تبیان، دستیار زندگی
همه چیز از اول تا آخر و از کلی تا جزئی از همان ابتدای خلقت در نزد خداوند معلوم، واضح و آشکار بوده است. در همین خصوص موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان مقاله ای را تحت عنوان «اگر عوض شوی؛ او می‌داند!» را منتشر کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نزد خداوند کلی و جزئی وجود ندارد

خداوند

همه چیز از اول تا آخر و از کلی تا جزئی از همان ابتدای خلقت در نزد خداوند معلوم، واضح و آشکار بوده است. در همین خصوص موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان مقاله ای را تحت عنوان «اگر عوض شوی؛ او می‌داند!» را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی، موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان مقاله ای را تحت عنوان «اگر عوض شوی؛ او می‌داند!» را منتشر کرد.

در این مقاله به مواردی از جمله: جزئیات متغیر و ذات الهی!، ملاصدرا و علم خدا به جزئیات، یک مثال ساده!، خلاصه بحث، چکیده ... پرداخته شده است.

و همچنین دیدگاه ملاصدرا که از فلاسفه و اندیشمندان اسلامی بوده، مورد بررسی قرار گرفته است.

در زیر به بخشی از این مقاله اشاره شده است: «خداوند همان طور که به کلیات علم دارد به جزئیات نیز علم دارد و این طور نیست که علم او به جزئیات مندرج و به واسطه‌ی کلیات باشد. بلکه خداوند کلی و جزئی را با هم می‌داند»

«درباره اصل اعتقادی توحید الهی، یکی از موارد مهم در اعتقادات، صفات الهی است که علم خداوند به عنوان یکی از صفات کمالی ذاتی حق مورد تأکید فراوان در قرآن کریم می‌باشد. بر این مبنا مسلمانان قائلند که خداوند متعال عالم است و علم او به همه چیز از جزئی و کلی و از اول و آخر و از قبل و بعد، احاطه دارد. »

این مقاله با تلاش ن. راد فر برای بخش اعتقادات شیعه تبیان تهیه شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

تنظیم: هومن بهلولی