیاسى و خواست‏سیاسى و درك و هوس سیاسى،شناخت كشور خود، شناخت آینده خود، شناخت هدفهاى ملى و بزرگ و اهداف‏اسلامى مربوط به كشورهاى اسلامى و ملتهاى اسلامى، شناخت توطئه‏هاى دشمن شناخت‏دشمن، شناخت روشهاى دشمن باید روز به روز پیشرفت كند، و هم در زمینه‏ایجاد عدل و انصاف و محیط آرامش و سكونت در داخل خانواده باید پیشرفت‏كند.اگر قوانینى لازم است، اگر تصحیح و اصلاحى در مسائلى كه به این جامنتهى مى‏شود، لازم است، زنان، زنان‏باسواد، زنان آگاه، زنان بامعرفت، درهمه این میدانها بایستى پیشروى كنند; الگوى زن را نشان بدهند، بگویند زن‏مسلمان آن زنى است كه هم دین خود را، حجاب خود را، زنانگى خود را،ظرافتها و رقتها و لطافتهاى خود را حفظ مى‏كند; و هم از حق خود دفاع‏مى‏كند; هم در میدان معنویت و علم و تحقیق و تقرب به خدا پیشروى مى‏كند وشخصیتهاى برجسته‏اى را نشان مى‏دهد; ولى در میدان سیاسى حضور دارد; این‏مى‏شود الگویى براى زنان.

شما بدانید زنان مسلمان در بسیارى از نقاط دنیا امروز به شما نگاه مى‏كنندو از شما یاد مى‏گیرند این كه مى‏بینید در بعضى از كشورهاى غربى، در بعضى‏از كشورهاى مسلمان اما با حكومتهاى غیراسلامى این جور حجاب اسلامى موردتهاجم دشمنان دین قرار مى‏گیرد، این نشاندهنده گرایش آنها به حجاب است.دركشورهاى همسایه ما، آن جاهایى كه به حجاب اهتمام نمى‏شد، در كشورهاى‏اسلامى كه بنده خودم از نزدیك بعضى جاها را دیدم كه هرگز اسمى از حجاب درآن جا آورده نمى‏شد، در مدت بیست‏ساله بعد از انقلاب، زنان بخصوص زنان‏روشنفكر، بخصوص دختران دانشجو، به حجاب، گرایش پیدا كردند، علاقه پیداكردند; رو آوردند و حجاب را حفظ كردند; كه نمونه‏هایش علاوه بر اینها دركشورهاى غربى هم مشاهده شده است‏شما الگویید، شما نمونه‏اید.

بدانید امروز در هیچ جاى دنیا زنانى كه مثل این مادران شهداى ما، مادر دوشهید، مادر سه شهید، مادر چهار شهید باشند، نیست.در جامعه ما، مادرانى‏با این خصوصیات كه از پدرها بهتر و قوى‏تر و آگاهانه‏تر ایستادند، در این‏میدان بسیار داریم; این همان تربیت اسلامى است، این همان دامان پاك و مطهرو نورانى فاطمه زهرا (سلام‏الله علیها) است.

شما دختران فاطمه هستید; فرزندان فاطمه زهرا هستید; دنباله‏رو آن فاطمه‏زهرا هستید.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.