تبیان، دستیار زندگی
عید فطر و قربان از رساله امام خمینى(ره) 1516- نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام معصوم علیه السلام واجب است و باید به جماعت‏ خوانده شود، و در زمان ما كه امام علیه السلام غایب است، مستحب مى‏باشد. و احتیاط  واجب آن ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

احكام  نماز عید فطر و قربان از  رساله امام خمینى(ره)


1516- نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام معصوم علیه السلام واجب است و باید به جماعت‏ خوانده شود، و در زمان ما كه امام علیه السلام غایب است، مستحب مى‏باشد. و احتیاط  واجب آن است كه آن را به جماعت نخوانند، ولى به قصد رجاء مانع ندارد. و چنانچه ولى فقیه یا ماذون - اجازه داده شده -  از طرف او اقامه جماعت نماید، اشكال ندارد.

1517- وقت نماز عید قربان از اول آفتاب روز عید است تا ظهر.

1518- مستحب است نماز  عید قربان  را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و در  عید فطر  مستحب است ‏بعد از بلند شدن آفتاب افطار كنند و زكات فطره را هم بدهند بعد از نماز عید را بخوانند.

1519- نماز عید فطر و قربان دو ركعت است كه در ركعت اول بعد از خواندن حمد و سوره باید پنج تكبیر بگوید، و بعد از هر تكبیر یك قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم، تكبیرى بگوید و به ركوع رود و دو سجده بجا آورد و برخیزد، و در ركعت دوم چهار مرتبه تكبیر بگوید و بعد از هر تكبیر قنوت بخواند و تكبیر پنجم را بگوید و به ركوع رود و بعد از ركوع دو سجده كند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.

1520- در قنوت نماز عید قربان هر دعا و ذكرى بخوانند كافى است ولى بهتر است ‏این دعا را به قصد امید ثواب بخوانند: " اللهم اهل الكبریاء و العظمة و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو والرحمة و اهل التقوى و المغفرة اسالك بحق هذا الیوم الذى جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلى الله علیه و آله ذخرا و شرفا و كرامة و مزیدا ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تدخلنى فى كل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد و ان تخرجنى من كل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتك علیه و علیهم اللهم انى اسالك خیر ما سالك به عبادك الصالحون و اعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون".

1521- مستحب است در نماز عید فطر و قربان قرائت را بلند بخوانند.

1522- نماز عید، سوره مخصوصى ندارد، ولى بهتر است كه در ركعت اول آن سوره" شمس" و در ركعت دوم سوره " غاشیه" را بخوانند، یا در ركعت اول سوره " اعلی" و در ركعت دوم سوره "شمس" را بخوانند.

1523- مستحب است در روز عید فطر قبل از نماز عید به خرما افطار كند، و در عید قربان از گوشت قربانى بعد از نماز قدرى بخورد.

1524- مستحب است پیش از نماز عید غسل كند، و دعاهایى كه پیش از نماز و بعد از آن در كتاب هاى دعا ذكر شده به امید ثواب بخواند.

1525- مستحب است در نماز عید بر زمین سجده كنند و در حال گفتن تكبیرها دست ها را بلند كنند و نماز را بلند بخوانند.

1526- بعد از  نماز  مغرب و عشاى شب عید فطر و بعد از نماز صبح و ظهر و عصر روز عید و نیز بعد از نماز عید فطر مستحب است این تكبیرها را بگویند:"الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد الله اكبر على ما هدانا".

1527- مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز كه اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تكبیرهایى را كه در مساله پیش گفته شد بگوید و بعد از آن بگوید: "الله اكبر على ما رزقنا من بهیمة الانعام و الحمد لله على ما ابلانا" ولى اگر عید قربان را در  منا  باشد مستحب است ‏بعد از پانزده نماز كه اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذى‏حجه است، این تكبیرها را بگوید.

1528- كراهت دارد نماز عید را زیر سقف بخواند.

1529- اگر شك كند در تكبیرهاى نماز و قنوت هاى آن، اگر از محل آن تجاوز نكرده است ‏بنابر اقل بگذارد، و اگر بعد معلوم شود كه گفته بوده اشكال ندارد.

1530- اگر قرائت ‏یا تكبیرات یا قنوت ها را فراموش كند و بجا نیاورد، نمازش صحیح است.

1531- اگر ركوع یا دو سجده یا تكبیرة الاحرام را فراموش كند، نمازش باطل مى‏شود.

1532- اگر در نماز عید یك سجده یا تشهد را فراموش كند احتیاط مستحب آن است كه بعد از نماز آن را رجاءا بجا آورد، و اگر كارى كند كه براى آن، سجده سهو در نمازهاى یومیه لازم است، احتیاط مستحب آن است كه بعد از نماز رجاءا دو سجده سهو براى آن نماز بنماید.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.