تبیان، دستیار زندگی
وین دایر معتقد است: «شما در وجود خود نیرویی دارید که قادرید هر آنچه را که بخواهید جذب کند، این موضوع اصلی کتاب است که با هیچیک از کتاب‌هایی که قبلا نوشته ام شباهتی ندارد.»
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شما دارای دو معبود هستید!

با 9 اصل معنوی زندگی‌تان آشنا شوید


وین دایر معتقد است: «شما در وجود خود نیرویی دارید که قادرید هر آنچه را که بخواهید جذب کند، این موضوع اصلی کتاب است که با هیچیک از کتاب‌هایی که قبلا نوشته ام شباهتی ندارد.»

کتاب «9 اصل معنوی»

کتاب «9 اصل معنوی» نوشته وین دایر با ترجمه امیر کرمانی که با استقبال مخاطبان همراه بوده، در  264 صفحه  در شاخه روانشناسی و مدیریت انتشارات کتاب پارسه برای پنجمین بار تجدید چاپ شد.

وین دایر در مقدمه کتابش می نویسد: «شما در وجود خود نیرویی دارید که قادرید هر آنچه را که خواستار آن باشید جذب کند. این موضوع اصلی کتاب است که با هیچ یک از کتاب هایی که قبلا نوشته ام شباهتی ندارد. انتخاب و نگارش مطالبی درباره این مکاشفه بیشتر برای این بود که (ناخواسته) به سوی آن کشیده شدم، نه برداشتن گامی در ادامه کتاب هایی که در طول دو دهه گذشته به رشته تحریر درآورده بودم.»

این کتاب در 9 فصل، 9 اصل معنوی وین دایر را بازگو می کند: «آگاهی از خویشتن برتر، اعتماد به خود اعتماد به فردی است که شما را خلق کرده است، شما ارگانیسمی در یک محیط نیستید؛ ارگانیسم محیط اید، می توانید هرچه را که بخواهید به سوی خود جذب کنید، به شایستگی خود برای وصول احترام بگذارید، وصول به منبع الهی با عشق مطلق، تعمق در ژرفای آفرینش، گسستن صبورانه از بازدهی، با حق شناسی و سخاوت نسبت به مکاشفات خود واکنش نشان دهید».

آگاهی بر خویشتن برتر نه از طریق کوشش های فیزیکی میسر می شود و نه کسی قادر است با تکیه بر فنون فوق طبیعی نظیر توسل به فرشتگان و اجنه و... این موهبت الهی را به شما هدیه کند. در این راه آنچه ضرورت دارد این است که بیاموزید شما دارای دو معبود هستید: یکی وجود فیزیکی در جهان مادی و دیگر هستی غیرفیزیکی که قادر است به سطح بالاتری دسترسی داشته باشد.

ناشر در توضیح کتاب آورده است: «آگاهی بر خویشتن برتر نه از طریق کوشش های فیزیکی میسر می شود و نه کسی قادر است با تکیه بر فنون فوق طبیعی نظیر توسل به فرشتگان و اجنه و... این موهبت الهی را به شما هدیه کند. در این راه آنچه ضرورت دارد این است که بیاموزید شما دارای دو معبود هستید: یکی وجود فیزیکی در جهان مادی و دیگر هستی غیرفیزیکی که قادر است به سطح بالاتری دسترسی داشته باشد. سطح بالاتر در درون خود انسان است و از طریق مراحل رشد دوران بلوغ گسترش می یابد. رشد مراحل دوره کودکی تا نوجوانی توسط بسیاری از نویسندگان مورد بررسی قرار گرفته است ولی تعداد اندکی درباره مراحل رشد سال های بعد از بلوغ قلم فرسایی کرده اند.

بخش کتاب و کتابخوانی تبیان


منبع:خبرآنلاین